Svet
ZDA
Načelo jus soli je zapisano v ameriški ustavi od leta 1866. Foto: Reuters
ZDA
Novopečeni ameriški državljani. Foto: Reuters
Velika Britanija
Britansko državljanstvo dobi vsak novorojenček, čigar vsaj eden izmed staršev zakonito biva na Otoku. Britanski potni list pa je mogoče, podobno kot v drugih državah, dobiti tudi s postopkom naturalizacije. Foto: Reuters
Nemčija
V Nemčiji so se zaradi prebežniške krize v zadnjih letih okrepile razprave o podeljevanju državljanstva. Foto: Reuters
Karavana
Karavana hodi čez Mehiko. Ljudje želijo začeti novo življenje v ZDA. Foto: Reuters
Državljanstvo
V nekaterih državah se državljanstvo prenaša po rodu na otroka samo po očetu. Foto: Reuters
V letu 2014 je državljanstvo ZDA z rojstvom na ameriškem ozemlju dobilo 275.000 otrok nedokumentiranih priseljencev, kar je predstavljalo sedem odstotkov vseh rojstev v državi v tistem letu. Najvišja je bila ta številka leta 2006, ko so ameriške oblasti na tak način podelile državljanstvo 370.000 otrokom priseljencev.
 USA Today
Kanada
Kanada je poleg ZDA edina država razvitega sveta, ki pozna podeljevanje brezpogojnega državljanstva ob rojstvu na njenem ozemlju. Foto: Reuters
Francija
Francija je do leta 1993 poznala brezpogojno državljanstvo, če se je otrok rodil na njenih tleh, zdaj pa morajo otroci, rojeni v Franciji tujim državljanom, pri 18 letih zaprositi za francosko državljanstvo, saj ga ne dobijo več ob rojstvu. Foto: Reuters
Rojstvo
Državljan katere države postane otrok ob rojstvu, je odvisno od zakonodajne ureditve posamezne države. Foto: Reuters
Italija
Postopki naturalizacije so po posameznih državah različno zahtevni in dolgotrajni. Foto: Reuters
ZDA
Ali je bila Trumpova napoved le del predvolilne kampanje pred vmesnimi kongresnimi volitvami ali resničen ukrep, bomo še videli. Foto: Reuters

Dodaj v

Državljanstvo – naj bo glavno merilo rod staršev ali država rojstva?

ZDA so ena izmed 30 držav, ki poznajo brezpogojno podelitev državljanstva vsem, rojenim na ameriških tleh
7. november 2018 ob 06:08
Ljubljana - MMC RTV SLO

Otroci, rojeni na ozemlju ZDA, samodejno dobijo ameriško državljanstvo, kar je predsednik Donald Trump označil za edinstven primer. A to ni res, ZDA še zdaleč niso edina država s pravilom jus soli.

Trump je zaradi prebežniške karavane ljudi iz Srednje Amerike, ki dan za dnem nabira kilometre in se približuje mehiško-ameriški meji, pred dnevi namignil, da bi lahko ZDA končale politiko podeljevanja državljanstva, ki je zapisana v 14. amandmaju, dodanem k ameriški ustavi leta 1866. 14. amandma se glasi: "Vsi ljudje, ki so rojeni ali naturalizirani v ZDA in sodijo pod jurisdikcijo države, so državljani Združenih držav Amerike in zvezne države, v kateri prebivajo." V praksi to pomeni, da državljanstvo ZDA z rojstvom na ameriških tleh dobijo tudi otroci vseh Neameričanov.

"Smo edina država na svetu, v katero človek vstopi in ima dojenčka, ta dojenček pa je takoj državljan ZDA. To je smešno in se mora končati," je Trump dejal v pogovoru za mrežo Axios.

Odločilen dejavnik: država rojstva
V resnici so ZDA samo ena izmed držav, ki samodejno podelijo državljanstvo novorojenčku, rojenemu na njihovem ozemlju, brez kakršnih koli drugih pogojev. Gre za "brezpogojno" ali "neomejeno pravico do državljanstva ob rojstvu", v pravniškem jeziku jus soli ("pravo zemlje"). Iz nje so sicer izključeni otroci diplomatskih predstavnikov v določeni državi in otroci, ki se rodijo pripadnikom sovražnih sil, ki v neki državi delujejo kot okupatorji.

Poleg ZDA brezpogojni jus soli pozna še 29 držav, večinoma iz Latinske Amerike: Antigva in Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Brazilija, Kanada, Čad, Čile, Kuba, Dominika, Ekvador, Salvador, Fidži, Grenada, Gvatemala, Gvajana, Honduras, Jamajka, Lesoto, Mehika, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru, Sveti Krištof in Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincent in Grenadini, Urugvaj in Venezuela.

