S. in J. Amerika

Poudarki

  • ZDA Mednarodnemu kazenskemu sodišču odrekajo legitimnost
  • MKS naj bi preiskoval tudi ameriška mučenja v Afganistanu
  • Sodišče kot zadnje zatočišče za žrtve najhujših zločinov
Mednarodno kazensko sodišče (ICC)
Mednarodno kazensko sodišče je začelo delovati leta 2002 z namenom preganjanja storilcev najhujših grozodejstev. Proti njegovi ustanovitvi je glasovalo sedem držav, in sicer ZDA, Kitajska, Izrael, Irak, Libija, Katar in Jemen. Foto: EPA
Ameriška vojska v Afganistanu
Čeprav ZDA niso pristopile k Rimskemu statutu in torej ne priznavajo pristojnosti sodišča nad njihovimi državljani, lahko MKS preiskuje zločine, ki naj bi jih storili Američani na ozemlju države, ki pa k Rimskemu statutu je pristopila. Takšen je primer Afganistana. Foto: EPA
John Bolton
Svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa John Bolton napoveduje pregon osebja sodišča, če si bo to drznilo ukrepati zaradi ameriških zločinov ali zločinov ameriških zaveznic, predvsem Izraela. Foto: Reuters
       Ne bomo sodelovali z Mednarodnim kazenskim sodiščem. MKS-ju ne bomo nudili nikakršne pomoči. Ne bomo pristopili k MKS-ju. Pustili bomo, da MKS sam odmre. Navsezadnje je MKS za nas pravzaprav že mrtev.       
 John Bolton o Mednarodnem kazenskem sodišču
Fatou Bensouda
Glavna tožilka MKS-ja Fatou Bensouda je sodišče zaprosila za odobritev preiskave zločinov, storjenih v Afganistanu, in tistih, povezanih s spopadi, a storjenih drugod, konkretno v Romuniji, Litvi in na Poljskem, kjer je imela ameriška obveščevalna agencija Cia tajne zapore, v katerih so mučili osumljence. Foto: EPA
Afganistan
ZDA so Afganistan napadle leta 2001, kmalu po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra tistega leta, v katerih je umrlo okoli 3.000 ljudi. V 17 letih vojne v Afganistanu pa je bilo ubitih več kot 110.000 ljudi, od tega več kot 30.000 afganistanskih civilistov. Foto: EPA
       Odnos do MKS-ja je nekako odraz splošnih dogodkov po svetu, in če smo bili konec devetdesetih let v nekem obdobju velikega zaupanja v mednarodno pravo in mednarodne institucije, smo zlasti v zadnjih letih v popolnoma drugačnem ozračju, kjer nekatere velesile očitno zavračajo sodelovanje v raznih večstranskih okvirih. Trumpova administracija je zelo očiten primer tega.       
 Vasilka Sancin, predstojnica Katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti
Mednarodno kazensko sodišče
Tiskovni predstavnik sodišča Fadi El Abdallah je dejal, da je ob samem začetku delovanja sodišča tam delala le peščica ljudi, danes pa skoraj 900. MKS od drugih podobnih sodišč loči tudi sklad za žrtve, ki je pomagal že več kot 400.000 posameznikom. Foto: EPA

Dodaj v

Ameriško zaničevanje Mednarodnega kazenskega sodišča kot priznanje njegovega pomena

Letos mineva 20 let od sprejetja Rimskega statuta
10. oktober 2018 ob 09:20
Washington,Haag - MMC RTV SLO

20 let po sprejetju temelja Mednarodnega kazenskega sodišča kot "zadnjega upanja žrtev" njegov pomen morda najbolj simbolizirajo doslej še nevidene grožnje ZDA zaradi možnosti uvedbe preiskave domnevnih vojnih zločinov njenih sil v Afganistanu.

"Ne bomo sodelovali z Mednarodnim kazenskim sodiščem. MKS-ju ne bomo nudili nikakršne pomoči. Ne bomo pristopili k MKS-ju. Pustili bomo, da MKS sam odmre. Navsezadnje je MKS za nas pravzaprav že mrtev," je na začetku septembra dejal svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost John Bolton. Sodišče s sedežem v Haagu, katerega namen je pred roko pravice pripeljati storilce najhujših grozodejstev, vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in genocidov, je označil za "nelegitimno".

Bolton pa je šel v sovražnosti do MKS-ja še korak dlje. Tako je sodnikom in tožilcem sodišča zagrozil s prepovedjo vstopa v ZDA, zamrznitvijo oziroma odvzemom njihovega premoženja v ameriškem finančnem sistemu in s pregonom pred ameriškimi sodišči, enake grožnje pa je namenil tudi podjetjem in državam, ki bi MKS-ju kakor koli pomagale pri preiskavi ameriških državljanov.

Kaj je Boltona oziroma ameriško administracijo tako razjezilo? Predvsem poziv glavne tožilke MKS-ja Fatou Bensouda, naj sodišče odobri preiskavo domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Afganistanu po 1. maju 2003, ko je ta država uradno pristopila k Rimskemu statutu, in podobnih zločinov, povezanih z vojno v tej državi, a storjenih na ozemlju drugih držav pristopnic k statutu, mednarodnemu sporazumu, sprejetemu leta 1998, na podlagi katerega je z njegovo uveljavitvijo 1. julija leta 2002 MKS začel delovati.

Pod drobnogledom tudi mučenje v Afganistanu in drugje
Mednarodno kazensko sodišče bi tako lahko preiskovalo zločine talibanov in njihovih zaveznikov, afganistanskih vladnih sil ter ameriške vojske in ameriške obveščevalne agencije Cie, konkretno zaradi vojnih zločinov mučenja predvsem v letih 2003 in 2004. Tožilstvo predlaga tudi preiskavo domnevnih zločinov v Romuniji, Litvi in na Poljskem, kjer je imela Cia tajne zapore, kjer so mučili osumljence v okviru vojne proti talibanom in Al Kaidi v Afganistanu.

Tožilstvo MKS-ja je že opravilo večletno t. i. preliminarno preiskavo domnevnih zločinov v Afganistanu, v okviru katere so zbirali javno dostopne informacije, ki bi pokazale, ali je preiskava upravičena. Ni še sicer jasno, kakšen bo obseg morebitne preiskave, katere zločine in katere domnevne storilce bi MKS preiskoval. Da je glede na obseg zločinov, storjenih v Afganistanu, posredovanje MKS-ja potrebno, priča tudi podatek, da so ZDA zaradi mučenja in umora pod nadzorom Cie kaznovale le enega človeka, in sicer civilista Davida Passara, ki je kot pogodbeni sodelavec agencije do smrti pretepel Afganistanca Abdula Valija, ki se je po obtožbah vpletenosti v neki napad sam predal oblastem.

Uresničitev groženj bi bila "resna omejitev"
Ali je Boltonova grožnja resna oziroma kako lahko vpliva na delovanje sodišča? "Prezgodaj je, da bi komentirali hipotetične scenarije. Lahko le zagotovimo, da imamo določen mandat, ki ga bomo še naprej uresničevali na sodni, neodvisen in nepristranski način," je za MMC dejal tiskovni predstavnik MKS-ja Fadi El Abdallah.

"Drugih takšnih primerov ne poznam," pa je o ameriških grožnjah s pregonom osebja MKS-ja dejala Vasilka Sancin, predstojnica Katedre za mednarodno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti. Boltonovo izjavo označuje za nadaljevanje retorike iz časa ameriškega predsednika Georgea W. Busha, ki je imel do MKS-ja bolj negativen odnos kot njegov predhodnik Bill Clinton, pod katerim so ZDA Rimski statut sicer podpisale, ne pa tudi ratificirale. Medtem ko MKS izraža odločenost, da ne popusti pritiskom ZDA, pa bi, kot opozarja Vasilka Sancin, uresničitev groženj pomenila "resno omejitev delovanja sodišča". Kot pojasnjuje, je grožnja s prepovedjo vstopa v ZDA pomembna, saj se skupščina držav pogodbenic Rimskega statuta sestaja v Haagu in v New Yorku, tožilka mora poročati Varnostnemu svetu ZN-a glede zadev, ki jih je ta organ sam napotil na MKS, predsednik sodišča pa mora letno poročati Generalni skupščini ZN-a, katerega sedež je v New Yorku.

ZDA bi se postopkom pred MKS-jem sicer najlažje izognile s pregonom osumljencev za najhujše zločine pred svojimi sodišči, meni sogovornica s Pravne fakultete. MKS namreč deluje po načelu komplementarnosti, po katerem so za pregon primarno odgovorne posamezne države same, sodišče pa lahko posreduje, le če države tega ne morejo ali ne želijo storiti ali po naročilu Varnostnega sveta, katerega stalna članica so tudi ZDA. A kot smo videli, ameriške oblasti nimajo namena preganjati svojih državljanov zaradi zločinov, storjenih v okviru t. i. vojne proti terorizmu, čeprav je celo ameriški senat v več kot 6.000 strani dolgem poročilu leta 2014 priznal, da je Cia mučila osumljence terorizma. Da ZDA glede lastnih zločinov ne bodo ukrepale, je jasno nakazal že Trumpov predhodnik Barack Obama, ki je takoj po izvolitvi pred desetimi leti izrazil "prepričanje, da moramo gledati naprej, in ne nazaj".

