Mnenje in priporočilo varuhinje je v celoti dosegljivo na povezavi.

Varuhinja je v aprilu prejela 7 odzivov, povezanih z oddajo Intervju, ki je bila na Prvem programu Radia Slovenija predvajana 8. aprila, naslednji dan, 9. aprila, pa po presoji odgovornega urednika tega programa umaknjena iz spletnega arhiva (RTV 4D, portal Prvega).

V oddaji je gostovala mikrobiologinja in bioresonančna terapevtka Karin Rižner, gostiteljica je bila novinarka Cirila Štuber. Prvi del intervjuja se je nanašal na komplementarno medicino, v nadaljevanju je gostja spregovorila o mikrobih, zadnji del intervjuja pa je bil posvečen novemu koronavirusu, z njim povezani statistiki in ukrepih za zajezitev epidemije.

Dva poslušalca sta menila, da je gostja podajala škodljive psevdoznanstvene izjave o zdravju in koronavirusni bolezni, pet pa jih je problematiziralo umik posnetka s spleta in menilo, da bi moral javni medij tudi na področju javnega zdravja dopuščati pluralnost mnenj.

Pojasnilo odgovornega urednika: Z umikom sem zagotovil upoštevanje poklicnih meril in načel

Varuhinja je z odzivi seznanila odgovornega urednik Prvega Danijela Posleka, ki je pojasnil, da po njegovi presoji vsebina ni bila skladna s poklicnimi standardi RTV Slovenija in da je z umikom zagotovil upoštevanje poklicnih meril in načel vsaj na spletnih platformah. Odločitev je utemeljil z izpisom spornih navedb v pogovoru.

Celotno pojasnilo odgovornega urednika Prvega Daniela Posleka je dostopno na povezavi.

Kontekst, fokus, žanr in verodostojnost izrečenega

Varuhinja meni, da uredništvo ni ravnalo premišljeno, ko je komentiranje zdravstvenega vidika epidemije covida-19 omogočilo gostji, ki ni zdravnica, ki nima medicinskega znanja, ki na področju ohranjanja zdravja ne deluje na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovno preverjenih metod, pri tem pa tudi sama pove, da o virusih ve zelo malo. Meni tudi, da intervju ni primeren žanr za podajanje polemičnih in skeptičnih stališč o javnem zdravju. Prav tako meni, da je uredništvo v opredelitvi zornega kota konkretne obravnave spregledalo širši družbeni kontekst in konkretno časovno umestitev.

O novi bolezni je že znotraj uradne medicine in zdravstvenega vidika mogoče strokovno razpravljati z različnih zornih kotov, od epidemiološkega do imunološkega. Varuhinja meni, da je v takšno razpravo dovoljeno vključiti tudi skeptična mnenja in laične razlage podatkov, če jih je mogoče sproti razjasniti, dopolniti in soočiti z argumenti uradne medicine. Občinstvo ne sme imeti dvomov, kaj je bilo povedano: domneva ali preverjena trditev? V programski vsebini mora biti jasno postavljena ločnica med mnenji in dejstvi, predvsem pa mora biti razvidno, kaj so občutki in ugibanja zaskrbljenih posameznikov, kaj pa spoznanja, ugotovitve in nasveti medicinske stroke ter podatki, pridobljeni z znanstvenimi metodami.

V času poostrenih ukrepov za zajezitev epidemije in spreminjajočih se navodil za ohranjanje zdravja ima javni medij posebno odgovornost, da s parcialnimi informacijami ne bega občinstva. V iskanju razlag in dodajanju novih pogledov mu ni treba tekmovati z družbenimi omrežji, pomembna je verodostojnost izrečenega, ob zavedanju posledic za zdravje ljudi.

Varuhinja o umiku posnetka kot skrajnem ukrepu

Uredništvo Prvega programa Radia Slovenija v daljšem časovnem obdobju zagotavljalo sprotne preverjene informacije o stanju epidemije, strokovne nasvete in navodila za preprečitev širjenja okužb ter najširši razpon strokovnih pogledov, mnenj in dilem o koronavirusni bolezni 2019. Izrekanja strokovno spornih trditev v eni od oddaj je torej odklon od siceršnjega uredniške politike in programskega delovanja v javnem interesu. Mnenje varuhinje je, da vsebine ni mogoče označiti za pozivanje k opustitvi samozaščitnega ravnanja ljudi, ki bi neposredno ogrožalo njihovo zdravje, zaradi česar bi bilo posnetek treba odstraniti iz arhiva, kar je skrajni ukrep ob kršitvah programskih standardov.

Odgovorni uredniki imajo pristojnosti za sprejemanje tudi najtežjih programskih odločitev. Pred odstranitvijo vsebine, ki je v nasprotju z uredniško politiko, pa bi bilo smiselno poiskati druge programske možnosti, denimo vdelavo grafičnega opozorila, da povedanega ni mogoče razumeti kot nasvet, ali nadgradnjo in dopolnitev programske vsebine s strokovnimi protiargumenti.

Varuhinja meni, da je ob odločanju o umiku posnetka treba tehtati med dvema posledicama: med nevarnostjo, da bi bila vsebina razumljena narobe in bi delovala škodljivo, in moralno škodo, ki jo medij lahko v javnosti utrpi zaradi očitkov o prikrivanju, bunkerjih in cenzuri. Upoštevati pa je treba tudi ozračje negotovosti v programski ekipi, ki jo lahko sproži radikalna urednikova poteza. Smiselno je tudi predvideti, da umaknjeni posnetki delujejo kot prepovedane vsebine, ki imajo na družbenih omrežjih velik doseg in tudi po formalnem umiku živijo svoje spletno življenje, bodisi v posnetku bodisi v prepisu.

Priporočilo uredništvu

Varuhinja je uredništvu Prvega programa Radia Slovenija in drugim uredništvom RTV Slovenija, ki pripravljajo informativne vsebine, vnovič priporočila pozorno branje Poklicnih meril in etičnih načel novinarske etike ter smernic za poročanje o javnem zdravju. Uredništvu Prvega je priporočila tudi poglobljeno razpravo o točki 17. teh meril (obvezno posvetovanje z uredniki) ter takšno načrtovanje programskih vsebin, ki bo zagotavljajo vnaprejšnjo razpravo o vsebinskih dilemah in preprečevalo ponovitve takšnih odločitev.