Pravni sistem teh držav izhaja iz angleškega običajnega prava, v katerem se je načelo jus soli utemeljilo, ali pa so želele s tem načelom v preteklosti v državo privabiti tujo delovno silo, kar velja za srednje- in južnoameriške države. Prve zametke pravila jus soli je mogoče najti v reformah atenskega državnika Klejstena v 6. stoletju pred našim štetjem. Načelo so nato prevzeli in razvili Rimljani, ki so državljanstvo z odlokom cesarja Karakale leta 212 podelili vsem svobodnim prebivalcem Rimskega imperija. Mnogo kasneje, v 18. stoletju, so bili z osamosvajanjem angleških kolonij na ameriških tleh in s francosko revolucijo postavljeni temelji načela jus soli. Z gospodarskim in socialnim razvojem v 19. in 20. stoletju in z množičnim priseljevanjem v Zahodno Evropo in Amerike pa se je načelo razširilo po svetu.

Jus soli, a z dodatnimi pogoji
Nekatere države pa ne poznajo brezpogojnega, pač pa pogojno podeljevanje državljanstva posameznikom, ki se rodijo na njihovem ozemlju. Ti otroci postanejo državljani, če izpolnjujejo določena merila, kot na primer, da je eden izmed njihovih staršev že državljan ali vsaj zakoniti prebivalec te države.

Ustava Dominikanske republike tako izrecno izključuje podelitev državljanstva potomcem posameznikov, ki v državi bivajo nezakonito. Malezijska ustava nalaga, da je vsak otrok, rojen na njenem ozemlju, upravičen do malezijskega državljanstva le, če je rojen tujcema s stalnim bivališčem v Maleziji. Država, ki pozna pogojni jus soli, je tudi Avstralija, ki od leta 1986 državljanstvo novorojenčku podeli le, če je vsaj eden izmed staršev otroka avstralski državljan ali ima v Avstraliji stalno prebivališče oziroma da je ta oseba prvih deset let svojega življenja živela v Avstraliji ne glede na državljanstvo svojih staršev. Pogojno podeljevanje državljanstva ob rojstvu poznajo tudi Bahrajn, Kolumbija, Egipt (osebe, rojene v Egiptu, dobijo državljanstvo ob rojstvu, če je bil njihov oče rojen v Egiptu), Francija, Nemčija, Grčija, Hongkong, Irska, Maroko, Namibija, Nova Zelandija, Portugalska, Južna Afrika, Španija, Sudan, Luksemburg, Tajska in Velika Britanija.

Zanimiv primer je Irska, kjer se v tem času odvija podobna razprava kot v ZDA. Na Irskem je leta 2004 potekal referendum o vprašanju podeljevanja državljanstva, tako da je od leta 2005 v veljavi pravilo, da državljanstvo ob rojstvu dobi otrok, čigar vsaj en starš je irski ali britanski državljan, rezident s stalnim dovoljenjem za bivanje na Irskem ali Severnem Irskem ali zakoniti rezident, ki je v državi živel vsaj tri leta v zadnjih štirih letih. Ta amandma so sprejeli zaradi primera Kitajke Man Chen, ki je sicer živela v Walesu, a je namenoma rodila v Belfastu na Severnem Irskem, prav tako delu Združenega kraljestva, da je izkoristila prejšnje irsko pravilo, ki je določalo, da vsak, rojen na katerem koli delu irskega otoka, samodejno dobi državljanstvo Republike Irske. Ker je tako njena hčerka postala državljanka Irske, s tem pa tudi Evropske unije, so njeni starši v Veliki Britaniji dobili dovoljenje za stalno bivanje kot starši državljana EU-ja, ki se ne more preživljati sam.

Prilagajanje zakonodaje glede na družbene in gospodarske razmere
Tudi nekatere druge države so zakonodajo glede podeljevanja državljanstva skozi zgodovino spremenile, večinoma v smeri omejevanja državljanstva po načelu jus soli. Eden takšnih primerov je Francija, ki je do leta 1993 podeljevala brezpogojno državljanstvo, če se je otrok rodil na njenih tleh. S tem je bila izjema v evropski družini držav, ki večinoma priznavajo načelo jus sanguinis ("krvno pravo"), pri katerem otrok državljanstvo nasledi od svojih staršev ali od enega izmed staršev. Pariz je leta 1993 zakonodajo spremenil, tako da morajo zdaj otroci, rojeni tujim državljanom v Franciji, pri 18 letih zaprositi za francosko državljanstvo, saj ga ne dobijo več ob rojstvu, piše Deutsche Welle.