Pod pritiskom ne le sodišče, tudi države pogodbenice
Glede na ameriško nepriznavanje MKS-ja so lahko ameriški državljani tako bolj ali manj mirni. Kot je pojasnil El Abdallah, MKS namreč ljudem ne more soditi v odsotnosti, zato je nujno sodelovanje držav za aretacijo osumljencev, pa tudi izvajanje preiskav ter zaščito prič in podobno. Čeprav do obsodb Američanov ne glede na dokaze najverjetneje ne bo prišlo, pa bo preiskava pomenila pritisk na vseh 123 držav pogodbenic, da izpolnijo svojo dolžnost, da te posameznike, če so na njihovem ozemlju, predajo sodišču.

Nesodelovanje določenih držav tako ne onemogoča dela sodišča, pomeni pa, da bi preiskava potekala, kot je dejal El Abdallah, v "težjem okolju" in bi včasih trajala dlje ter bila bolj zapletena. A po njegovih besedah to preiskave in sodišča pri opravljanju njegovega dela "ne bo ustavilo".

Spomnimo, Bolton je grožnje uperil ne zgolj v sodišče, temveč tudi v države, ki bi mu pomagale pri morebitni preiskavi ameriških državljanov in državljanov ameriških zaveznic, pri čemer je Bolton konkretno izpostavil Izrael. To bo v primeru uvedbe preiskave zločinov v Afganistanu v neroden položaj postavilo uradni Kabul, ki je mednarodnopravno obvezan sodelovati z MKS-jem, obenem pa je v močno podrejenem položaju v odnosu do ZDA. Postavlja se vprašanje, kako bo Afganistan pomagal sodišču pri morebitnih postopkih zoper ameriške državljane na njegovem ozemlju in ali bo v primeru preiskave ameriških državljanov, da bi se izognil sporu z ZDA, nemara celo prisiljen odstopiti od Rimskega statuta.

"Afriško" sodišče? Videz vara.
Preiskava zločinov v Afganistanu bo v primeru odobritve v danih razmerah tako močno otežena, a po besedah Vasilke Sancin bi bila lahko "pomemben dokaz, da se nihče ne more izogniti kaznovanju, če zagreši najhujša grozodejstva, ki jih pokriva Rimski statut", še posebej v kontekstu številnih očitkov, da se MKS ukvarja zgolj z afriškimi državami. Podatki o sojenjih, dosedanjih sodbah in trenutnih preiskavah sicer dajejo vtis upravičenosti teh očitkov. Vsa pretekla in trenutna sojenja se namreč nanašajo na zločine v afriških državah, nanje pa se nanaša tudi deset od enajstih aktualnih preiskav. Ena se nanaša na Gruzijo. Pri tem pa je pomembno poudariti, da gre v večini primerov za posledico pozivov afriških držav samih k preiskavam. V primeru Sudana oziroma Darfurja in Libije je sodišču preiskavo naročil Varnostni svet, le v primeru Kenije in Burundija pa je preiskavo z odobritvijo sodišča sprožilo tožilstvo samo, je pojasnil El Abdallah.

Sodišče tako ni osredotočeno na specifično regijo v svetu, je še dejal njegov tiskovni predstavnik, kar potrjuje tudi pogled na devet preliminarnih preiskav. Te se nanašajo na domnevne zločine v Afganistanu, Kolumbiji, Gvineji, Iraku (v povezavi s silami Združenega kraljestva, ki je država pogodbenica Rimskega statuta, kar omogoča preiskavo dejanj, ki so jih storili njeni državljani na ozemlju Iraka, čeprav ta k statutu ni pristopil), Nigeriji, Palestini, Filipinih, Ukrajini, Venezueli in Mjanmaru.

Zadeve, ki jih lahko preiskuje sodišče, pa so vendarle omejene z več dejavniki. Poleg načela komplementarnosti, ki narekuje, da se najprej počaka na delovanje sodnega sistema v posameznih državah, je MKS omejen s številom držav pogodbenic, pa tudi časovno. Sodišče je namreč pristojno le za dejanja, storjena po 1. juliju 2002 (začetku njegovega delovanja) oziroma po pristopu posamezne države k Rimskemu statutu, ob tem pa ga lahko blokira tudi stalna članica Varnostnega sveta. Tak primer je Sirija. Čeprav ta država ni pristopila k Rimskemu statutu, bi sodišče lahko preiskovalo tamkajšnje zločine, če bi mu tako naročil najvišji organ ZN-a. Kot pa je spomnila Vasilka Sancin, sta več takšnih resolucij blokirali Rusija in Kitajska.

Napad na mednarodno kazensko sodišče kot del trenda
Medtem ko so zadnje ameriške grožnje MKS-ju in državam pogodbenicam neobičajno ostre, pa je treba nanje gledati v kontekstu širšega odnosa Trumpove administracije do mednarodnega prava in večstranskih pogodb. ZDA so pod sedanjim predsednikom v manj kot dveh letih namreč odstopile od vrste mednarodnih sporazumov in organizacij. Med njimi najbolj izstopata jedrski sporazum šestih držav (ZDA, Rusija, Kitajska, Francija, Združeno kraljestvo in Nemčija) z Iranom in pariški podnebni sporazum, ZDA pa so se umaknile tudi iz ZN-ove kulturne agencije, Organizacije ZN-a za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), ki so ji očitale "protiizraelsko pristranskost". ZDA so prav tako izstopile iz Sveta ZN-a za človekove pravice, pri čemer so kot razlog navedle njegove kritike izraelskih politik oziroma, kot je dejala ameriška veleposlanica v ZN-u v odstopu Nikki Haley, "neskončno sovražnost do Izraela".

