PET PRIPOROČIL ZA PODAJANJE PRITOŽB, PREDLOGOV, MNENJ, VPRAŠANJ, POHVAL

Gledalcem, poslušalcem, bralcem spletnih vsebin in drugim uporabnikom RTV storitev priporočam, da so pri ustnem ali pisnem podajanju pritožb, predlogov, mnenj, vprašanj in pohval kar se le da konkretni in argumentirani, le tako lahko pričakujejo kakovosten, hiter in vsebinski odgovor. V nadaljevanju je pet priporočil za odprto komunikacijo.

VSEBINA

Pritožba, predlog, mnenje, vprašanje ali pohvala naj nujno vsebuje naslednje informacije:

  • na katero radijsko ali televizijsko oddajo, programski pas, članek na MMC itd. se nanaša pripomba,
  • kdo je bil avtor vsebine,
  • kdaj je bila vsebina na sporedu oz. objavljena,
  • kaj je bilo po uporabnikovem mnenju sporno ali vredno pohvale ter zakaj.

KULTURA DIALOGA

Kritika je dobrodošla, opozorila na napake so dragocena. Varuhinja pa vabi k strpnemu in kulturnemu dialogu, z argumenti in pojasnili, brez zmerljivk, žaljivk, pavšalnih in neutemeljenih sodb

IDENTIFIKACIJA

Za odprto komunikacijo in dialog je nujno, da se uporabnik identificira vsaj z imenom in priimkom. Navedbo drugih podatkov, kot je denimo pošiljateljev naslov, bomo razumeli kot izraz spoštovanja do inštituta varuha in ustvarjalcev RTV vsebin.

NASLOVNIK

Zaželeno je, da je v sporočilu naveden natančen naslovnik in da je nedvoumno jasno, od koga se pričakuje odgovor. Ali se od varuhinje pričakuje posredovanje ali pa se jo z neko zadevo zgolj seznanja (ji je poslano v vednost ali je v e-pošti navedena kot dodan naslovnik v Kp oz. Cc)? S tem lahko preprečimo, da bi sporočila ostalo brez odgovora ali da bi bili odgovori nekakovostni, površni in razpršeni.

ODGOVOR

Varuhinja zagotavlja, da bo na vsa sporočila skušala odgovoriti v najkrajšem času. Ob tem pričakuje razumevanje uporabnikov, ker zaradi velikega obsega komunikacij, širokega področja dela, odvisnosti od sodelovanja vseh deležnikov na RTV takojšnji odgovori v večini primerov ne bodo mogoči.