Velika Britanija, ki velja za rojstni kraj načela jus soli, pa je kriterije za podeljevanje britanskega državljanstva spremenila leta 1983 in od takrat zahteva, da državljanstvo dobi vsak novorojenček, čigar vsaj eden izmed staršev zakonito biva na Otoku.

Po drugi strani je Nemčija v zadnjih letih rahlo liberalizirala zakonodajo glede podeljevanja državljanstev. Od leta 2000 otroci etnično nenemških staršev lahko dobijo nemško državljanstvo ob rojstvu, če ima vsaj eden izmed staršev v Nemčiji stalno bivališče vsaj tri leta, v Nemčiji pa živi vsaj zadnjih osem let. Predtem so državljanstvo otrokom podeljevali izključno na podlagi nacionalnosti njegovih staršev.

Nekatere države pa so načelo jus soli popolnoma opustile – Indija se je za takšen korak kot odgovor na porast nezakonitih priseljencev iz sosednjega Bangladeša odločila leta 2004, Malta pa je na načelo jus sanguinis prešla leta 1989.

Odločilen dejavnik: državljanstvo staršev
Nekatere države namreč ne poznajo pravice do državljanstva z rojstvom na svojem ozemlju, ampak državljanstvo podeljujejo na podlagi rodu oziroma pravila jus sanguinis. To pravilo izhaja iz rimskega prava, ki je vplivalo na civilnopravno ureditev večine srednjeevropskih držav.

Takšno ureditev ima zato večina srednjeevropskih držav, tudi Slovenija. Na straneh ministrstva za notranje zadeve tako piše, da se državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobi po rodu, kar pomeni, da oseba v državljanstvo Republike Slovenije sledi svojim staršem ali vsaj enemu od njiju, če je bil ta slovenski državljan v času rojstva osebe. Državljanstvo pa se lahko pridobi tudi z naturalizacijo, to je s predpisano dobo dejanskega in neprekinjenega življenja v Republiki Sloveniji, ob predpostavki, da oseba izpolnjuje še vse druge, zakonsko določene pogoje za sprejem v državljanstvo. Država ob tem določi obvezne pogoje za odobritev državljanstva in po prostem preudarku odloči o tem, ali bo državljanstvo podelila ali ne. Sprejem v državljanstvo tako ni pravica, ampak možnost, če posameznik izkaže izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev, pri odločitvi pa država upošteva tudi javni (nacionalni) interes, ki je pred interesom posameznika.

Skoraj vse države v Evropi, Aziji, Afriki in Oceaniji poznajo podeljevanje državljanstva po rodu, torej da otrok državljanstvo podeduje po starših, ali pogojno obliko pravila jus soli. Države, ki so pristopile h Konvenciji o zmanjševanju števila ljudi brez državljanstva (apatridi oziroma brezdomovinci) iz leta 1961, svoje državljanstvo podeljujejo tudi ljudem brez državljanstva, ki so bili rojeni na njenem ozemlju oziroma na ladji in letalu z njeno zastavo.

Ali izvršni ukaz "premaga" ustavni amandma?
Zdaj pa nazaj k načrtom Donalda Trumpa. Po njegovi izjavi, da bo pravico do ameriškega državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA preklical s predsedniškim izvršnim ukazom, se je oglasilo več pravnikov, ki so opozorili, da bi bila takšna poteza neustavna in bi trčila ob kup zakonodajnih zapletov.

Ankete, ki merijo strinjanje ameriških državljanov s tem pravilom, se sicer močno razlikujejo glede na to, kako je postavljeno vprašanje, piše Washington Post. Če se na primer anketirance vpraša, ali bi ukinili pravico do ameriškega državljanstva potomcem nezakonitih priseljencev, se s tem strinja 49 odstotkov vprašanih, če pa te tujce poimenujejo "nedokumentirani priseljenci", pa je spremembi naklonjenih le 31 odstotkov vprašanih. Washington Post je ugotovil tudi, da se pogledi republikancev in demokratov pri tem vprašanju razlikujejo, a da so republikanske vrste bolj razklane. Po raziskavi družbe ANES je 45 odstotkov pristašev konservativne struje in le 20 odstotkov demokratskih volivcev naklonjenih spremembi ustave na tem področju. Poleg tega ima predlog o prenehanju podeljevanja državljanstva vsem, rojenim na ozemlju ZDA, najmanj podpore med ameriškimi Latinskoameričani (podpira ga 14 odstotkov vprašanih), mladimi volivci do 40 let in tistimi z visoko izobrazbo.

