Referendum 2017
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 2.4 od 41 glasov Ocenite to novico!
Drugi tir, Divača
Možnosti spremembe trase premier Miro Cerar oporeka in opozarja, da se je ta pripravljala dolga leta in da je bila celo Janševa vlada tista, ki je sprejela odločitev o večjem delu te trase, danes pa problematizirajo lastne odločitve. Foto: BoBo
Drugi tir, Divača
Projekt izgradnje drugega tira predvideva enotirno progo s servisno cevjo ob najdaljših predorih, ki so zaradi nižjih stroškov gradnje običajno manjšega premera. Da bi v prihodnje omogočili izvedbo dvotirne železniške proge Divača-Koper, je Cerarjeva vlada sprejela odločitev, da se projekt nadgradi in da servisne cevi najdaljših predorov zgradimo v širini, ki bo omogočala umestitev vzporednega tira nove proge. Foto: BoBo
Drugi tir, Divača
Nasprotniki zakona med drugim izpostavljajo po njihovem mnenju previsoko ceno projekta in svarijo, da se bo ponovil Teš 6. Leben navedbe zavrača in pojasnjuje, da imamo slabe izkušnje z večjimi infrastrukturnimi projekti v zgodovini ravno zato, ker smo z vidika "socialne sprejemljivosti državljanov za podporo nekemu projektu" velikokrat govorili o nižji vrednosti, ki je nato eskalirala. Foto: BoBo
Drugi tir, Divača
Na podlagi vrednotenja obravnavanih variant je bila sprva izbrana varianta 4 in nato še optimirana v 4.1. Izkazalo pa se je, da je nesprejemljiva zaradi sekanja prve cone vodovarstvenega območja, ki s pitno vodo oskrbuje celotno Primorje, in Kraškega regijskega parka. Foto: drugitir.si
Drugi tir, Divača
Spreminjanje trase pomeni predvsem dolgotrajno prostorsko umeščanje, kar v praksi pomeni izvedbo vseh zakonsko predpisanih postopkov: priprava pobude, izdelava študije variant in predinvesticijske zasnove, priprava in sprejetje državnega prostorskega načrta itd., opozarjajo v 2TDK. Vsi omenjeni postopki vsebujejo poleg projektiranja in priprave drugih strokovnih podlag in raziskav še presojo vplivov na okolje in izvedbo usklajevanj z nosilci urejanja prostora ter dialog z zainteresirano javnostjo. Vse to bi trajalo najmanj pet, morda celo deset let, da bi prišli na isto stopnjo, na kateri smo zdaj, dodajajo. Foto: BoBo
Evri, bankovci, denar, sveženj
Ob gradnji drugega tira bo zgrajenih približno 60 odstotkov vzporedne proge. Ocenjena vrednost gradbenih del za izgradnjo drugega tira železniškega proge Divača–Koper je 961 milijonov evrov, kar vključuje predvidene stroške širitve treh servisnih cevi v najdaljših predorih. Foto: Reuters
Drugi tir, Divača
Projekt gradnje izvlečnega tira predstavlja odpravo ozkega grla na delu skupne trase obstoječe in načrtovane proge. Ta ukrep je bil izločen iz celovitega projekta drugega tira in se izvaja posebej zaradi povečanja zmogljivosti obstoječe proge za čas do izgradnje drugega tira na celotnem odseku med Divačo in Koprom (oz. ENP Dekani). Investicija je sofinancirana iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), za dela na izvlečnem tiru je odobrenih 14 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Gradbena dela so se začela junija 2016, predviden rok za dokončanje del pa je maj 2018. Foto: BoBo
Drugi tir, Divača
Izgradnja drugega tira ob obstoječi progi ne bi bila skladna z evropskimi standardi, zaradi ovir v prometu, ekološke in geološke občutljivosti terena pa bi bila izredno težko izvedljiva. Foto: Radio Koper
VIDEO
Animiran prikaz poteka tr...

Dodaj v

Očitki, da je "politikantsko nagajanje" lahko usodno za projekt, ki je dober za Slovenijo

Vlada in somišljeniki v boj za podporo obstoječemu zakonu o drugem tiru
6. september 2017 ob 06:37
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Referendum o drugem tiru po mnenju zagovornikov sprejetega zakona pomeni poskus blokade enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov Slovenije. Referendumsko pobudo opredeljujejo kot "čisto politično vprašanje".

Volivci bomo 24. septembra odločali o tem, ali naj se uveljavi zakon o drugem tiru, ki med drugim opredeljuje gradnjo, financiranje in upravljanje te železniške povezave. Pobudniki referenduma so namreč zbrali dovolj podpisov, da bo moral zakon, ki ga je vlada predstavila marca letos, še skozi rešeto ljudstva.

Prepričani so, da se da drugi tir zgraditi ceneje, hitreje in z manj škode za okolje, kot načrtuje vlada, da obstajajo alternativne trase, ki ne vsebujejo slepega črevesa in zavoja proti Trstu, zakonu, ki ga je DZ sprejel maja, pa očitajo tudi, da omogoča sistemsko korupcijo in napajanje lobijev z denarjem.

