Ministrstvo za kulturo je čas za oblikovanje pripomb in predlogov, ki bi izboljšali objavljene medijske zakone, podaljšalo do začetka septembra. Ker bi si želeli slišati tudi vaše mnenje, vas pozivamo, da se na našem spletnem portalu www.rtvslo.si pridružite javni razpravi o spremembah medijske zakonodaje. V pripravi je posebna podstran www.rtvslo.si/javna-razprava.

Na njej bomo objavili vsa gradiva Ministrstva za kulturo in vse strokovne prispevke, ki bi lahko pripomogli bodisi k čim boljšim dopolnitvam zakonov bodisi utemeljili, zakaj bi bilo prav, da se kakšnega od zakonov ali morda celo vse umakne iz procedure in napiše na novo.

Na enem mestu želimo dati možnost predstavitve vseh argumentov, ob tem pa omogočiti tudi strokovno razpravo, ki bo utemeljena na preverjenih informacijah ter verodostojnih strokovnih in znanstvenih argumentih. Izmenjava mnenj naj bo spoštljiva, pluralna, zasnovana na dialogu in usmerjena v iskanje najboljših rešitev. Žaljivih in anonimnih prispevkov ne bomo objavili.

Avtorje vabimo, da nam svoje prispevke pošljejo na naslov javna.razprava@rtvslo.si ali pa, da nam posredujejo povezave do njihovih prispevkov, ki so morda že bili objavljeni drugje, in bi bilo smiselno nanje opozoriti javnost v okviru sedanje javne razprave o spremembah medijske zakonodaje.

Predloge sprememb medijskih zakonov najdete na naslednjih povezavah:

Spletno stran, na kateri bodo vaši prispevki objavljeni, bodo urejali v uredništvu MMC RTV Slovenija. Ob tem želimo še posebej poudariti, da na tem mestu ne bomo objavljali osebnih mnenj o programskih vsebinah RTV Slovenija, o posameznih oddajah ali kakršnakoli druga subjektivna izrekanja, ki presegajo namen javne razprave o spremembah medijske zakonodaje. Naš namen je priti do predlogov za najboljše zakonske rešitve, ki bodo državljanom še naprej zagotavljale celovite in kakovostne javne medijske storitve ter raznovrstne, pluralne in kakovostne programske vsebine.