Uredništvo igranega programa Radia Slovenija je pripravilo ciklus šestih radijskih iger na temo migracij, ki bodo premierno predvajane od 1. marca do 10. aprila 2021 v dveh tedenskih terminih – ob ponedeljkih ob 22.05 na Arsu in ob sobotah ob 22.40 na Prvem. Ponedeljkovo predvajanje bodo pospremili tudi pogovori, ki se bodo nanašali na različne vidike migracij iz posameznih radijskih iger.

Ciklus premier radijskih iger in pogovorov s strokovnjaki ter aktivisti ves marec in začetek aprila. Pogovori in igre bodo na voljo tudi na spletu ter v podkastih RTV Slovenija.
Ciklus premier radijskih iger in pogovorov s strokovnjaki ter aktivisti ves marec in začetek aprila. Pogovori in igre bodo na voljo tudi na spletu ter v podkastih RTV Slovenija.

Dramaturginja Vilma Štritof je izbrala pet besedil in jih dramaturško priredila v kratke radijske igre. V njih se je osredotočila na prizore in trenutke, v katerih se zgoščajo pomembni vidiki migracij. Le-te so skozi režijske oči interpretirali Ana Krauthaker, Špela Kravogel, Alen Jelen in Jože Valentič.

Pomembno se mi zdi spregovoriti o stvareh, ki se nas vseh neposredno ali posredno tičejo, še posebej, če jih pretežno dojemamo enoznačno ali površinsko. Migracije pa so skupek zgodb posameznikov, ki imajo svoje razloge za odhod ali pa so v to prisiljeni, in svoje motive in cilje. Igre, ki so bile posnete v nekaj letih, sem hotela združiti, saj le skupek posameznih zgodb, združen z močno refleksijo, lahko vzpostavi širši diskurz.

Vilma Štritof, dramaturginja

Letizia Russo iz Italije se osredotoča na evropski nacionalizem, patriotizem in rasizem, Hanne Ørstavik z Norveške se na subtilen način dotakne socialnih, kulturnih razlik, hkrati pa univerzalne človeške potrebe po stiku, sprejetosti in domu, Tatarka Sombel Gaffarova v pretresljivi migrantski zgodbi po resničnih dogodkih iz svoje družine spregovori o kaotičnem času tik po drugi svetovni vojni, Kim Davies iz Amerike izpostavi problem prikrivanja lastnega neuspeha in spolne usmerjenosti v migraciji, Južnoafričan Mike van Graan obravnava absurdnost razmerja med razvitim zahodnim svetom in revnimi predeli, zgodba mlade slovenske dramatičarke Tjaše Mislej pa je igra o hipokriziji Evrope v odnosu do begunske krize.

Cikel iger kompleksno spregovori o nenehnem procesu, vsakič znova določajoč posameznika z razlogi za selitev, z njegovimi cilji, z motivacijo in pričakovanji, z načinom, kako se seli, s stvarnostjo, v katero se seli, in z nešteto faktorji, ki vplivajo na posamezne usode. Prav zato je Vilma Štritof povabila k pogovoru različne raziskovalce, znanstvenike, strokovnjake, aktiviste, ki bodo osvetlili vso barvitost in dinamiko tega dogajanja.

V ponedeljkovih Obrazih migracij lahko prisluhnete naslednjim pogovorov:

1. marec: dr. Veronika Bajt (o nacionalizmih, domoljubju, ksenofobiji in islamofobiji)
8. marec: dr. Mirjam Milharčič Hladnik (o socioloških vidikih migracij)
15. marec: dr. Urška Strle (o zgodovinski perspektivi vojn v luči migracij, zlasti o času po drugi svetovni vojni)
22. marec: Suzana Tratnik (o migracijah v iskanju identitete, prikrivanju in razkrivanju spolne usmerjenosti)
29. marec: Nataša Posel, dolgoletna direktorica Amnesty International v Sloveniji (razmerja moči v svetu, odgovornost v novodobnem imperializmu)
29. marec: Max Zimani (o razmerjih moči v svetu in o odgovornosti v novodobnem imperializmu)
5. april: Boštjan Videmšek (o begunski krizi v Evropi in hipokriziji v odnosu do nje)