Potem ko je Meddržavno sodišče v Haagu kot najvišji sodni organ ZN-a nedavno razsodilo, da morajo ZDA odpraviti omejitve na izvoz zdravil, medicinskih naprav, hrane in kmetijskih dobrin ter letalskih delov v Iran, ker s tem kršijo sporazum o prijateljstvu med državama iz leta 1955, so ZDA sporočile, da odstopajo tudi od tega sporazuma, poleg tega pa so Meddržavno sodišče, spet po besedah Boltona, označile za "spolitizirano in neučinkovito". Bolton je ob tem še napovedal, da bo Washington pregledal vse mednarodne sporazume, zaradi katerih je izpostavljen pravno zavezujočim odločitvam tega sodišča. "ZDA ne bodo sedele križem rok, medtem ko se zoper nas vlagajo neutemeljene spolitizirane obtožbe," je dejal.

Trumpov svetovalec je napovedal tudi umik ZDA iz Izbirnega protokola o obveznem reševanju sporov, s katerim države pogodbenice sprejemajo obvezno pristojnost Meddržavnega sodišča glede katerega koli spora o razlagi ali uporabi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, ki je začela veljati leta 1964. Tudi ta poteza je povezana z Izraelom. Bolton je namreč kot glavni razlog za umik iz omenjenega protokola navedel palestinsko sprožitev postopka zoper ZDA pred Meddržavnim sodiščem zaradi ameriške preselitve veleposlaništva v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem, katerega vzhodni del je pod izraelsko vojaško zasedbo.

"Odnos do MKS-ja je nekako odraz splošnih dogodkov po svetu, in če smo bili konec devetdesetih let v nekem obdobju velikega zaupanja v mednarodno pravo in mednarodne institucije, smo zlasti v zadnjih letih v popolnoma drugačnem ozračju, kjer nekatere velesile očitno zavračajo sodelovanje v raznih multilateralnih okvirih. Trumpova administracija je zelo očiten primer tega," meni Vasilka Sancin.

Na sodišče "vezani veliki upi"
MKS kot prvo stalno sodišče za najhujše zločine vzbuja velika pričakovanja svetovne javnosti, pri čemer pa ne smemo pozabiti vloge, ki je sodišču pravzaprav namenjena. "MKS je del mednarodnega pravosodnega sistema, ki vključuje druga sodišča, ustanovljena ob različnih časih za različne vojne, recimo v Kambodži, Ruandi, nekdanji Jugoslaviji in tako naprej. MKS torej ni ločena institucija, ampak ga moramo umestiti v širši kontekst procesa mednarodnega kazenskega prava," je pojasnil El Abdallah, ki ob tem priznava, da so "na MKS kot zadnje zatočišče vezani veliki upi". Vasilka Sancin medtem izpostavlja, da je MKS kljub svoji mladosti že pokazal veliko, ob tem pa poudarja, da gre za "institucijo, ki naj bo državam v pomoč, ne pa grožnja posameznim državam".

Dejstvo sicer ostaja, da številne pomembne (domnevne) povzročiteljice kršitev mednarodnega prava, ki naj bi jih preganjal MKS, pristojnosti sodišča ne priznavajo, s čimer mu resda manjšajo pomen, a na to lahko gledamo tudi z drugega zornega kota. Ravno to, da nekatere države sodišču ne priznavajo legitimnosti, nakazuje njihovo zavedanje njegove (potencialne) moči. Države, ki zavračajo MKS, tako pravzaprav "priznavajo pomen spoštovanja prevzetih mednarodnopravnih obveznosti," ker nočejo nečesa ratificirati in tega potem ne spoštovati, meni predstojnica mednarodnopravne katedre na Pravni fakulteti. S tem, ko vedo, da ne morejo postati del mednarodnih sporazumov in nato ne izpolnjevati svojih obveznosti, ki bi iz tega izhajale, namreč priznavajo pomen mednarodnega prava, čeprav rušijo univerzalnost mednarodnopravnega sistema, dodaja.

Kakšna sta obseg te univerzalnosti in cena njenega uveljavljanja, pa bo kmalu pokazala ravno odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča glede preiskave zločinov v Afganistanu.

