VSI PROGRAMI
Gledalci pričakujejo visoko raven jezika, zelo so pozorni na slovnične napake, izgovarjavo.
Ohraniti in nadgrajevati: iz več pohval in drugih odzivov izhaja, da poslušalci pričakujejo visoko profesionalen javni servis, tako pri informativnih vsebinah kot tudi na področju kulture in umetnosti. Zato dodajam priporočilo, da v letu 2023 ne bi prišlo do krčenja programov, temveč do njihove nadgradnje, zlasti tistih vsebin, ki so zapisane v Zakonu o RTV in so pomembne za ohranjanje slovenske samobitnosti, kulture, jezika in drugih prvin narodne identitete. Priporočilo je bolj kot ustvarjalcem radijskih programov namenjeno odločevalcem, ki odločajo o financiranju RTV Slovenija in razporejanju denarja znotraj javnega zavoda.

RADIO
Glasba: na regionalne radijske programe in Radio SI pripomb skorajda ni bilo, večina se jih je nanašala na Radio Prvi in Val 202, nekaj na program Ars. Iz kar nekaj pohval in nekaj več kritičnih odzivov izhaja, da poslušalci pričakujejo jasnejše ločnice med glasbenim profilom Prvega, Vala 202 in programa Ars. Z glasbo na Arsu so zadovoljni. Valu 202 poslušalci ne očitajo izbora zvrsti glasbe, pač pa ponavljanje istih izvajalcev, zato si želijo širši nabor avtorjev glasbe. Na Prvem pogrešajo več slovenske glasbe in več verske glasbe, slednjo zlasti ob nedeljah dopoldne.
Jasnejša ločnica med presojevalnimi in informativnimi žanri: komentarji le tam, kjer jim je mesto: več poslušalcev so zmotili neprimerni politični komentarji voditeljev oddaj (zlasti Vala 202, v manj primerih Prvega in programa Ars) v oddajah, ki niso bile komentatorske ali sploh niso bile povezane s politiko.

TV SLO 1, 2, 3
Moteči oglasi: skoraj ni meseca brez pripomb gledalcev, da je preveč oglasov; motijo jih zlasti znotraj ene oddaje, veliko pritožb je na TV prodajo. Tudi ta pripomba ni namenjena programskim ustvarjalcem, temveč odločevalcem o RTV Slovenija.
Preveč ponovitev, zlasti poleti: veliko takšnih pripomb je zlasti na TV SLO 1, nekaj tudi na TV SLO 3. Velik delež ponovitev v juliju in avgustu je problematičen predvsem za ranljivejše skupine, kot so bolniki, priklenjeni na posteljo ali dom, invalidi, upokojenci in socialno šibki, ki si poleti ne morejo privoščiti dopusta. Zanje je televizija pogosto edina družba, edini informator in edini svetovalec, ne samo nekaj ur dnevno, temveč ves dan. Ker julija in avgusta veliko oddaj ni na sporedu, na počitnicah je tudi parlament, je program zelo okrnjen. Težavo bi deloma morda lahko rešili z več sinergijami z regionalnimi in manjšinskimi TV programi, kar bi obenem povečalo prisotnost regionalnih in manjšinskih vsebin na osrednjem nacionalnem TV programu.

INFORMATIVNI PROGRAM
Premišljeno ukinjanje in uvajanje novih oddaj: gledalci so se v letu 2022 najbolj množično odzivali na umik oddaje Studio City ter na ukinitev oddaj Globus, Točka preloma in Politično, ki jih kljub napovedi niso zamenjale enake ali druge oddaje s podobnimi vsebinami, nove oddaje pa pri delu gledalcev niso naletele na odobravanje. Kljub različnim konotacijam in ozadju odzivov je moč iz njih izluščiti skupno priporočilo: ukinjanje oddaj in uvajanje novih naj bo skrbno pretehtano, ukinjeno oddajo naj po možnosti sočasno nadomesti nova, spremembe naj bodo dobro skomunicirane z gledalci in ustvarjalci.
Jasnejše opredelitve zasnov (nekaterih) oddaj: veliko odzivov gledalcev je bilo na izrečena mnenja v oddajah. Pri tem ne gre samo za oddajo Utrip, ki je po vsebinski zasnovi komentatorska oddaja, temveč tudi za oddaje Intervju, Arena, Odmevi, Studio City, ki jih večinoma lahko uvrstimo v informativne, vendar imajo nekatere občasno tudi elemente presojevalnih žanrov. Na TV so dobrodošli vsi žanri, pomembno pa je, da ima vsaka oddaja jasno začrtano vsebinsko zasnovo in žanrske značilnosti, ki ostajajo enake tudi ob menjavah avtorjev ali voditeljev.
Profesionalno, nepristransko, neodvisno: tretji največji sklop odzivov gledalcev na TV Slovenija se nanaša na domnevno pristranske avtorje prispevkov, voditelje oddaj in urednike. Nekateri od teh odzivov imajo različne motive in ozadja, a če odstranimo ta ozadja, lahko izluščimo njihovo bistvo: gledalci pričakujejo nepristranske, neodvisne, profesionalne novinarje in voditelje, ki spoštujejo vse novinarske in etične standarde.
Vremenska napoved: nekaj gledalcev želi prenovo vremenskih napovedi, z eno podrobnejšo, ki bi se prilagajala letnemu času s podatki o morju, snegu …

KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAM
Ohraniti odlične dokumentarne filme: verjetno največkrat izražena pohvala gledalcev TV Slovenija v letu 2022 je bila na dokumentarne filme. Ob tem so nekateri izrazili željo, da bi bili (nekateri) na sporedu ob primernejših urah in ne pozno zvečer.
Več domačih dokumentarnih in drugih oddaj o slovenskem ljudskem izročilu, narodnih parkih, o arhitekturi, kulinariki … posameznih pokrajin. Skoraj vsaka domača dokumentarna, izobraževalna ali drugače razvrščena oddaja je naletela na pohvale in vprašanje, ali sledi podobna oddaja iz druge pokrajine.

RAZVEDRILNI PROGRAM
Sproščeno, a ne neokusno: največ odzivov gledalcev teh programov je bilo na oblačila voditeljic ali gostov, na preveč sproščen ali slengovski jezik, na neokusne zabavne igre. Gledalci od nacionalne TV tudi v razvedrilnih oddajah pričakujejo primerno raven oblačil, izražanja in vsebin.

ŠPORTNI PROGRAM
Prenos najpomembnejših tekem državnih reprezentanc: varuhinja deli mnenje gledalcev in plačnikov RTV-prispevka, da od javne TV upravičeno pričakujejo prenašanje vseh pomembnih tekem vseh državnih reprezentanc v vseh pomembnih športih. To priporočilo velja ustvarjalcem, vodstvu RTV SLO in zunanjim odločevalcem na tem področju.
Zadostna pozornost tržno manj zanimivim športom in paralimpijskemu športu: na tem področju so gledalci v letu 2022 namenili TV SLO več pohval kot kritik, zato priporočam le ohranitev in okrepitev obeh področij.

MMC
Ohraniti in posodobiti teletekst: ob izpadu teleteksta RTV SLO zaradi tehničnih težav se je pokazalo, da je uporabnikov teleteksta še veliko. Mnogim je pomemben vir informacij (kronika, vreme, novice, šport), nekaterim posebnih vsebin (Na današnji dan).
RTV 365
Arhiv, sporedi, predvajanje v živo: gledalci pohvalijo dostopnost oddaj v arhivu, možnost prilagojenega iskanja, včasih pogrešajo dostopnost filmov daljše obdobje.

DOSTOPNOST
Podnapisi za gluhe in naglušne tudi za domače dokumentarce, Panoramo in druge oddaje: podnapisi za gluhe in naglušne so zdaj na voljo za večino dnevnoinformativnih oddaj in tuje dokumentarne filme, za ostalo večinoma ne, gledalci pa si želijo vsaj še podnapise za domače dokumentarce in oddajo Panorama.
Dostop do podnapisov za gluhe in naglušne prek teleteksta: pri enem od operaterjev zaradi zamenjave TV komunikatorja dostop do podnapisov za gluhe in naglušne prek teleteksta od začetka poletja 2022 ni več možen. Če operater obljubljene storitve ne bo omogočil, bo varuhinja nadaljevala prizadevanja, da bo to omogočeno.

RADIJSKI IN TV PROGRAMI ZA MANJŠINE
Pripomb na manjšinske programe je bilo zelo malo, zanimiv je bil telefonski klic gledalca, ki rad spremlja reportaže TV Capodistria, a ker ne zna italijansko, jih zelo slabo razume. Zato bi bil zelo vesel podnapisov s prevodi v slovenščino. Pobuda je zanimiva tudi z vidika poglobitve stikov in razumevanja obeh manjšin, za kar mora javna RTV izkazovati posebno skrb. Posebno skrb mora izkazovati tudi do slovenskih manjšin, ki živijo v zamejstvu in v tujini in bi si zaslužile večjo prisotnost v vseh programih RTV SLO. Ne zaradi dolžnosti, temveč zato, ker si z njimi večinski narod širi obzorja in bogati.

KOMUNICIRANJE, DRUŽBENI MEDIJI
Obnašanje sodelavcev RTV Slovenija na družbenih omrežjih: kar precej pripomb je prišlo na primere zapisov zaposlenih na RTV Slovenija na družbenih omrežjih, čeprav varuhinja za to ni pristojna.


Marica Uršič Zupan

Ljubljana, 18. 9. 2022