Kako bi lahko Trump sploh spremenil načelo jus soli, ki ga je označil za "neumno"? Sam trdi, da za to ne bi bilo treba spremeniti že omenjenega 14. amandmaja ameriške ustave, s čimer pa se večina pravnikov ne strinja, saj opozarjajo, da bi bil njegov izvršni ukaz, če bi ga res izdal, obsojen na propad, saj bi nasprotoval temu amandmaju, zato bi ga sodniki tako rekoč takoj ustavili, nato pa bi se začele pravniške razprave, interpretacije in premisleki. Portal Quartz ugiba, da je malo možnosti, da bi Trumpov ukaz obveljal, navkljub temu, da je vrhovno sodišče nagnjeno v desno, saj v njem sedi pet konservativnih sodnikov in štirje liberalni. Sodnik James C. Ho, ki ga je na položaj prizivnega sodnika v New Orleansu imenoval prav Trump, tako meni, da bi bila sprememba pri podeljevanju državljanstva ZDA neustavna, in obenem opozarja, da morajo vrhovni sodniki podati oceno vsakega predsedniškega izvršnega ukaza prav zato, da preverijo, ali morda ni protiustaven.

Po drugi strani pa ima Trump tudi nekaj podpornikov. Michael Anton, nekdanji ugledni predstavnik ZDA za nacionalno varnost, meni, da je "dejstvo, da človek le z rojstvom znotraj geografskih meja ZDA dobi državljanstvo, absurdno tako zgodovinsko, ustavno in filozofsko kot praktično". Trdi namreč, da ta pravica izhaja iz "načrtno zavajajoče interpretacije 14. amandmaja", ki je želel v 19. stoletju rešiti vprašanje na novo osvobojenih sužnjev, današnja interpretacija, po kateri otroci vseh priseljencev, tudi nezakonitih, dobijo ameriški potni list, pa se je razmahnila šele v 60. letih prejšnjega stoletja, dodaja.

Da bi se 14. amandma spremenil s pomočjo kongresa, bi predlog za spremembo potreboval dvetretjinsko večino v predstavniškem domu in senatu ter podporo treh četrtin zakonodajnih teles zveznih držav na ustavni konvenciji.

Anja P. Jerič
Prijavi napako
Komentarji
Kapitalist 11
# 07.11.2018 ob 06:30
Moji starsi so rojeni v bosni, prisli so v slo pri 25, sedaj so ze en cas drzavljani slo. Doma se menimo pol-pol. Seveda pa je meni slovenscina najlazja. Sedaj ze lep cas ne zivim v slo ...osebno je niti ne pogresam, jo pa imam rad in sem ji neverjetno hvalezen in hvala bogu, da so bili starsi dovolj pametni, da so prisli v slo. Bit drzavljan slovenije je res lepo, ker ti omogoci vse( mislim vsaj meni je). Sedaj pricakujem otroka z " pravo" svicarko in sama pravi je da ne moti, ce je otrok " slovenec", ker ima dejansko enake pogoje kot ce bi bil " svicar". Sam se pocutim slovenca , bosno mam sicer rad ampak nimam zelje dol hodit. Hvala Slovenija se enkrat in vam ostalim Slovencem enako, da ste nam prvi generaciji " novih Slovencev" omogocili, vse kar v ostalih , prejsnjih drzavah ne bi dobili.
S1026146
# 07.11.2018 ob 06:22
Merilo naj bo državljanstvo staršev. Ne pa da imajo ilegalci otroka v ZDA ali drugod po svetu, ta otrok pa avtomatsko dobi državljanstvo.
mattyy
# 07.11.2018 ob 06:22
Vsaj za lasten narod se briga. Našim pa so vsi drugi pomembni, samo lasten narod ne.
Bondjanez
# 07.11.2018 ob 06:49
Drzavljanstvo ni lizika,da bi ga talali okrog. Ga je treba zasluzit.
jozu
# 07.11.2018 ob 06:15
ta trump,brihten kot travniška kobilica,misli da so njegove ZDA cel svet,grobar človeštva in narave,...
exwannabe
# 07.11.2018 ob 07:49
Tukaj je lepo napisan cel srš problema:

zaradi primera Kitajke Man Chen, ki je sicer živela v Walesu, a je namenoma rodila v Belfastu na Severnem Irskem, prav tako delu Združenega kraljestva, da je izkoristila prejšnje irsko pravilo, ki je določalo, da vsak, rojen na katerem koli delu irskega otoka, samodejno dobi državljanstvo Republike Irske. Ker je tako njena hčerka postala državljanka Irske, s tem pa tudi Evropske unije, so njeni starši v Veliki Britaniji dobili dovoljenje za stalno bivanje kot starši državljana EU-ja, ki se ne more preživljati sam.

***************
Vsi bi samo izigravali sistem....
pohorjezeleno
# 07.11.2018 ob 07:55
Zanimiv je predvsem fenomen, ko tile migranti sovražijo države v katere rinejo. Zakaj hudiča ne ostanejo doma? Zahodna civilizacija je kljub anomalijam najbolj razvita na svetu do sedaj. Tile prišleki je ne bogatijo, kot to trdijo mavričarji, ampak jo siromašijo z vsiljevanjem svoje "srednjeveške" kulture.
SF0100
# 07.11.2018 ob 08:08
Osel, ki se skoti v Lipici pač nikoli ne bo Lipicanec.... vedno bo osel (iz Lipice).
Hijena
# 07.11.2018 ob 06:22
Trump naj razmisli, kako so njegovi predniki prišli v ZDA in kako so dobili državljanstvo.
Kajman očalar
# 07.11.2018 ob 06:44
Če bi naši desni odločali, potem bi moral biti otrok poleg dokazanega rodovnika za pet generacij nazaj še svetlolas, modrook, rojen v narodni noši, z dolenjskim naglasom in odločno proti migrantom. Če bi potem uspešno opravil še kviz 'prepoznaj svetnika', bi po 20 letih lahko zaprosil za državljanstvo.
džeko
# 07.11.2018 ob 06:59
Kaj pa vem vsi iz bivše juge smo si zelo blizu (razen kosovarjev), mene ne moti če so ste ali ne vem kaj prišli v Slovenijo ali če še boste. Ne motijo me niti ukrajinci niti rusi.
Me pa motijo neprilagojeni saj vemo katere vere...
Slovenceljček
# 07.11.2018 ob 06:50
Rod staršev.
Binder Dandet
# 07.11.2018 ob 08:00
Rod staršev. Amerika ima neumno ureditev. Razumem zakaj jo imajo. Ampak v današnjem svetu je neprimerna.
gartnerm
# 07.11.2018 ob 07:08
Če bi naši levičarji odločali, bi željo, da lahko živiš kjerkoli na svetu po lastni izbiri, uzakonili kot osnovno in neodtujljivo človekovo pravico. Če hoče Slovenec v ZDA, mu ZDA ne ZDA ne smejo odrekati, ampak mu dati državljanstvo s prve, ko stopi z letala, če hoče nekdo iz Pakistana v Slovenijo, naj pride. Meja ni več, vsi lahko gremo povsod in cel svet živi v miru in veselju. Na koncu ukinemo državljanstvo, saj ovira našo svobodo. Vsi smo državljani sveta.
To je svet naših levičarjev. Ta svet je prelep.

Samo do trenutka, ko se bo na njihovi parceli ali pred njihovim blokom ustavila karavana zmernih prišlekov, ki bodo zaradi ponujene kavice zahtevali prestop v islam ali pa smrtno kazen ali pa bodo terjali svoj enak delež s kakšnim svetlečim predmetom v rokah...

Vsem, ki niste slepi pa priporočam v branje izjavo Londonskega župana (treba se je navaditi na 40.000 napadov z nožem letno - to je običajno) in upore Pakistancev zaradi ženske, ki je naredila bogokletje...
mlamat
# 07.11.2018 ob 07:02
14. amandma, ki naj bi zagotavljal državlanstvo v rojstovom, je bil sprejet po državljanski vojni, zato da so omogočili državljanstvo črncem. Nikoli ni bil mišljen zato, da bi se nanj skliceval otrok vsakega, ki je preplaval Rio Grande.
copcop
# 07.11.2018 ob 07:52
Bondjanez
Drzavljanstvo ni lizika,da bi ga talali okrog. Ga je treba zasluzit.

In s čim si ga zaslužil?
Binder Dandet
# 07.11.2018 ob 08:47
@copcop:
"Tudi košarkar Anthony Randolph ima slovensko državljanstvo, pa starša Slovenije še videla nista. Zakaj torej normalno da rod staršev?"

