RTV-prispevek se v skladu z Zakonom o davčnem postopku plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Če RTV-prispevek ni plačan v tekočem mesecu, se obračunavajo zakonske zamudne obresti po obrestni meri, ki velja za davke. Zamudne obresti se obračunajo naslednji mesec po prejemu plačila.

RTV Slovenija zavezancem mesečno pošilja obračune RTV-prispevka, in sicer v začetku meseca za tekoči mesec. Račune lahko prejemate v papirni obliki na izbrani naslov ali pa v elektronski obliki v spletno banko, na elektronski naslov ali v mBills. Plačevanje računov pa se lahko uredi tudi z direktno bremenitvijo (t.i. 'trajnik').