Nadzorni svet RTV Slovenija je sprejel finančni načrt za leto 2021 in tako omogočil realizacijo že sprejetega programsko-produkcijskega načrta za letošnje leto.

Potrjeni finančni načrt za leto 2021 predvideva, da bodo skupni prihodki javnega zavoda znašali 131,31 mio EUR, skupni odhodki pa 136,08 mio EUR. Razliko 4,77 mio EUR naj bi pokrili iz presežkov iz preteklih let.