Stališča nasprotnikov sprejetega zakona smo objavili včeraj: - Vsi bi drugi tir, toda drugačnega, drugje in cenejšega


Poudarjanje ključnega pomena projekta
Zagovorniki projekta vse te očitke zavračajo in poudarjajo, da je gradnja ključna za razvoj gospodarstva, Slovenskih železnic (SŽ) in Luke Koper ter da drugi tir med Koprom in Divačo ni strateškega pomena le za Slovenijo, ampak tudi za širšo regijo in Evropo.

"Po dveh desetletjih smo projekt, za katerega so si prizadevale vse dosedanje vlade, premaknili z mrtve točke in pridobili gradbeno dovoljenje, začeli gradnjo izvlečnega tira, se povezali z zalednimi državami in pridobili podporo Evropske investicijske banke ter Evropske komisije," so poudarili v vladnem uradu za komuniciranje.

Že razpis za prva dela
Slovenija je junija letos na tretjem razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef) za pripravljalna dela dobila okoli 44 milijonov evrov. Direkcija RS za infrastrukturo je konec avgusta že objavila razpis za izbiro izvajalca pripravljalnih del za gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, in sicer za gradnjo dostopnih cest, kar je nujen pogoj za začetek gradnje novega tira – dela so ocenjena na 20 milijonov evrov brez davka.

Predvidena trasa namreč med drugim poteka prek Kraškega roba, na redko poseljenem območju s slabo lokalno cestno infrastrukturo. Med gradnjo železnice se bodo na novo izgrajene ceste uporabljale za dostop do gradbišč, po izgradnji drugega tira pa bodo namenjene za potrebe vzdrževanja, intervencijskih poti v primeru nesreče ter pri lokalnem prebivalstvu za dostop do njihovih zemljišč, ki jih bo drugi tir prekinil. Teh del ne bo, če zakon na referendumu pade, s tem pa izgubimo 44,3 milijona evrov že dodeljenih EU-sredstev, opozarjajo na ministrstvu za infrastrukturo.


Sistem, ki naj bi ščitil slovenske davkoplačevalce

Finančna konstrukcija drugega tira je sestavljena iz treh ključnih elementov - poleg nepovratnih evropskih sredstev še kapitalskih vložkov in zadolžitev pri Evropski investicijski banki. Vrednost gradbenih del je ocenjena na 863 milijonov evrov, skupaj s predvidenimi stroški širitve treh servisnih cevi v največjih predorih pa dosega 960 milijonov evrov.

Vlada bi z zakonom koncesijo za izgradnjo in gospodarjenje z drugim tirom za 45 let podelila projektni družbi 2TDK. Prihodki projektnega podjetja so tisti, ki naj bi pokrivali stroške obratovanja in vzdrževanja v celotnem koncesijskem obdobju ter pokrivali stroške financiranja in zagotovili povračilo vloženih sredstev v projekt.

Sistemski vir za zagotavljanje finančne vzdržnosti projekta je plačilo za dosegljivost, razpon omenjenega plačila, ki znaša med 30 in 40 milijoni evrov letno v celotnem koncesijskem obdobju, pa po mnenju vladne strani opozicijski poslanci napačno izračunavajo kot razpon med 1,3 in 1,8 milijarde evrov.

Plačilo za dosegljivost se bo plačevalo od začetka predvidenega obratovanja tira leta 2026 in ob pogoju, da bo proga na razpolago za promet. To pomeni 37 let obratovanja, medtem ko koncesijsko razmerje po zakonu poleg obdobja obratovanja pokriva tudi obdobje gradnje, pravi državni sekretar na finančnem ministrstvu Jure Leben.

Prepričan je, da predlagani sistem financiranja ščiti slovenske davkoplačevalce. Zakonska ureditev določa, da se pribitek na cestnino za težka tovorna vozila in taksa na pretovoru v pristanišču pobirata kot javnofinančna dajatev in namenski prihodki proračuna. Stroški gradnje in obratovanja infrastrukture tako pokrivajo uporabniki infrastrukture, predvsem tuji prevozniki v tranzitu.

Predstavnik podjetja 2TDK Metod Dragonja je pojasnil, da je življenjski cikel projekta finančno razdeljen na tri dobe - prva je doba gradnje in investiranja do leta 2025. Drugo obdobje je odplačevanje kreditov, ko se bodo odplačale kreditne obveznosti, od leta 2026 do 2048 pa se začnejo vračati kapitalski vložki partnerjem, tako Sloveniji kot drugim.

Najpomembneje je, da so do konca koncesijskega obdobja poplačane vse obveznosti, infrastruktura bi morala biti v sorazmerno dobrem stanju, podjetje pa bi se v 45 letih v celoti razdolžilo in ugasnilo.

Naštel je tudi rezervna načrta, če zakon ne bo uveljavljen. Plan B je javnofinančni model, kar pomeni, da bo treba ves projekt financirati iz proračunskih sredstev, ob čemer je poudaril, da bi imelo to širše posledice na javnofinančne projekcije, predvsem kar zadeva realizacijo drugih infrastrukturnih projektov. Plan C pa pomeni, da projekta ne bo oz. bo odložen za najmanj pet let.
Vse številke so za zdaj samo ocene, kljub temu pa vlada ocenjuje, da bo projekt izveden z vrednostjo vlaganj, ki ne presega ene milijarde evrov.

Pismo podpore so že podpisale Španija, Avstrija, Češka, Slovaška, Poljska, nemška zvezna dežela Bavarska in Madžarska. Najbolj intenzivno pogovori tečejo s slednjo - Madžari so dali tudi uradno pismo podpore, v katerem so zapisali, da nameravajo s finančnim vložkom prispevati do 200 milijonov evrov.

Prenos prometa s cest na tire
Premier Miro Cerar opozarja, da se treba zavedati, da referendum pomeni poskus preprečitve enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov Slovenije, ki nas pelje v prihodnost in postavlja na svetovni transportni zemljevid ter omogoča dolgoročno preživetje Luki Koper in njeno konkurenčnost, ne gre pa izključiti niti okoljevarstvenega vidika s prenosom prometa s cest na tire.

Referendumska kampanja proti drugemu tiru po njegovem mnenju v najbolj nazorni obliki dokazuje, da smo "Slovenci res pogosto sami sebi najhujši sovražnik".

Kot organizatorja referendumske kampanje sta se prijavila tudi največja vladna stranka SMC in koalicijski SD, v vladni kampanji pa ne bodo sodelovali ministri vladnega DeSUS-a, ki izgradnjo drugega tira sicer podpirajo, a od ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča pričakujejo še nekaj pojasnil v zvezi s civilnim nadzorom, transparentnostjo financiranja, jasno finančno konstrukcijo in vlogo Madžarske. Pričakujejo, da bodo pojasnila dobili med kampanjo.

Drzna je bila tudi odločitev za avtocestno omrežje
Pomen drugega tira za gospodarstvo sta poudarila tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Boštjan Gorjup. Počivalšek je spomnil, da Slovenija večino bruto domačega proizvoda ustvari z izvozom, Luko Koper pa je označil za okno v svet. Če želimo razvoj nadaljevati, je po besedah ministra drugi tir potreben.

GZS medtem poudarja, da bo slovensko izvozno gospodarstvo letos zraslo za 10 odstotkov oz. za tri milijarde evrov. "Če ne bi imeli drznih odločitev v 90. letih za izgradnjo avtocestnega omrežja, bi danes doživljali kolaps oz. ne bi imeli te rasti. Tako je za Slovenijo pomembno tudi to, da se odločimo in začnemo graditi drugi tir," opozarja Gorjup.

V referendumsko kampanjo se je vključila tudi Mestna občina Koper, saj pravi, da bo projekt ključno vplival na gospodarski razvoj njihovih krajev, občine. Kot organizator kampanje skušajo javnost prepričati o potrditvi zakona, saj je po navedbah občine s popravki, ki jih je vlada v projekt vnesla na njihovo pobudo, to ustrezna pot za njegovo izvedbo.

Zakaj sprememba trase ne pride več v poštev?
Po preučitvi 16 različic v času 10 vlad je kot najustreznejša, tudi zaradi upoštevanja okoljskih vidikov, potrjena aktualna predorska trasa. Cerarjeva vlada je dala zeleno luč še tehnični nadgradnji projekta, da bo v prihodnje mogoča izvedba dvotirne proge. Alternativne trase, kot je predlog profesorja na strojni fakulteti Jožeta Duhovnika, po njihovem mnenju ne pridejo več v poštev.

V družbi za upravljanje investicij DRI opozarjajo, da je šlo pri sprejemanju trase za dolgotrajen in objektivno gledano maksimalno odprt ter javen proces, ki je v okviru sprejemanja državnega prostorskega načrta trajal 20 let. Menijo, da bi postopki, ki bi bili potrebni za predhodno pripravo alternativnih variant za morebitno izvedbo, operativno izvedbo na terenu zamaknili vsaj za deset let, glede na inovativnost nekaterih predlogov pa najverjetneje še za precej več.

Spreminjanje trase pomeni predvsem dolgotrajno prostorsko umeščanje, kar v praksi pomeni izvedbo vseh zakonsko predpisanih postopkov: priprava pobude, izdelava študije variant in predinvesticijske zasnove, priprava in sprejetje državnega prostorskega načrta itd., opozarjajo tudi v 2TDK.

Vsi omenjeni postopki vsebujejo poleg projektiranja in priprave drugih strokovnih podlag in raziskav še presojo vplivov na okolje in izvedbo usklajevanj z nosilci urejanja prostora ter dialoga z zainteresirano javnostjo. Po terminskem načrtu za redni postopek do sprejetja državnega prostorskega načrta trajajo ti postopki več let. Navedenemu je treba prišteti še pridobivanje zemljišč, podrobnejše geološko-geotehnične preiskave in projektiranje faze pridobitve gradbenega dovoljenja ter pridobitev vseh soglasij in izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg tega pa je treba še poiskati načine financiranja in zapreti finančno konstrukcijo. Vse to bi trajalo najmanj pet, morda celo deset let, da bi prišli na isto stopnjo, na kateri smo zdaj, dodajajo.

Cerar: Janša problematizira svoje odločitve
O možnosti spremembe trase je Cerar dejal, da se je ta pripravljala dolga leta in da je bila celo Janševa vlada tista, ki je sprejela odločitev o večjem delu te trase, danes pa problematizirajo lastne odločitve.

"Resnično je zelo očitno, da gre samo za nagajanje iz politikantskih razlogov, da bi se preprečil projekt, ki je dober za Slovenijo," je prepričan premier, ki poudarja, da od projekta ne odstopa in da verjame, da jim bo uspelo.

Tina Hacler
Prijavi napako
Komentarji
dickbutt
# 06.09.2017 ob 07:02
Ce bi se pred leti zmenili z kitajci, bi zdaj ze imeli drugi tir in to 50% ceneje.

sam kaj ko nekdo ne bi dobil provizij ...
Celine
# 06.09.2017 ob 06:48
...in potem bi SDS očitali sedanji vladi, da tudi tega projekta ni bila sposobna speljati. Enako je z Magno. Kot sem že velikokrat povedala, to je zame izdaja s strani SDS.
Mateo
# 06.09.2017 ob 06:57
Ne vem, kako bom glasoval.
Ampak poimenovati referendum kot politikantsko nagajanje se mi pa zdi
- enostransko in zato novinarsko pomanjkljivo
- navijaško za eno stran in
- tudi ne izkazuje pomena referenduma z vidika gledanja oblastnikom pod prste. Kot da bi nam bilo vseeno, kako se porabi naš denar. Ali nas TEŠ ni nič naučil?
steiermark
# 06.09.2017 ob 07:40
Nisem proti drugemu tiru vendar ne za 1 milijardo eur. Cerar nekaj bluzi o desettisočih delovnih mest. ja ampak za koga? Gradbena dela bodo delali Bosanci in kup ljudi iz drugih držav. Če računaš, da davke plačuje 1 milijon Slovencev to pomeni 1000 eur na vsakega. Cerar ve, da bo za mene bolj pametno vložil 1000 eur. Če pa računaš da je tu še JS pa še precej več. Spet bomo preplačali to investicijo, kreature pa podpirajo 2. tir in jim gre na jetra samo to, da so proti desno usmerjeni politiki ali desno profilirani ljudje. Res , bedno. Milijardo plus eur zato, da bo luka Koper ne leto zaslužila par milijonov eur več. Še enkrat avtoceste, še en TEŠ, še eni stenti.
Fritz.si
# 06.09.2017 ob 07:21
Vlada dela reklamo s sloganom 'Tovornjake na vlake'. Če bi res hoteli spraviti tovorni promet na železnico, bi to lahko že zdavnaj storili, ne pa da tujim tovornjakarjem subvencioniramo cestnine in potem sami plačujemo za obnovo uničenih cest.

Takšni Vladi ne morem zaupati in bo zato proti. Ker jim ne zaupam, ne verjamem, da bi projekt izpeljali brez velike kraje ala TEŠ 6.
Zgodovinar_666
# 06.09.2017 ob 07:29
1.000€ na vsakega delovno sposobnega državljana za 27 km. Saj niste resni. Za enotirno železniško progo. A je iz zlata? Pri tem projektu se bo pokradlo za 400-500 milijonov evrov!!!! A nas TEŠ 6 ni res ničesar naučil?
veza
# 06.09.2017 ob 07:08
Vse je jasno, traso je sprejela druga Janševa vlada, zemljišča so odkupljena, gradbeno dovoljenje je izdano že aprila leta 2016, EK bo nadzirala porabo denarja in civilna skupina tudi, edino sedaj so spremenili predore, imeli bomo po dva predora z enim tirom, zato so zaprosili za dopolnitev gradbenega dovoljenja v mesecu juliju letos, to morajo še pojasnit in za koliko se zaradi tega spremeni finančna konstrukcija!
zozozo
# 06.09.2017 ob 08:21
Referendumsko pobudo opredeljujejo kot "čisto politično vprašanje".

Seveda je politično. Politika je po definiciji "odločanje o javnih zadevah".

Je pa precej hecno, ko politiki (ne glede na strankarski predznak) uporabljajo pridevnik "politično" kot neko zmerljivko. Si predstavljate, da bi recimo zdravniki govorili o "medicinskih vprašanjih" kot o nečem brezveznem oz. slabem?
kralj matjaž
# 06.09.2017 ob 07:37
tyhobrahe
Vprašaj Švicarje. Ampak oni so normalen narod, ki odloča za skupno dobo.
zozozo
# 06.09.2017 ob 08:24
Je pa res, da je to postalo strankarsko vprašanje, in za to je dejansko najbolj kriv SDS s svojim stalnim zastrupljanjem ozračja.

Na koncu bojo za zakon glasovali tisti, ki so proti SDS, proti zakonu pa tisti, ki so za SDS. Nihče pa ne bo razmišljal o tem, ali je zakon dober ali slab.
Damny
# 06.09.2017 ob 07:11
Mene le zanima kdo in koliko bo plačal? To pa ni jasno. Vlada podaja argumente ZA drugi tir s katerimi se vsi strinjamo. Financ se pa noče dotaknit :D

Je pa res,da ne spremljam preveč tega :)
Zmerni
# 06.09.2017 ob 09:22
VLADA ZAVAJA!

