Po nekaj mesecih manjšega deleža odzivov občinstva na Informativni program TV Slovenija, ko so padli na skromno petino vseh odzivov, so avgusta spet narasli na 54 odstotkov. K številki 237 so največ prispevali odzivi na intervju s klinično psihologinjo dr. Sano Dobnik Čoderl. V veliki meri so jih spodbudili psihoterapevti, ki se borijo za priznanje svojega položaja, sledili so še odzivi iz vrst psihologov in psihiatrov. Vsi pa so izkazovali željo po vsestranski predstavitvi možnih rešitev sedaj neurejenega stanja skrbi za duševno zdravje na javni televiziji. To kaže zaupanje v javni medij in njegov pomen za javno razpravo o pomembnih družbenih temah, kar je ob vsesplošnem usihanju pomena klasičnih medijev vsekakor razveseljujoče.

Da je javnosti mar za RTV Slovenija in za to, da ostaja kakovostna, so septembra pokazali tudi mnogi drugi odzivi, med drugim na kadrovske spremembe, človeške in tehnične napake ter slabšo govorno kulturo na TV Slovenija v primerjavi z radiem, pripombe na poročanje s srečanja mladih v Stični ter čestitka programu Ars, da vztraja pri kakovostnih vsebinah že 60 let.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.