To so posebni primeri za ljudi, od katerih pričakuješ posebne zasluge.
Binder Dandet
# 07.11.2018 ob 08:44
@GORILA:
Če se rodi Nemki in Čehu v Nemčiji otrok, naj ima nemško državljanstvo. Če se rodi na Češkem, naj ima Češko državljanstvo. Če se rodi v Sloveniji, naj izbira med nemškim in češkim. Čist simple je.
Kapitalist 11
# 07.11.2018 ob 09:13
Gorila, hahah, razumem tvoj point, retororomanscine pa dejansko ne razume 90 % avtohtonih svicarjev. Sicer pa sem z hochdeutsch, switzerdütch in italjanscino in visoko izobrazbo, kar dober migrant. Sicer se pa tak s partnerko( po rojstvu otroka)selima na irsko, anglescino( amerisko) obvladama oba. Irskega dialekta v 2 letih ne morema obvladat, ga bova pa ziher v nulo razumela.
Kapitalist 11
# 07.11.2018 ob 06:57
Artoum, sicer ta tema ni tako " IN" tukaj, ampak realno gledanonje bedarija. Ne glede na to, da so torej tudi moji starsi migranti in jaz sam ekonomski migrant, sem za le te v primeru, da morajo migranti poznati jezik drzave v katero prihajajo oz. Se je morajo nauciti v enem letu, v drugem primeru, nebi nobenemu popuscal.
gospod iskreni
# 07.11.2018 ob 08:28
Normalno da rod staršev. Moj otrok ne bo nikoli Norvežan, čeprav bi bilo zame bolje.
Sussudio
# 07.11.2018 ob 13:12
Pa kaj ima veze kraj rojstva... se nemška turista potepata po Sloveniji, pride do predčasnega poroda in je zato otrok slovenski državljan???
Sinovi diplomatov ki so začasno v določeni državi morajo dobiti državljastvo države rojstva?
Se otrok slovenskih staršev rodi na morju na hrvaškem in je zato otrok hrvaški državljan?
Skandinavske države so radodarne s socialnimi transferiji in gremo vsi Slovenci svoje otroke gor rodit da bodo tam državljani in bomo lahko pridno koristili privilegije?

Damo osla rodit v Lipico in ga imamo zato za Lipicanca?
Mačka ki se rodi v konjskem hlevu je konj?
mbedrac
# 07.11.2018 ob 11:34
Eh, vsi ste zgrešili bistvo. Državljanstvo je samo papir, ker človek lahko čisto lepo živi v neki državi brez državljanstva, če ima urejene vse ostale dokumente za tujca. Najbolj pomembno je, vsaj zame, da se vsak tujec najprej nauči našega jezika, da razume prebrat in izpolnit različne obrazce, da zna it v trgovino, da razume učiteljico na govorilnih urah, da lahko pomaga otroku pri domačih nalogah, da se lahko začne vključevat v družbo. Naslednja stvar so vrednote in to evropske. Ne glede na našo krvavo zgodovino, izkoriščanje po svetu, svetovne vojne, smo pri vrednotah in svoboščinah v Evropi prišli najdlje. Pač, iz napak se učimo. Torej, jezik in svoboščine mora tujec dobro poznat, ne pa da s sabo nosi preživete vzorce obnašanja iz rojstne države in si poskuša v Evropi poustvarit prejšnji dom. To pa brez konfliktov žal ne gre.
paraBellum
# 07.11.2018 ob 10:56
Regedit

# 07.11.2018 ob 09:14
vsebino V bistvui bi moral imeti vsak zemljan pravico živeti kjerkoli na svetu


Tudi v tvojem stanovanju?
stratocaster
# 07.11.2018 ob 09:21
V bistvu je na svetu kup krajev, kjer nihče noče živeti, vključno s tistimi, ki imajo tam pravico.
NOPCBS
# 07.11.2018 ob 07:02
sej je cist enostavno

z Marakesko deklaracijo se izenaci vse migrante in avtohtone prebivalce,
imigranti imajo po 10 otrok na zensko in se sprejme se zakon, da ob rojstvu avtomatsko dobijo drzavljanstvo, pa se en mesec bivanja je dovolj za starse, tako da je za sigurno
pol se pa voli leve, dokler ne dosezes vecine

kaj pa se hoces?
AM
# 07.11.2018 ob 06:26
"Da bi se 14. amandma spremenil s pomočjo kongresa, bi predlog za spremembo potreboval dvetretjinsko večino v predstavniškem domu in senatu ter podporo treh četrtin zakonodajnih teles zveznih držav na ustavni konvenciji."

