Spoštovani predsednik Državnega zbora,

že dalj časa z zaskrbljenostjo spremljamo različne napade na RTV Slovenija, njene novinarje, (odgovorne) urednike, voditelje oddaj in druge zaposlene, ki kažejo na željo po diskreditaciji novinarskega in uredniškega dela iz političnih in osebnih interesov.

Nesprejemljivo je, da smo bili enega takšnih deležni tudi v Državnem zboru RS, ko se je poslanec SD Marko Koprivec v petek, 18. 9. 2020, na seji DZ o interpelaciji zoper ministra Hojsa, zgražal nad uvodom v televizijski prenos seje iz DZ, ki ga je pripravil novinar Igor Pirkovič na parlamentarnem programu TV Slovenija. Podobne napade so si nedolgo nazaj že privoščili tudi drugi poslanci.

Protestiramo proti tovrstnim verbalnim napadom predstavnikov politike na zaposlene na RTV Slovenija, še posebej, če so žaljivi in ad personam. Vsaka razvita demokratična družba mora imeti do tovrstnih pojavov ničelno stopnjo tolerance.

Samostojnost in neodvisnost novinarjev prinašata tudi odgovornost. Na RTV Slovenija se zavedamo, da osebna prepričanja in politično agitatorstvo katere koli usmeritve za javni medijski servis niso dopustna. V naš medij, ki je v službi javnosti, ne sodita ne desni in ne levi politični aktivizem.

Na RTV Slovenija se redno odpirajo pomembna vprašanja novinarskih in uredniških pristojnosti, na katere nenehno iščemo prave odgovore. Naše delo je javno in v službi javnosti in nikomur ne odrekamo pravice, da se do našega dela opredeli, menimo pa, da pozivi politikov in vplivnih skupin v družbi k umiku nekaterih novinarjev s programa in iz oddaj in k ukrepom proti njim, niso dobra popotnica naši demokraciji, pluralnosti v javni sferi družbe ter avtonomnemu in neodvisnemu novinarstvu. Poudarjamo, da so tako uredniki kot tudi novinarji in drugi programski ustvarjalci v okviru programske zasnove in stanovskega kodeksa pri svojem delu povsem neodvisni in samostojni, torej povsem avtonomno in skladno z uredniško presojo izbirajo teme in tudi goste. Pogosto se znajdejo pred zahtevnimi izzivi, ko morajo sprejemati odločitve in pri tem presojati, ali te zadostijo kriterijem, kot so uravnoteženost, verodostojnost, neodvisnost, nepristranskost in nenazadnje tudi odgovornost do javnosti. Voditelj pripravi in izpelje pogovor v okviru uredniško zastavljene tematike in v skladu z lastnim voditeljskim slogom, odločitev o všečnosti tega pa je prepuščena subjektivnemu mnenju vsakega posameznika.

Poudarjamo, da je v Sloveniji treba okrepiti kulturo javnega dialoga ter ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarstva. Javna radiotelevizija predstavlja enega od temeljev svobodne družbe, zato napadi na RTV Slovenija pomenijo tudi napad na demokracijo.

Naj ponovno opozorimo, da RTV Slovenija ne sme postati orodje katere koli politične opcije. Vsi bi se morali zavedati, da je edino javni medij tisti, ki lahko zagotavlja pluralnost pogledov in ohranja demokracijo v najširšem pomenu besede. Pa tudi, če se s kakšno vsebino ne strinjamo. Tudi to je demokracija.

Lep pozdrav,

Igor Kadunc
generalni direktor RTV Slovenija