Foto: Radio Maribor/Pexels
Foto: Radio Maribor/Pexels

Eden izmed tovrstnih projektov je tudi projekt z naslovom Spodbujanje kritičnega razmišljanja in aktivnega državljanstva lokalno in globalno.

Kritično razmišljanje je sposobnost in pripravljenost vrednotiti trditve ter objektivno presojati na podlagi dobro podprtih argumentov. Z aktivnim državljanstvom pa se krepi demokratičnost ter večja vključenost vseh posameznikov v družbo ter solidarnost med njimi. Na Gimnaziji Brežice so kritično razmišljanje in aktivno državljanstvo združili v projekt in dijake aktivirali tako na lokalni kot tudi globalni ravni.

Koordinatorka projekta Nika Ogorevc o namenu projekta razlaga: ''Projekt spodbuja izmenjavo primerov dobrih praks na mednarodnem področju. Tudi učitelji se učimo oblikovati zbirko orodij, ki pomagajo pri učenju kritičnega razmišljanja in aktivnega državljanstva.''

Projekt je po besedah sogovornice odlično izhodišče za dijake, saj na mednarodni ravni spoznavajo nove kulture in si med seboj izmenjujejo izkušnje.

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora, v katerem smo o se odzivih dijakov pogovarjali z Rokom Vidmarjem.

Anja Urek, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar