Priporočilo: kako poročati o javnem zdravju

Varuhinja je spomnila na smernice za poročanje o javnozdravstvenih temah, ki novinarje spodbujajo, da v imenu občinstva poiščejo odgovore na različne dileme.

Radijski poslušalci so se kritično odzivali na marčne spremembe v zvočni podobi, glasbeni opremi, dolžini, vsebini in terminu informativnih oddaj.

Med odzivi na televizijske vsebine je varuhinja podrobneje obravnavala pritožbe na tri zadeve, in sicer glede uvoda v oddajo Dobro jutro, v katerem je voditeljica govorila o gregorjevem in čivkanju, glede oddaje Intervju, ki je vsebovala izjavo, s katero je gost poimensko obremenil tretjo osebo, in glede poročanja o poslančevi diplomski nalogi v Dnevniku. V teh zadevah je napisala mnenja in priporočila.


Poročilo je dostopno na povezavi.