Foto: Radio Maribor /Pexels
Foto: Radio Maribor /Pexels

Dijaki strokovnih srednjih šol bodo s pomočjo projekta pridobili nova znanja, tudi poznavanje področja zaposlitve, ki vključuje analizo trga in dijaka samega.

Univerza v Mariboru je postala članica "E-STEPS" strateškega partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje. V mednarodnem projektu od januarja leta 2021 aktivno sodeluje Karierni center univerze z namenom priprave priročnika in spletne platforme za pridobivanje in izboljševanje kompetenc mladih. Kot je pojasnil Matej Kosi Hederih, vodja Kariernega centra Univerze v Mariboru, gre za evropski projekt, ki bo mladim pomagal razvijati kompetence na način, da se bodo izobraževali v virtualnem okolju: »s pomočjo testov, kvizov, gradiv, webinarjev ipd.. Predvidenih je več projektih srečanj, delavnic in seminarjev, če bo mogoče tudi izmenjave sodelujočih dijakov, ki obiskujejo srednje poklicne šole.«

V mednarodnem projektu sodelujejo Slovenija, Poljska, Italija, Španija in Bolgarija. Projektne partnerice bodo izdale poročilo o analizi potreb poklicnega izobraževanja, vodniki bodo vsebovali praktične vaje, študije primerov mladih, intervjuje s partnerji, tudi navodila za učitelje, ki bodo lahko orodje uporabljali za podporo pri učnem procesu.

Projektne partnerice trenutno pripravljajo strukturo analize stanja. Večjih odstopaj med pristopi kariernega svetovanja dijakov poklicnih srednjih šol do sedaj niso zaznali, še razlaga Hederih. »Vseeno so si države dokaj podobne. Vsi izhajamo iz EU prostora, tu so Italija, Španija, Poljska in Bolgarija, ki imajo recimo temu primerljive ali težave ali izzive, tak da za zdaj bistvenih sprememb še niso zaznali razlik, tako da bomo videli, kaj bo prinesel dokument analiza okolja«.

Specifična je za dijake srednjih poklicnih šol tudi takojšnja strokovna usmeritev izobraževanja. Po navedbah Hederiha so ti dijaki morda celo bolj proaktivni, izdelane imajo jasne cilje. Osebnostno analizo, ki je sestavni del kariernega svetovanja so večinoma opravili. Dijaki poklicnih šol vedo katero delo jih vseli in zakaj, platforma pa jim bo nudila podporo pri iskanju pobud na trgu dela in potencialne delodajalce.

In kaj so prva priporočila za dijake, ki iščejo zaposlitev? »Ključno je, da ko se predstavijo delodajalcu, da imajo v mislih, da si želijo fleksibilne osebe, pripravljene na delo, na nenehen karierni razvoj, in predvsem to, da si želijo osebe, ki se nekako poistovetijo z institucijo in vedo, kaj je njihov cilj, kaj si želijo. Z nekim pozitivnim pristopom, s pozitivno energijo sodelujejo pri samih delovnih procesih,« še navaja Hederih. Projekt, vreden dobrih 217.000 evrov se bo končal leta 2022.

Sara Zmrzlak, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar