Za plačevanje RTV-prispevka lahko podate soglasje, da vaša banka izvaja plačila vsakega 18. v mesecu preko instrumenta direktne bremenitve (trajnik). Direktna bremenitev se lahko izvaja tudi iz tuje banke, ki je vključena v območje SEPA.

Glavne prednosti plačevanja računa preko direktne bremenitve:

  • Razbremeni vas skrbi za pravočasno izvedbo plačila prispevka vsak mesec.
  • Relativno poceni oblika plačila.
  • Okolju prijaznejši, saj vam v primeru sklenitve direktne bremenitve ne pošiljamo mesečnih računov v papirni obliki (razen na izrecno zahtevo).

Kako si uredim plačilo preko direktne bremenitve?

Direktno bremenitev uredite preko obrazca. Če poslujete kot samostojni podjetnik posameznik, pa preko obrazca.

Kaj moram storiti, če zamenjam banko ali TRR?

Ob vsaki spremembi TRR-ja je potrebno spremembo urediti tudi pri RTV Slovenija. Spremembo podatkov lahko v skladu z dogovorom z vami posreduje vaša nova banka ali pa to uredite sami preko našega obrazca Soglasje za direktno bremenitev (isti postopek kot za otvoritev direktne bremenitve). Če spremembe ne sporočite pravočasno, lahko kot posledica nastane neporavnana obveznost, s tem pa tudi dodatni stroški.

Kako se lahko odjavim od direktne bremenitve?

V primeru, da se želite odjaviti od plačevanja RTV-prispevka preko direktne bremenitve, lahko to storite kadarkoli z izpolnitvijo istega obrazca kot za sklenitev soglasja, po telefonu na telefonski številki 01/475 3010 (pri sebi morate imeti sklicno številko zavezanca ali referenco za plačilo) ali preko elektronske pošte rtv.prispevki@rtvslo.si