Kdor je proti zakonu o 2.tiru še ni nujno proti gradnji 2.tira. Osebno sem za gradnjo 2. tira, sem pa proti zakonu o 2. tiru. Zakon o 2.tiru omogoča netransparentnost, visoko ceno projekta, skromen vložek Madžarov in nato njihovo solastništvo družbe 2TDK.
zozozo
# 06.09.2017 ob 08:46
@abi - Ma kaj me briga Janša. Briga me, zakaj bomo v državi imeli madžarski drugi tir, jaz se bom pa še vedno vozil tri ure od Ljubljane do Maribora.
zozozo
# 06.09.2017 ob 08:19
Referendum o drugem tiru po mnenju zagovornikov sprejetega zakona pomeni poskus blokade enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov Slovenije.

No ja, isto so govorili za TEŠ.
WP
# 06.09.2017 ob 08:14
Jaz sem vsekakor za drugi tir, a ker ga tako očitno forsira RTVSLO po nalogu šefov, bom gotovo proti.
Admin, upam,da bo to objavljeno, saj po moje še vedno živimo v državi, kjer je svoboda misli dovoljena. Ali pač ne?
TOZD
# 06.09.2017 ob 07:48
Alternativne trase, kot je predlog profesorja na strojni fakulteti Jožeta Duhovnika, po njihovem mnenju ne pridejo več v poštev.

O možnosti spremembe trase je Cerar dejal, da se je ta pripravljala dolga leta in da je bila celo Janševa vlada tista, ki je sprejela odločitev o večjem delu te trase, danes pa problematizirajo lastne odločitve.


A profesor Duhovnik je potem predstavnik SDS ali se Cerar samo trudi , da bi strokovno vprašanje spremenil v politčnega, ker ve, da bo 70% volivcev glasovalo ZA zakon, če bodo mediji prikazali, da gre za Janševo nagajanje?
gorenc007
# 06.09.2017 ob 07:38
v tehle butalah sploh ne vemo kaj bi rad, no eni dobr vejo, kako do denarja z nič dela, ob rojstvu butal bi dol vrgl komunajzarje pa bi bili danes že takoj za švico, žal ne, ker komunajzarji vedo da se največ dobi z nič dela..............
kralj matjaž
# 06.09.2017 ob 07:35
Levičarji imajo spomin zlate ribice. A se spomnete milijonov, ki so nam jih povsod pokradi. Poglejte si njihove vile, gradove. Čez 10 let, ko bomo pa začeli odkrivat milijone, ki jih bodo pri tiru pokradi pa kaj? Že vem kričali boste da je Janša kriv. Kako lahko živiš skupaj s takimi barabami.
božo1
# 06.09.2017 ob 07:34
Referendumski rezultat bo prinesel rezultat po katerem bo zmagala boljša laž proti slabši laži.
Kaj mi naj kaj pomaga Zakon na 20 strani, če se v to ne razumem?
Sem namreč videl in slišal mnoge, ki pravijo "kaj naj sedaj s tem" in "ali oni gori tega ne vedo, da sprašujejo mene, ki nisem iz tega foha"!
zozozo
# 06.09.2017 ob 09:37
@abi normal - Osnovni argument proti je, da nas bo to stalo milijarde, pa na koncu ne bo naše. SDS gor ali dol, tukaj rabi predvsem vlada dati ZELO dobre argumente, da bi človek to podprl.
Brazi
# 06.09.2017 ob 09:09
Članek pa kot reklamni propagandi prispevek vlade.
mikic007
# 06.09.2017 ob 08:47
Preberite si tisti odstavek, ki govori, da so si za 2. tir prizadevale vse vlade. Čemu in čemu še ni zgrajen? Ker je projekt sam sebi namen, majhen a drag, daleč od oči in zelo profitabilen za tiste, ki ga bodo gradili. Če zdaj Cerarju spodleti, bo enakega poskušal speljati naslednji, četudi danes morda stoji nasproti. Ker gre za denar.

Vidim pa, da so večinsko možgani že oprani, saj vsi začenjate sestavek z "drugi tir nujno potrebujemo". Ali ga res? Bolj nujno kot bolnice, bolj nujno kot druge infrastrukturne projekte? A je to res projekt z največjo prioriteto, ki ga niti Luka ne želi doplačati?
Mirko Tipka
# 06.09.2017 ob 07:54
če pogledam nazaj v času(v preteklost) smo že imeli takšen brezvezen referendum. Ali bodo trgovine odprte ob nedeljah in praznikih. In "narod" se je odločil, da naj bodo trgovine zaprte. Kaj se je zgodilo? Nič.. vsi tisti, ki so glasovali proti odprtju trgovine v nedeljah in praznikih sedaj veselo nakopujejo in se sprehajajo po trgovinah ob teh dneh.

