Trebanjski upokojenci: Vedoželjnost nas ohranja dejavne tudi po upokojitvi
V Centru za izobraževanje in kulturo v Trebnjem praznujejo 20-letnico ustanovitve univerze za tretje življenjsko obdobje, kar so praznovali tudi s prireditvijo, na kateri so se v okviru številnih ...
V Trebnjem praznujejo 20 let univerze za tretje življenjsko obdobje
Objavljeno: 17. april 2018 ob 09:10
Trebnje - MMC RTV SLO

Polna in dejavna jesen življenja. Foto: MMC/Bojana Lekše
Telesna dejavnost je eden od pogojev za zdravo starost. Foto: MMC/Bojana Lekše

V Centru za izobraževanje in kulturo v Trebnjem praznujejo 20-letnico ustanovitve univerze za tretje življenjsko obdobje, kar so praznovali tudi s prireditvijo, na kateri so se v okviru številnih delavnic predstavile posamezne skupine članov.

Družba se spreminja, zato je treba slediti novim znanjem. Učenje, medgeneracijsko sodelovanje in s tem socialna vključenost so temeljnega pomena za vsakega posameznika, še posebej za starejše, ki se prek različnih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) povezujejo in navezujejo nova znanstva

Nenehno izobraževanje in izmenjava znanj je pogoj za kakovostno staranje
Vodenje UTŽO-ja v Trebnjem je pred tremi leti prevzela Milica Korošec, ki pravi, da morajo vse generacije dati prispevek za učinkovito družbo. "Človek najde pravo povezavo s socialnim okoljem le pri delu in z delom. V tretjem življenjskem obdobju je predajanje življenjskih izkušenj mlajšim generacijam temeljno in kot tako tudi osnovni pogoj za kakovostno staranje. Družba sloni na komplementarnih vlogah starejših, zato moramo prerasti diskriminacijo in socialno izključenost. Nobena generacija ne sme imeti občutka, da ena generacija živi od druge, zato je pomembno, da se srečujemo, povezujemo, delimo skupna prepričanja ter se ob tem pogovarjamo in spreminjamo," je poudarila Koroščeva.

Pomembno je, da vsak izbere področja na podlagi interesov. "S tem se oblikujejo značaj, obzirnost in srčna kultura. V življenju želimo biti uspešni, kar pa ni vedno vezano na moč, ugled ter obilje. Uspeh je mnogo več, saj vključuje odnose, ki nas osrečujejo, veselje do dela, izražanja lastne ustvarjalnosti, družbene stike, spoštovanje ljudi ter pripravljenost, da nekaj storimo za sočloveka," meni Koroščeva. Na druženjih v okviru različnih dejavnosti se razvijejo iskreni in zaupni odnosi, medsebojno spoštovanje in ustvarjalno sodelovanje.

Številni krožki bogatijo ljudi in okolje
Program dela na UTŽO Trebnje prinaša številne dejavnosti, ki so oblikovane na podlagi želja in potreb članov. Vsako lahko najde področje zase in izbere umetnost (glasba, ples, slikanje, folklora), športne dejavnosti (pohodništvo, telovadba), izobraževanje (tečaji jezikov, zgodovina, spoznavanje in uporaba zelišč, računalništvo, kaligrafija, kuharske delavnice), ročne spretnosti (klekljanje) ali se preprosto udeleži predavanj o različnih temah in strokovnih ekskurzij. Danes se v okviru UTŽO-ja letno izvaja tudi do 29 različnih krožkov, saj se dejavnosti iz leta v leto nadgrajujejo. S članstvom člani poskrbijo za druženje in ohranjanje telesnih in umskih sposobnosti ter obogatijo življenje s kulturo in ustvarjanjem.

Radovednost ohranja ljudi dejavne tudi v tretjem življenjskem obdobju
"Pri izobraževanju odraslih in starejših se vedno pojavljajo novi izzivi in iztočnice za nove programe, s katerimi uresničujemo želje članov UTŽO-ja in tudi okolja. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo, so skoraj enako zastopane, saj nekatere delujejo že po 20 let. Tudi v prihodnosti si želim, da bi ljudje prepoznavali, da je izobraževanje vseživljenjski proces in človek stagnira, ko ni več vedoželjen, saj ravno iskanje odgovorov na vprašanja nas ohranja aktivne in univerza vse to omogoča," je poudarila direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič.

Vloga izobraževanja starejših je danes bistveno večja v primerjavi s prejšnjimi leti, saj se populacija v tretjem življenjskem obdobju povečuje tudi v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog ‒ Trebelno. Pavličeva je povedala, da sta ravno zato potrebni nenehno nadgrajevanje obstoječih programov in sprejemanje novih izzivov pri izobraževanju tretje in četrte generacije. Naloga vladnih in nevladnih izobraževalnih institucij je, da posamezniki ostajajo delovno aktivni dlje časa, saj se tako delovna doba kot upokojitvena starost zvišujeta. Pomembno je, da so učinkovito izkoriščene sposobnosti in zmožnosti vseh generacij.

Bojana Lekše
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj
Ta novica trenutno še nima komentarjev.