Spoštovani,

z zanimanjem sem prebral pismo, ki ste ga naslovili na Programski svet RTV Slovenija, v katerem sporočate, da Skupnost občin Slovenije kot največje združenje občin »z veliko mero zaskrbljenost spremlja informacije, da Javni zavod radio in televizija pripravlja nekatere programske spremembe, s katerimi naj bi ukinila nekatere vsebine ali zmanjšala čas oddajanja nekaterih oddaj.« Trdite, da »s predlogi o dodatnem zmanjševanju takšnih vsebin se bodo prostori predstavljanja lokalnih vsebin še dodatno skrčili, kar je popolnoma nesprejemljivo.« Žal nam je, da nas niste seznanili s pismom in ga niste naslovili na vodstvo TV Slovenija, ki je pripravilo programsko produkcijski načrt za leto 2022.

Novica, da naj bi ukinili ali krčili vsebine, namenjene regionalnim in lokalnim novicam, ni resnična. Naše glavne oddaje z omenjenimi vsebinami, imenovano Slovenska kronika, ne ukinjamo, ampak njeno vsebino še razširjamo. Leta 2021 bomo po starem programskem načrtu objavili 255 oddaj Slovenska kronika, z novim načrtom načrtujemo kar 347 oddaj. Slovenska kronika bo po novem dolga 10 minut. Dolžina oddaje se med delovniki skrajša za 3 minute, po drugi strani bomo lokalnim in regijskim novicam v bodoče namenili več pozornosti in Slovensko kroniko podaljšali. Po novem bo oddaja tudi v sobotah, nedeljah in praznikih. Leta 2021 smo s Slovensko kroniko zagotovili 3315 minut programa, leta 2022 jih bomo 3650 minut. Torej vsebino lokalnih in regijskih novic bomo povečali za 10 %.

Žal mi je, da sem vas spravil v zadrego, potem ko ste Programskemu svetu RTV Slovenija naslovili pismo na podlagi nepreverjenih informacij. Po drugi strani pa je zadeva koristna za vse nas, da se zavemo kako pomembno je v današnjem svetu preverjati informacije, ki jih dobimo. Zadregi bi se lahko izognili, če bi prebrali Programsko produkcijski načrt TV Slovenija za leto 2022, kjer je sprememba jasno razložena ali pa, da bi novico, ki ste jo prebrali, preprosto preverili pri odgovornih na RTV Slovenija.

S spoštovanjem,

dr. Valentin Areh,
v. d. direktorja TV Slovenija