Boris Vasev
Prijavi napako
Komentarji
rubin
# 10.10.2018 ob 09:26
Se spomnem ko je v Italiji natovo letalo letelo prenizko in pretrgalo žico žičnice... Niso pilotu smeli sodit oblasti v Italiji.. Tako da vse Natove baze marš nazaj v ZDA!
Wasabi
# 10.10.2018 ob 09:27
To sodišče je ena velika farsa, ne vem od kje jim ideja, da bi Američane preiskovali. To je res smešno. Mislim, da je vsakemu normalnemu na tem svetu jasno, da se lahko preiskuje vse, samo Američane, Izraelce in Saudijce je potrebno pustiti pri miru. A ni to nekako logično, samo po sebi umevno? Pa to je jasno že povprečnim otrokom pri sredinčkih.
JanezNovak123123
# 10.10.2018 ob 09:37
Tukaj potem vidiš pravi obraz, tako opevane domovine "Demokracije in vladavine prava".
fah-q
# 10.10.2018 ob 09:28
poklon Fatou Bensouda...svet še ima ljudi, ki počnejo to, kar je potrebno počet, pa čeprav zna bit nevarno! spoštovanje!
Škorpijon
# 10.10.2018 ob 09:56
Bogi izrael! Samo sistematično krši človekove pravice potem pa se svet zgraža. Res nepravično!
Lenins_Sausage
# 10.10.2018 ob 09:33
Ok, ni afriško sodišče, je pa sodišče revnim državam. Posredovanja zahoda v Afganistanu, Iraku, Siriji, Libiji, Somaliji so bila vsa po vrsti ilegalna - bo kdo sodil zahodnim politikom?
jurlin
# 10.10.2018 ob 09:57
Vladni zločinci ZDA imajo z korumpirano vlado Afganistana pogodbo, da afganistanska sodišča niso pristojna za sojenje zločinom, ki jih zagrešijo državljani/vojaki ZDA na teritoriju Afganistana.
Prav takšno pogodbo imajo tudi z korumpiranimi slovenskimi vladami. Naj me kdo demantira, če temu ni tako. Izvolite prosim.
Krtomir
# 10.10.2018 ob 09:41
Sem slišal, da je naša zunanja politika kar v en glas obsojala izjave Boltona. Not. "načelni" Cmerar pa to. Da mehkužnega manekena sploh ne omenjam. Nekaj je bojda piskal 14 dni po teh izjavah v OZN, pa še to bolj zato, da bi se kdo slikal z njim.
mertseger
# 10.10.2018 ob 09:59
Američane bi moral enkrat za vselej cel svet "privit" v finančnem smislu tako Kitajska, Indija, Rusija, EU kot še pol bližnjega vzhoda pa še kdo bi se našel. Da ne bi kot pavi hodili naokrog in jih malo na realna tla postavili. Za tak ukrep kot ga je Bolton predlagal pa bi morale države, ki podpirajo sodišče uvesti enake ukrepe za Američane, Bolton bi bil prvi na spisku.
Krimsky
# 10.10.2018 ob 10:09
Če ZDA ne želijo priznavati nikakršnih norm v civiliziranem svetu …
~
… lahko živijo tudi same zase, … nimamo nič proti.

Še zid si lahko postavijo, okrog in okrog , … in prerežejo še vse optične kable do NSA, … tudi nimamo nič proti …
rubin
# 10.10.2018 ob 09:45
Clutch00, EU ima bdp in tehnologijo da če želi lahko postane enakovredna ZDA v petih letih. Samo če ni volje ni moči...
Ramus
# 10.10.2018 ob 12:15
ZDA so najbolj dvolična država na svetu !
Olorin
# 10.10.2018 ob 10:20
"Pustili bomo, da MKS sam odmre. Navsezadnje je MKS za nas pravzaprav že mrtev," je na začetku septembra dejal svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost John Bolton."

Pravzaprav bo prej "odmrl" Bolton kot ICC, kar bo vsaj majckeno zadovoljstvo za vse svinjarije, ki se mu pletejo po glavi.
Krtomir
# 10.10.2018 ob 10:02
clutch00

Seveda Evropa vojaško ni konkurenčna, ampak letalonosilke niso več merilo od izuma ornk raket..
el CARTEL
# 10.10.2018 ob 09:56
dokler obstajajo države, ki "ne izročajo" svojih ljudi sodišču (dvolično pa podpirajo procesuiranje tujih državljanov),
to sodišče ne bo nikoli imelo veljave, niti bo lahko reklo,d a uresničuje svoj cilj - ki naj bi bil pravica.

pravice že po defaultu ni, če so nekateri nad mednarodnim pravom, zakonom ali sodiščem.
pravzaprav to le poudari,d a sodišče očitno ni nepristransko in da pravica ni njegova temeljno načelo
gyore92
# 10.10.2018 ob 12:46
Americane bi moral cel svet izolirat.
Ramus
# 10.10.2018 ob 12:13
"Ne bomo sodelovali z Mednarodnim kazenskim sodiščem. MKS-ju ne bomo nudili nikakršne pomoči. Ne bomo pristopili k MKS-ju. Pustili bomo, da MKS sam odmre. Navsezadnje je MKS za nas pravzaprav že mrtev,"

ZDA so zahtevale popolno sodelovanje Srbije z MKS-jem,.... sedaj pa poglejte ta obrat in hinavščino, ko so prišli na vrsto NJIHOVI VOJNI ZLOČINI !

