Odzivi so bili zelo vsebinski in zanimivi, bili so prava mala javna razprava o pomenu posameznih delov RTV Slovenija za izpolnjevanje javne službe. Najpomembnejše poudarke s posameznih področij je varuhinja povzela v poročilu in ob koncu dodala svoje mnenje in priporočilo.

Celotno poročilo je objavljeno kot priloga Mesečnega poročila za november, zaradi lažjega dostopanja pa je ločeno objavljeno tudi tukaj.