Ne verjamem, da bo Trump dobil potrebno večino.
firtoh
# 07.11.2018 ob 12:04
No jaz imam francosko državljanstvo,ker sem rojen v Franciji in je bila moja mati Francozinja.
Slovenskega sem dobil 1992.Moja otroka imata italijansko državljanstvo,ker sta rojena v Italiji in je mati Italijanka.Moja žena je dobila slovensko državljanstvo po 8. letih,čeprav sva se poročila še v Jugoslaviji,državljanstvo pa je dobila 1996.Za otroka sva morala zaprositi posebej za slovensko državljanstvo, a tu niso komplicirali.
Wasabi
# 07.11.2018 ob 09:40
Po katerem pravu pa ima naš Walter ""domoljub" Wolf 5 različnih državljanstev?:)
anny22
# 07.11.2018 ob 08:41
Zakon je bil pisan za čas, ko je na svetu živelo 5x manj ljudi, se ilegalne migracije niso dogajale v takem obsegu in ni bilo prevoznih sredstev, s katerimi švigneš iz enega konca na drugega. ZDA in Kanada imata precejšen problem s t.i. porodnim turizmom, ko bogate Kitajke namenoma rodijo v ZDA in Kanadi. Prvi razlog je poznejše šolanje otroka, drugi pa zakon o združitevanju družine, s čimer tudi sebi odprejo pot. Evropske države so že omejile ali ukinile ius soli, za ZDA je le še vprašanje časa.
balrog
# 07.11.2018 ob 11:26
Edini avtohtoni prebivalci Amerik so staroselci , ki so jim nadeli priseljenci napačno ime "indijanci". Ameriški staroselci z Indijo nimajo nič. So prvotni prebivalci Kanade, ZDA, Mehike in celotne Južne Amerike. Ameriški staroselci so razdeljeni v več sto plemen, narodov, govorijo več sto različnih jezikov, so lastniki celotne ameriške zemlje, ki so jim jo odvzeli, z genocidom. Staroselska kultura je edina avtohtona ameriška kultura. Prvič letos sta bili dve predstavnici staroselcev izvoljeni v kongres.
bikvol
# 07.11.2018 ob 10:43
firbec
po tvojem nimamo migrantov v Sloveniji in nihče noče ostati tu ?
kaj pa Kosovci in ostali ?
kingeston
# 07.11.2018 ob 10:33
če bo sosedova žena rodila ko bo na dopustu v tuniziji bo otrok tunizijec?
Rui
# 07.11.2018 ob 10:00
Meni moti samo ena stvar, tj. da se mora država oz, skupnost prilagajati raznim priseljencem in ne obratno, da potem v teh državah in mestih nastajajo t.i. geti.

Če nekdo rine v "zahodni svet", potem se naj prilagodi, ne pa da pod krinko nekih človekovih pravic, svobode in ostalega v bistvu ustvarjajo pogoje za resne medkulturne konflikte.....
Wasabi
# 07.11.2018 ob 09:38
Gorila, hahah, razumem tvoj point, retororomanscine pa dejansko ne razume 90 % avtohtonih svicarjev.

Seveda je ne razume, saj to tudi ni njihov materni jezik. Tudi eht koroščine ali prekmurščine ne razume 90% Slovencev, pa sta zgolj dialekta;)
Regedit
# 07.11.2018 ob 09:37
SF0100

Osel, ki se skoti v Lipici pač nikoli ne bo Lipicanec.... vedno bo osel (iz Lipice).

Osel ki se je skotil v Lipici pač nikoli ne bo konj, kar pa ne pomeni da ni Lipicanec.Je pač doma iz Lipice
zapravico
# 07.11.2018 ob 08:50
Preveč je ljudi,ti pa ki prihajajo se niti ne zavedajo, da te ameriške sanje niso plod poležavanja v senci.
Jon Sneg
# 07.11.2018 ob 08:43
malo off topic:
Pravilo "jus soli" je veljalo tudi za "kronane glave". Tako so ob rojstvu Aleksandra II Karadjordjevića proglasili 17.6.1945 eno nadstropje hotela Claridges v Londonu za jugoslovansko posest, da bi se prestolonaslednik rodil na "jugoslovanskih tleh". Seveda je bilo vse skupaj brez pomena, saj je že 7.3.1945 Peter II de facto abdiciral (prenos pooblastil Regentskemu svetu), 29.11.1945 pa je bila proglašena FLRJ in odpravljena monarhija.
GORILA
# 07.11.2018 ob 08:32
@Blondjanez
Drzavljanstvo ni lizika,da bi ga talali okrog. Ga je treba zasluzit.