ZDA so postale odkrito fašistična država. Donalda Trumpa, Georga Busha, Barracka Obamo in Billa Clintona je treba postaviti pred to sodišče in jim soditi zaradi vojnih zločinov proti človeštvu. Dokler ZDA ne bodo začele sodelovati z MKS-jem veleposlanik ZDA v Sloveniji ni zaželjena oseba!
firtoh
# 10.10.2018 ob 11:39
Za mene je zločin, ameriško ubijanje z droni v suverenih državah,pa čeprav "shithole states"
audiac
# 10.10.2018 ob 10:01
S tem nepriznavanjem so Amyji (&Co.) seveda posredno priznali,da so krivi za marsikaj.Seveda o tem dlje časa že ptiči čivkajo.Imajo pa podlo in nizkotno taktiko.Ne grozijo samo sodišču kot instituciji,ampak tudi njihovim posameznikom.Neke vrste državna mafija.Je pa po vsem tem etično sporno,da to sodišče še naprej sodi diplomatsko krhkim ali revnim državam.
Kljub nepriznavanju naj Američane sodišče še naprej vsaj medijsko in verbalno obdeluje.Ne vem pa,kako zaščititi posameznike.Zaščita bi morala biti na ravni EU,ampak tudi pri nas so amyjevski sobojevniki,ki jim to zaradi lastne vpletenosti v konflikte to ne bo preveč dišalo.Zavedajo se ,da ščasoma pridejo na vrsto tudi oni.
uizzi
# 10.10.2018 ob 14:31
Secretary of State Colin L. Powell spoke with Mr. Djindjic twice in the last week, and warned him that the United States was prepared to boycott a conference in Brussels today if Mr. Milosevic was not delivered to The Hague

Če prevedem: Leta 2001 so Američani zahtevali izročitev Miloševiča Haagu.

Danes pa oni ne priznavajo tega sodišča...:)
sportivko
# 10.10.2018 ob 13:01
Demokracija po Ameriško!
kop
# 10.10.2018 ob 12:38
Združene Države Terorizma se v vsem svojem sijaju kažejo že s tem, da je človek kot je Bolton, kljub znakom psihopatizma, namesto v zdravstveni ustanovi, na visoki državni funkciji
svabo
# 10.10.2018 ob 12:02
Čakam obširno razlago njihovih ekselenc veleposlanikov zavezniških držav, ZDA, Velike Britanije, Poljske......kaj so to zahodne vrednote in kako se je čez noč spremnila logika delovanja sveta, ki smatra mednarodno pravo kot sovražnika zahodnim vrednotam.....
Canis.Lupus
# 10.10.2018 ob 10:02
ebdb
# 10.10.2018 ob 09:34
Boris, Boris .... pa komu tukaj ni jasno - če nimaš moči ne moreš doseči veliko. Noben se ne boji takih sodišč, pa Evrope (brez vojske!) ... če hočeš spoštovanje, moraš imeti dejansko moč - Amerika, Rusija, Kitajska ..... (EU in Slovenije ni med njimi!)


Načloma imaš prav, ZDA pač lahko delajo kar želijo, ker so 100 kilogramski nasilnež na šolskem dvorišču. Pretepejo kogarkoli, kadarkoli, za lasten interes ali pa za zabavo. Kup podrepnikov bo ploskalo in pomagalo.

A še vsak nasilnnež, ali vsaj večina anjhujših, (despot, država, vladar ...) je prej ali slej končal primerno. Mogoče se bodo ZDA izmuznile, a po oje ne.

Saj veš, kdor od meča živi, od meča umre.

Bo pa hudo za vse nas, ko (če) se bo to zgodilo.

Je pa idejoa o mednarodnem sodišču sicer lepa utopija, a popolnoma neizvedljiva v praksi, ob sodobni politični mineštri zavezništev in interesov. žal.
luka83
# 10.10.2018 ob 15:10
Do kdaj bo svet še toleriral hegemonijo in zločine vse bolj osamljene ZDA?
bostbart
# 10.10.2018 ob 14:15
SRAMOTA, akj zganjajo ti Američani. Dajmo jih vrečt iz ZN enkrat, pa popolnoma izolirat, druge možnosti ni.

Če bi Rusi počeli kaj takega bi bila že vojna.
odprtizvezek
# 10.10.2018 ob 09:59
Evo ze grozijo Italiji...
ebdb
# 10.10.2018 ob 09:34
Boris, Boris .... pa komu tukaj ni jasno - če nimaš moči ne moreš doseči veliko. Noben se ne boji takih sodišč, pa Evrope (brez vojske!) ... če hočeš spoštovanje, moraš imeti dejansko moč - Amerika, Rusija, Kitajska ..... (EU in Slovenije ni med njimi!)
ČRNIGAD
# 10.10.2018 ob 12:28
ZETAC
Delovanje držav ki jih ti omenjaš najbolj kritizira voditeljica zahodne demokracije ZDA. Ali s svojim delovanjem daje kakšen drugačen vzgled ostalemu svetu? Si kdaj poslušal sedanjega svetovalca, Johna BOLTON-a kaj je govoril ko je bil veleposlanik v ZN ali pa sedanjo veleposlanico v odstopu, kako goreče sta zagovarjala kaznovanje, vseh tistih, ki ne spoštujejo njihove demokracije in resnice, ki jo oni predstavljajo. Kako so zagovarjali in zahtevali da je treba vse krivce pripeljati in pred mednarodne sodne institucije
Vse ostalo ti je pa že Jarik napisal.
Jarik
# 10.10.2018 ob 11:56
NATO in USA sta farsa demokracije, zaradi katere pomen te besede izgublja na svoji veljavi vsaki dan.
Naj jih je sram, upam, da se jim bo to enkrat vrnilo z isto mero v njihovi kavbojski državi.
Amen.
audiac
# 10.10.2018 ob 11:21
Tema je sicer zanimiva, ampak aktivist Boris Vasev zadevo zapelje v svojo ideološko smer

"Aktivist Boris Vasev" je tokrat napisal dober članek in ideološka smer (tudi če je prisotna), je pri tem članku drugotnega pomena! Mafijske retorike in dejanj določene države pač ne bomo podpirali.
naš človek
# 10.10.2018 ob 10:58
Zdaj samo še čakam, kaj bodo ZDA umaknile podpis svoje Deklaracije o neodvisnosti. Par močnih je tam notri.
Kekec99
# 10.10.2018 ob 10:26
Naj že odidejo iz Evropa, da ta končno lahko zadiha z polnimi pljuči. Kakšno drugo državo bi zaradi tega vrgli iz vseh mednarodnih organizacij, me zanima kaj bo z ZDA?
el CARTEL
# 10.10.2018 ob 10:04
Lenins_Sausage
# 10.10.2018 ob 09:33
Prijavi neprimerno vsebino
Ok, ni afriško sodišče, je pa sodišče revnim državam. Posredovanja zahoda v Afganistanu, Iraku, Siriji, Libiji, Somaliji so bila vsa po vrsti ilegalna - bo kdo sodil zahodnim politikom?


v bistvu ni niti sodišče revnim državam, ampak je sodišče državam, ki se niso uklonile ameriški hegemoniji (oz lahko rečemo kar državam, ki delujejo proti interesu zahoda).

in to tudi pač načenja kredibilnost sodišča.
očitno zločinci, ki so delali za interese zahoda, niso zločinci
Hyperion
# 10.10.2018 ob 12:29
Zda mislijo (njeni voditelji) kot Nemčija nekoč, da lahko kar sami proti celemu svetu, opletajo in delajo kar hočejo.
Tudi,če bi bilo to res glede na moč, samo kažejo svojo nezrelost- obnašajo se kot kakšen malo bolj buckast otrok, ki izvaja huliganstvo nad vrstniki.
Izjave in delovanje njihovih voditeljev je na ravni srednješolcev.
Jarik
# 10.10.2018 ob 12:02
ZETAC
# 10.10.2018 ob 11:50
Če si tako strikten, kot se zdi, da želiš biti, odgovori še na naslednjo vprašanje:
A so te države, ki si jih naštel tudi (kot USA) zagrozile mednarodnim sodnikom in tožilcem sodišča MKS s prepovedjo vstopa v njihove države (Kitajska, Rusija, Turčija), zamrznitvijo oziroma odvzemom njihovega premoženja v njihovih državah oz finančnem sistemu in s pregonom pred njihovimi domačimi sodišči, enake grožnje pa namenili tudi podjetjem in državam, ki bi MKS-ju kakor koli pomagale pri preiskavi (kitajskih, ruskih, turških) državljanov. ???
audiac
# 10.10.2018 ob 10:13
Canis,
Je pa idejoa o mednarodnem sodišču sicer lepa utopija, a popolnoma neizvedljiva v praksi...
V tem je veliko resnice,ampak tako ne smemo razmišljati.Potem ne bo nikoli premika na bolje.Za začetek naj bodo vsaj mali koraki.
goli
# 10.10.2018 ob 10:06
clutch000 - se pravi zakon Colt-a je tisto pravo? Pride nek kavboj, brez razloga(ali razlog za ubijanje sploh obstaja?)ubije nekoga od tvojih najbljižjih in ti se seveda strinjaš s tem. Ker kavboj je pač oborožen in močnejši in potemtakem ima tudi licenco za ubijanje predvsem takih, ki nimajo možnosti, da bi se branili.
el CARTEL
# 10.10.2018 ob 10:02
Lahko le zagotovimo, da imamo določen mandat, ki ga bomo še naprej uresničevali na sodni, neodvisen in nepristranski način

nepristranski ni, če pa ne moreš obsoditi vseh strani ali sodelavcev nekaterih držav

