V okviru Izobraževalnega središča RTV Slovenija omogoča vsestranski in celovit razvoj programov izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z 22 področij, organiziramo dijaške in študentske prakse in izvaja strokovne oglede RTV Slovenija za zainteresirane skupine šolajočih se posameznikov. Zagotavljajo tako raven znanja in usposobljenosti, ki krepi ustvarjalnost, omogoča pretok znanja in idej, dviguje kakovost ter zagotavlja prepoznavnost programov in drugih aktivnosti RTV Slovenija. Delovanje javnega zavoda temelji na načelih učeče se ustanove, ki v središče strateškega razvoja postavlja znanje.


Nacionalne poklicne kvalifikacije

RTV Slovenija izvaja preverjanja in podeljuje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za zaposlene in sodelavce ter zunanje kandidate. Pri izvajanju intenzivno sodelujejo z Državnim izpitnim centrom (RIC) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI). V letih izvajanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je bilo podeljenih že 696 spričeval z 22 področij nacionalnih poklicnih izobraževanj. Za več informacij o izvajanju NPK pišite na elektronski naslov izobrazevalno.sredisce@rtvslo.si.


Nacionalna poklicna kvalifikacija
1Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin
2Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka
3Asistent/asistentka režije
4Medijski arhivist/Medijska arhivistka
5Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka
6Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka
7Oblikovalec/oblikovalka zvoka
8Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka
9Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica
10Asistent/asistentka režije
11Televizijski voditelj / televizijska voditeljica
12Realizator oddaj / realizatorka oddaj
13Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin
14Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin
15Osvetljevalec/osvetljevalka
16Realizator oddaj / realizatorka oddaj
17Kamerman/kamermanka
18Montažer/Montažerka slike in zvoka
19Montažer/Montažerka slike in zvoka
20Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave
21Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin
22Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka


Dijaške in študentske prakse

RTV Slovenija se zaveda pomena širjenja znanja in izkušenj skozi sodelovanje s posamezniki, ki so del izobraževanega procesa. Tesno sodelujejo s srednjimi šolami, fakultetami in višjimi strokovnimi šolami, največji poudarek pa je na sodelovanju z tehničnim in novinarskim profilom praktikantov. Zato je na RTV Slovenija vsako leto na voljo določeno število mest za opravljanja dijaške in/ali študentske prakse. Na letni ravni sodelujejo s približno 35 izobraževalnimi ustanovami in sprejmejo na prakso več kot 130 dijakov in študentov. Dolžina prakse traja različno dolgo, do 14 dni do šest mesecev. Več informacij o praksah je mogoče dobiti prek elektronskega naslova izobrazevalno.sredisce@rtvslo.si.


Strokovni ogledi RTV Slovenija

V okviru sodelovanj z izobraževalnimi institucijami (srednje šole, fakultete in druge interesne skupine) izvajajo strokovne oglede po RTV Slovenija. V letu 2019 so izvedli 49 strokovnih ogledov RTV Slovenija za 1083 zainteresiranih šolajočih se posameznikov. Več informacij o izvajanju ogledov je mogoče dobiti prek elektronskega naslova izobrazevalno.sredisce@rtvslo.si.