Kakorkoli že..... ni pomemben rezultat, "naši vladarji" bodo narediti tako, da bo nijm v korist.
Norisla
# 06.09.2017 ob 07:47
Najbolj me moti moznost, da bi madzarom v zameno za 200 milijonov podarili 49% delez podjetja 2TDK..
windmaster
# 06.09.2017 ob 06:59
Milijardo bodo ukradli tako ali drugače. Pa če se na glavo postavimo.
Vprašanje za milijardo je le, kdo bo kradel oziroma kdo bo pri koritu? Gneča je neizprosna, možna je uporaba vseh sredstev...
Neikius
# 06.09.2017 ob 09:56
Ni problem trasa, tir ...

Problem je NETRANSPARENTNO delovanje in planiranje, prikrito lobiranje, kup neznank, ki jih NOČEJO razkriti!
Eska
# 06.09.2017 ob 08:57
Koliko tovarn imamo s tolikšnimi kapacitetami, da prometna infrastruktura ne zadošča za odpremo izdelkov.
Porabljeno je bilo že več kot 50M za projektiranje, strokovnjaki pa ne soglašajo o trasi, istočasno pa že piše o začetku del. Ni to ene vrste sprenevedanje pred narodom, ki lahko sklepa, da je v bistvu že vse v naprej dogovorjeno in so komentarji z zagovorniki drugačne trase, le zrežirana farsa za narod?
V zakonu je zapisano, kako se financiranje posredno prenaša na cene blaga in storitev, iz česar sledi inflacija. Poleg tega bomo odplačevali kredite, nakar pa še vračali kapital in 45 let bi plačevali uradnike za evidence.
V razpisu referenduma manjkata vsaj še dva bistvena podatka, ki vplivata na izid, torej sam razpis že ni ustrezen.
mikic007
# 06.09.2017 ob 08:38
Evropska sredstva niso nikakršno zagotovilo za transparentnost projekta, že ničkolikokrat videno. Evropa ugotovi nenamensko porabo in čez par let davkoplačevalci na tiho vrnemo. To je to ...
abi normal
# 06.09.2017 ob 08:32
Najbolj nevarni so pomanjkljivo informirani ljudje ki nasedajo žleht politikom.
Gapa
# 06.09.2017 ob 08:15
Argumentacija vlade je žalitev inteligence lastnih državljanov.
Za to videti nikomur ni potrebno biti strokovnjak.
Ob upoštevanju strokovnih vidikov pa je še slabše, kot vedno je.
Ampak narod bo tudi to plačal... Žal, žalostno.
Hecno pa vendarle je, da vladajoči še vedno presojajo, da se jim z argumentacijo niti ni treba "truditi". Kot v "starih dobrih časih".
Svet se spreminja, vedno hitreje, v veliki meri na bolje, pri nas vse ostaja na istem. No, in v S Koreji.
oliva
# 06.09.2017 ob 11:31
"Zakaj potem to prelagajo na nas, državljane?"

Zato ker je Vili Kovačič zbral dovolj podpisov za referendum (kjer odločamo o tem torej mi, državljani), ki ga je dovolilo ustavno sodišče.

Tako da tega ne prelaga vlada na državljane.
Kar se tiče vlade, ima od volilcev mandat, da izpelje projekte in odločanja ni mislila prevalit na državljane.
Ker nasprotniki (pobudniki referenduma) menijo, da imajo boljšo alternativo, so sprožili referendum.
RenatoP
# 06.09.2017 ob 10:10
26.486,48€ na meter proge. Glede na količine materiala bi Črni Kal moral stati 19.808.000€ s projekti za svoj dober 1km dolžine vendar 26m širine.
Železniški most pri kalu je ca 500m, polovične višine in pol ožji kar nanese 9.904.000€, mi ga bomo po povprečju plačali 13.243.000€. Skupaj nanese preplačanega za 37km proge 122€ oziroma smo ravno nazaj na tistih 860mil€.
Po drugi strani je km švicarskega Gotthard tunela stal 77,65mil€, kar bi pri nas moralo stati 58,4mil€. Polovica te proge so tuneli z dostopnimi jaški in potmi kar bi stalo 1,080 mrd€.
Pod črto na hitro kalkulacijo in glede na slovensko birokracijo 980m€ niti ni tako neupravičenih.
Hitrost in standardi so približno isti Švica 250km/h, naš 160km/h, tovorni vlak je itak max ca 110km/h

Po tretji strani pa ni na nas da se blokira projekt državnega pomena zaradi višine investicije ampak je na organih pregona, da nadzorujejo potrošnjo denarja pri projektu. In tu je problem nezaupanja.
P.s.: kdor ne riskira ne profitira.
zozozo
# 06.09.2017 ob 08:44
Osnovno vprašanje tukaj je, zakaj drugega tira ne gradijo preprosto naše železnice, oz. zakaj ga niso sposobne graditi. Odgovor je seveda v sistemu organizacije, oz. razbitju železnic na desetine drobnih firm, od katerih ni sposobna nobena nič, razen drobne korupcije. Za to so odgovorne vse vlade do zdaj, ker je očitno tako vsem pasalo.