ZDA bi se postopkom pred MKS-jem sicer najlažje izognile s pregonom osumljencev za najhujše zločine pred svojimi sodišči, meni sogovornica s Pravne fakultete.


zakaj potem to ne velja za vse? vsak naj procesira svoje zločince, sodišče pa naj zahteva procesiranje ne pa izročitve.

ker nočejo nečesa ratificirati in tega potem ne spoštovati, meni predstojnica mednarodnopravne katedre na Pravni fakulteti. S tem, ko vedo, da ne morejo postati del mednarodnih sporazumov in nato ne izpolnjevati svojih obveznosti, ki bi iz tega izhajale, namreč priznavajo pomen mednarodnega prava, čeprav rušijo univerzalnost mednarodnopravnega sistema, dodaja.

libija ni nikoliv času gadafija podpisala sporazuma z MKS, pa so vseeno zahtevali izročitev Gadafija.

zahodnim državam pa nihče ne postavlja takih zahtev, čeprav so odgovorne za precej zločinov (če nič drugega s financiranjem ali prodajo orožja eni strani)
velenjcan
# 10.10.2018 ob 13:48

copcop
# 10.10.2018 ob 09:42
Prijavi neprimerno vsebino
Tukaj potem vidiš pravi obraz, tako opevane domovine "Demokracije in vladavine prava".
Demokracija in vladavina prava velja znotraj države. V mednarodnih odnosih velja moč države.[/i

Pa pravijo, da so slvoenski vrtci dostopni samo otrokom do 6. leta.
Robiland
# 10.10.2018 ob 13:28
Pomislite, da bi podobno izjavo dali, bognedaj, RUSI!!!
najdise
# 10.10.2018 ob 13:03
Moč tega sodišča je v nas. Rešitev je preprosta.
ZDA ne priznavajo razsodbe sodišča, mi (EU , ostali svet)pa uvedemo sankcije proti ZDA. S tem sodišče pridobi integriteto in nihče se ne bo mogel več norčevati.
Lenins_Sausage
# 10.10.2018 ob 11:19
Canis.Lupus
Je poceni in prekleto pravično.

Če je tvoj pravni sistem 100 % nezmotljiv. Če pa si usmrtil napačnega, pa ups.
Lenins_Sausage
# 10.10.2018 ob 10:43
Tale novi val desničarjev je pa nekam tiho glede Saudska Arabije, ZDA itd. A niso Trump in njegovi slovenski navdušenci obljubili, da bo pod njim drugače? Zaenkrat samo nadaljuje trend: samo z droni je pobil že več civilistov kot Obama, ki je bil znan kot 'Drone king'.
Ni_Nicka
# 10.10.2018 ob 09:58
Ta stavek v bistvu pove vse: "S tem, ko vedo, da ne morejo postati del mednarodnih sporazumov in nato ne izpolnjevati svojih obveznosti, ki bi iz tega izhajale, namreč priznavajo pomen mednarodnega prava, čeprav rušijo univerzalnost mednarodnopravnega sistema, dodaja."
mircek007
# 10.10.2018 ob 19:10
Medtem ko pa so Srbi in ostali kar laufali in skakali na sodišče, rihtik?
.......
Srbi so sami polovili svoje zločince.Naj jih še ZDA..
svmaria
# 10.10.2018 ob 14:14
@unclesam,
Prijavi neprimerno vsebino ....popolnoma prav....to je nesmisel, kot da bi se policajem sodilo za nošenje orožja...

napačen primer si dal. pravilno bi bilo, kot da bi sodili mafijcem za poboje.
v tvojem svetu očitno ne...
žalostno
Bivši uporabnik
# 10.10.2018 ob 10:55
Sodišče je namreč pristojno le za dejanja, storjena po 1. juliju 2002 (začetku njegovega delovanja)

A ni to sodišče (ICJ) sodilo tudi Hrvatom in Srbom za dejanja storjena med 1991 in 1995? Kljub temu, da ni bilo pristojno !!
rubin
# 10.10.2018 ob 09:41
Edbd, zato bi EU morala ven iz nato in svojo močno skupno vojsko z jedrsko oborožitvijo. Sramota je dq očetje jedrskega orožja, Nemci nimajo bombe, medtem ko razne banana države ala Pakistan majo..
HOR
# 10.10.2018 ob 19:08
In potem je problem Rusija...!?
LOL
Kazalo