Pri tem neodvisnem organu za varstvo pred diskriminacijo so letno poročilo objavili maja, tudi vsebino njihovega dela je močno zaznamovala epidemija.

Medsebojna predstavitev letnega poročila je potekala na daljavo, preko platforme Zoom. Vodja sistemskega oddelka za spremljanja, ozaveščanja in preventive Jelena Aleksić je podrobneje predstavila delo in izzive v času epidemije, ko so prebivalci v stiski prosili za nasvete ali opozarjali na diskriminatorne predpise. Sergeja Oštir, svetovalka v pravnem oddelku, je spregovorila o povečanem obsegu obravnavanih primerov, med konkretnimi primeri pa izpostavila odločbo Zagovornika v zvezi z dostopnostjo do vsebin in programov RTV Slovenija v prilagojenih tehnikah za senzorno ovirane osebe. V zadevi niso ugotovili diskriminacije, pristojnim pa so priporočili določitev standardov dostopnosti, ki naj jih zagotavljajo komercialni ponudniki. Samo Novak, svetovalec iz sistemskega oddelka, pa se je osredotočil na varstvo pred diskriminacijo pri razvoju in uporabi umetne inteligence ter izpostavil razvoj tehnologij, ki bi lahko koristile pri prepoznavanju sovražnega govora na spletu.

Varuhinja je povzela nekaj številčnih podatkov o lanskih odzivih in ugotovitvah, izpostavila področja delovanja javnega medijskega servisa, na katere se občinstvo največkrat odzove, kot glavno značilnost ali posebnost l. 2020 navedla oženje prostora javne razprave, politizacijo in delitve, ki se kažejo v odzivih. S sogovorniki so se ponovno dotaknili tudi tem sovražnega govora v spletnem komentiranju ter dostopnosti programov RTV Slovenija za gluhe in slepe, o čemer so podrobneje govorili tudi na lanskoletnem delovnem srečanju. Dogovorili so se za nadaljnje sodelovanje obeh pisarn.

Zoom sestanek pisarne Varuhinje s sodelavci Zagovornika načela enakosti Foto: Zajem zaslona
Zoom sestanek pisarne Varuhinje s sodelavci Zagovornika načela enakosti Foto: Zajem zaslona