In pri tem nikogar ne briga to, da so naše železnice pred 25 leti bile primerljive z avstrijskimi in italijanskimi, danes nas je pa lahko sram, če pogledmo čez mejo. In očitno tudi nikogar ne briga to, da se s takim načinom izgradnje drugega tira ta razpad sistem cementira, in ga nikoli ne bomo mogli popraviti.

In to ne briga niti podpornikov, niti nasprotnikov zakona. Enim se gre za provizije, drugim pa za zavist, ker provizij ne bojo dobili oni, ampak nekdo drugi.
mikic007
# 06.09.2017 ob 08:29
@Nikec3

Nisem volil te vlade in zadnje je, da bi jim zaupal. Ne vem, zakaj bi kdorkoli zaupal katerikoli vladi? Drugega tira ne rabim in si ne predstavljam, da bi kdaj večini prišel prav. Delamo ga za eno! podjetje, medtem ko je celotna mreža na meji uporabnosti. Avtocesta je že preozka in bo takšna tudi ostala, vlaki bodo sedaj obtičali 27km naprej od Luke, namesto v Luki, sprememb ne bo.

Samo bedak podpira miljardne projekte, ki jih bo gradil Kolektor. Končna cena ok. 2 miljardi + drugi tir čez 10 let. Za to ceno bi imeli tropasovnico do Ljubljane in čez, ki jo bomo itak morali imet!
zozozo
# 06.09.2017 ob 08:27
Model financiranja, ki ga predvideva zakon o drugem tiru, zagotavlja manjšo obremenitev javnih sredstev ter hitrejšo izvedbo projekta.

In manjšo javno lastnino in manjši javni vpliv. Nihče nam ne bo dal denarja zastonj, ampak bojo zanj nekaj hoteli.
Space Voyager
# 06.09.2017 ob 08:12
Referendum bo državljane vprašal nekaj, o čemer NE MOREMO imeti strokovnega mnenja. Popolna bedarija.
RJSlo
# 06.09.2017 ob 08:10
No ja. Kopirano je komentar iz Financ.

En kup zavajanj in laži kot v celi zgodovini projekta. Najhujša laž je da referendum ustavlja gradnjo, ni res ker je pobuda vložena samo proti zakonu. Na kratko trasa je butasta, drzava se vedno koleba ali hoče moderno luko, železnico in ves transport skozi drzavo ali bo živela od turizma in okolju prijaznejših dejavnosti. 2tir odpira gradnjo za vsaj 20let ker je ostala mreža muzejska. Ni jasno kaj hočemo naredit razen tega da bomo vlekli za nos Bruselj in vse sosede.
gesan
# 06.09.2017 ob 07:19
AMpak, eno drugo je, tudi meni vse skupaj v tej državi s takšnimi projekti več kot smrdi!
Če mi ne bi, sem naivno teslo, ki ga lahko vedno znova nekdo vleče za nos!

Vlada ni niti pod razno podala garancij, da bo tokrat res vse skupaj pretežno pošteno in ne pretežno lopovsko!

Se mi zdi, da sistemski šakali s svojo pajdašijo, že komaj čakajo, da dobijo zeleno luč za svoj še en plenilski pohod!

In kdo me je prepričal, da ga ne bo?
gesan
# 06.09.2017 ob 07:17
Celine
# 06.09.2017 ob 06:48
...in potem bi SDS očitali sedanji vladi, da tudi tega projekta ni bila sposobna speljati. Enako je z Magno. Kot sem že velikokrat povedala, to je zame izdaja s strani SDS.
.................................
Kdo pa njih, razen njihovih samih, še sploh jemlje tole stranko resno?
Tam si vklopi tisto neko njihovo 24 tv ali kaj je že, pa ti je lahko vse jasno, po kakšnem diktatu se vse vrti v tej mentaliteti!

Čistokrvno pranje naivnih možganskih kapacitet, ki rabijo namesto tita twita!
Strelok86
# 06.09.2017 ob 11:25
Če se oni ne znajo zmenit, pa imajo neka znanja, izobrazbe in sredstva da natančno določijo stroške in vse ostalo. Ter seveda temu primeren položaj oz. funkcijo v državi.
Zakaj potem to prelagajo na nas, državljane?
In kot že zgodovina uči, ne verjemi vsemu kar vidiš in bereš v novicah. Še posebej ne v naši državici.
garmond
# 06.09.2017 ob 11:08
Da gre za politikantsko nagajanje s strani Janeza in njegove SDS?
Ah dajte no, kako si sploh upa kaj takšnega pomisliti, ko pa dobro ve, da to ni njihov način delovanja :))
Epafrodit
# 06.09.2017 ob 10:48
Zanimivo je, da rušijo tako projekt drugega tira kot projekt Magne tisti, katerim je šef oni, ki si je zelo blizu z Orbanom. In zanimivo je, da je tako za drugi tir kot za Magno zelo zelo zelo zainteresirana Madžarska.
zozozo
# 06.09.2017 ob 10:42
Jp in 25.000 Kitajcev v Sloveniji. Razmisli koliko jih je to v 50 letih in povej, a je vredno.

Številko si si po moje kar izmislil. In tudi če bi jih res bilo toliko, nikjer ne piše, da bi jim morali dati dovoljenje za stalno bivanje.

