Programski svet RTV Slovenija je na današnji 32. redni seji potrdil predlog Programsko-produkcijskega načrta 2022, ki ga je pripravilo vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija. Predlog načrta je potrdilo 17 programskih svetnikov, 5 jih je glasovalo proti, 4 so se glasovanja vzdržali. Programski svet je dal tudi pozitivno mnenje k predlogu Finančnega načrta za leto 2022.

Programski svet je pri tem dopustil trimesečno prehodno obdobje za postopno uveljavitev dela programskih sprememb, ki se nanašajo na Informativni program TV SLO. Še pred uvedbo novosti bo vodstvo v največji možni meri spremembe uskladilo s programskimi in produkcijskimi delavci.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough se programskim svetnikom zahvaljuje za podporo: »V vodstvu se zahvaljujemo za izkazano podporo svetnikov, hkrati pa se zavedamo velike odgovornosti, ki jo prinaša potrditev Programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto. Dokument je nastajal z mislijo, da našim gledalcem, poslušalcem in bralcem v prihodnjem letu ponudimo čim bolj bogato, kakovostno ter gledljivo, poslušano in brano programsko vsebino. Nekatere vsebine se bodo zato prihodnje leto nadgradile, modernizirale, druge pa umaknile, da bi omogočile prostor novim oddajam. Vse v upanju, da bomo zadostili našemu javnemu poslanstvu in zadovoljstvu našega občinstva.«