In s čim si si ga ti zaslužil?
Simba
# 07.11.2018 ob 10:57
firbec111: "aja oprosti očitno moram biti bolj specifičen, ker večina uporabnikov se pritožuje nad ilegalci seveda. "

sej ravno v tem je tvoj problem. Ti ne ločuješ da obstajajo - legalni migranti in ilegalni migranti. Legalni migranti so recimo delavci s Kosova, Srbije, Bosne, Hrvaške, Madžarske, Bolgarije,...
ti seveda vse te ljudi enačiš z veslači iz bližnjega vzhoda in afrike, ki brez papirjev zahtevajo prost vstop, socialo in pa bio/eko prehrano.
Simba
# 07.11.2018 ob 10:49
firbec111: "Albanci so kosovo dobili ne zaradi večjega števila otrok ampak so odkupovali stanovanja od srbov, ki so se raje preselili v večja mesta. "

Torej po tvoji logiki bi morala biti cela Istra slovenska, saj smo skoraj vse pokupili od hrvatarjev?
ja?
zakaj potem meja v piranskem zalivu?
praetor
# 07.11.2018 ob 10:33
Walter Wolf se je rodil v petih državah.
NOPCBS
# 07.11.2018 ob 10:30
copcop

In s čim si ga zaslužil?

rodili so te starsi, katere so rodili starsi, itd, vsi ti so nosilci kulture, mentalitete, so soustvarjali drzavo kakrsno poznamo in prenesli kulturo na svoje otroke, ki bodo phranjali to drzavo

rojstvo ni nekaj nakljucnega, ne nastanemo kar iz zraka, eni slucajno v Evropi, eni pa slucjano kje drugjeampak je odgovornost starsev!

in zdaj ce se naredi porozne meje, da se lahko naseli toliko ljudi z drugo kulturo, da formirajo zaprte skupnosti, se ne asimilirajo in imajo bistveno visjo rodnost je SEVEDA!!! avtohtona kultura ogrozena

in ja to smo videli pri ameriskih staroselcih, ampak se enkrat mi razlozi kako smo krivi mi v Sloveniji ziveci Slovenci? zakaj bi se morali pustiti zamenjati? IREVERZIBILNO!
melanholik
# 07.11.2018 ob 09:32
@Wien
tako se dogajajo anomalije, da je otrok etiopijskih staršev rojen v Italiji, ne pozna besede etiopijsko, nikoli bil v Etiopiji, hodi v šolo v Italiji, ne more pa dokončati šolanja (dobiti papir, da je vse opravil), ker ni Italijanski državljan, ker je bil rojen v Italiji, vendar so starši Etijopijci.

Ne sme imet vpliva. V resnici z izjemo volilne pravice praktično nobena ni vezana na državljanstvo. Če ima urejen status, potem pravico do šolanja ima, ne glede na potni list.
stratocaster
# 07.11.2018 ob 09:13
Problem je rahlo neokusen "porodniški turizem". Kako to omejiti... je druga zgodba.
milko54
# 07.11.2018 ob 08:17
Se spomnim časov takoj po osamosvojitvi, ko so morali tisti, kateri starši so bili rojeni v drugih republikah SFRJ zaprošati za državljanstvo, kljub temu, , da so že od rojstva živeli v Sloveniji, se tu šolali in prebivali.
artoum*2
# 07.11.2018 ob 06:41
Kapitalist 11

pozdrav v Švico. ko si že tam. kaj se namerava v Švici s to Marakeško deklaracijo. predvidevam da poznaš
Simba
# 07.11.2018 ob 11:03
@firbec111:
katalonije niti pod razno ne moreš primerjati z kosovom.

kot da bi mešal hruške in krompir
firbec111
# 07.11.2018 ob 10:37
NOPCBS

pol ti je kul ce je Kosovo albansko? pa ce se se malo vec juzne Srbije prikljuci Albaniji? pac tisti, ki imajo vecjo rodnost se lahko naselijo povsod in prevladajo?

Albanci so kosovo dobili ne zaradi večjega števila otrok ampak so odkupovali stanovanja od srbov, ki so se raje preselili v večja mesta. tako da ni problem samo večjega števila prebivalcev.

Slovenci pa če ne bomo drastično povečali število "slovencev" bomo pa itak na dolgi rok izumrli, samo ne prvi ne drugi scenarij ti osebno ne boš doživel
Regedit
# 07.11.2018 ob 09:14
V bistvui bi moral imeti vsak zemljan pravico živeti kjerkoli na svetu
Kazalo