Naše firme so pred trideset do petdeset leti zgradile en kup mostov in tovarn po Afriki in Bližnjem vzhodu. Koliko milijonov Slovencev danes živi tam?
Jakob Mali
# 06.09.2017 ob 10:37
Ce bi se pred leti zmenili z kitajci, bi zdaj ze imeli drugi tir in to 50% ceneje.

Jp in 25.000 Kitajcev v Sloveniji. Razmisli koliko jih je to v 50 letih in povej, a je vredno.
abi normal
# 06.09.2017 ob 10:32
Radoveden

je izo lepo povedal

aja, ponavljam, v projektu so fantje iz veh vetrov (beri kvazi levi in desni oz njihovi botri). če se politična situacija obrne, bodo zadevo tudo vozili naprej, brez skrbi. kot sem rekel: ko si enkrat pri koritu, boš naredil vse, da kokoš ne neha nest zlata jajca.

In tu se je SDS že izkazal. Molzli bi te iste krave kot druge vlade....s svojimi ljudmi seveda.
izo
# 06.09.2017 ob 10:20
aja, ponavljam, v projektu so fantje iz veh vetrov (beri kvazi levi in desni oz njihovi botri). če se politična situacija obrne, bodo zadevo tudo vozili naprej, brez skrbi. kot sem rekel: ko si enkrat pri koritu, boš naredil vse, da kokoš ne neha nest zlata jajca.

in tako spet: bodi potem pameten v tej državi..
izo
# 06.09.2017 ob 10:16
Ali resnično verjamete da je cilj te vlade narediti drugi tir na neki brezvezni trasi in pokrasti denar? Ste povsem prepričani da bi nasprotniki zakona vse naredili bolje in ceneje ?

tir je verjetno v nekih državnih načrtih in obljubak komu zunaj že lep čas. da de bo pa kradlo javni denar, je evidentno že od samega začetka, že pri ustanovitvi projektne skupine oz agencije (spet mi dars tukaj predstavlja en dejavu) se to vidi, kjer so jasno zraven cvsi tisti, ki gledaju v luft zaradi manjka velikih projektov s sloveniji in čakajo, da jim držav zdila posel. že pri projektiranje se je kradlo in delalo ocene stroškov na pamet ipd, to je bilo več kot evidentno v tistem tv soočenju na to temo.
om potem po cvsem tem (no, ja sej nekaj je pač glede na prej povedano moral naredit) naš minister izjavi, bomo pač še en tir zraven naredili. po vsej kao že sprejoktiranji trasi, izdanem gradbenem, pridobljenih soglasij in najbolj bistevno: kao izračuninh stroških (čeprav več kot očitno na pamet) bomo pa zdej obrnili ploščo in nekaj na novo naredili?
o teh zadevah govorim in tukaj je pset istoi problem kot pri magni: obljubili so delat nekaj v prvi fazi, za kar sploh ni izdanega rgadbenega dovoljenje ipd. ne vem, če zadeva ne pije vode niti na osnovah, kako naj bom potem siguren, da bo vse teklo, kot nam obljubljajo? spomnite se zopet našega ac križa, lepo vas prosim. projekt iz konca 80tih, ki je na koncu presegel stroške izvedbe verjetno za 20x, če ne 50x, pooblastili so dars kot agencijo za gradnjo (kjer so se lepo ugnezdili vsi gradbeni baroni) in le za to, ta pa še danes veselo pobira denar od cestnin, pa državne pomoči, izplačuejejo si najvišje plače itd itd.
vse to se bo zdej ponovilo tudi pri drugem tiru, vam garantiram. zato zdej zakšno bombandiranje po vseh medijih, ko je ta grozni 2. tir pomemben za državo ipd. saj mogoče je to deloma tudi res, ampak daleč najbolj pomemben bo za kasiranje javnega denarja v privat žepe. upam, da se motim..
izo
# 06.09.2017 ob 10:03
če se zadeva misli delat, kot dars dela avtoceste (in na vse indice do zdej je za to velika verjetnost) ali kakor je država gradila teš6, sem proti.
amnpak kot vedno v teh primerih (magne sicer ne bi dal v to skupino), gre za neko nasprotovanje zaradi političnih točk, vsi vemo kdo se je vključil v to zgodbo in zakaj. proti temu sem pa še toliko bolj.
zdej pa bodi pameten v tej naši državi..
tedomedo
# 06.09.2017 ob 09:50
Referendum vedno sprašuje samo o potrditvi nekega zakona. Morali bi iti na ustavni referendum, da bi naredili ustavni zakon, s katerim bi lahko na referendumih potrdili ali zavrnili neko dogajanje in ne samo nek zakon.
tedomedo
# 06.09.2017 ob 09:47
Imamo napačno referendumsko vprašanje. Vprašanje je, če sprejemamo zakon o gradnji 2. tira. Če bomo vsi odgovorili z NE, bo Serar malce predelal ta zavrnjeni zakon in naredil nov zakon. Vprašanje bi moralo biti, če smo za gradnjo 2. tira. Z večinskim odgovorom NE se ga ne bi moglo iti gradit.
Kazalo