Varuhinja je pri obravnavi vseh treh primerov napisala mnenje in priporočilo.

Ob opozorilih glede mešanja žanrov v radijskih in televizijskih program (voditeljev »pristavek« v Dogodkih in odmevih, »dodana vrednost« v Drugi jutranji kroniki, »prilaganje lončka« v televizijskem Intervjuju, »sarkazem« na Valu 202 … ) je uredništva spomnila na ločnico med poročanjem in komentiranjem oz. izražanjem osebnega mnenja, kot jo opredeljujejo Poklicna merila in načela novinarske etike.

Varuhinja je analizirala TV-kampanjo o javnem mediju ter napisala mnenje in priporočilo.

Več kot običajno je bilo odzivov, povezanih z jezikovno kulturo. Varuhinja je spodbudila notranjo razpravo o poenotenem zapisu imena bolezni covid-19 in uredništva pozvala, naj upoštevajo smernico koordinacije lektorjev in jezikovnih svetovalcev.

Poročilo je na voljo na povezavi.