ZMEDA PRI UVELJAVLJANJU SUBVENCIJ ZA PLAČILO ŠOLSKIH MALIC torek, 07. oktober 2014

ZMEDA PRI UVELJAVLJANJU SUBVENCIJ ZA PLAČILO ŠOLSKIH MALIC

Odločitev države pred novim šolskim letom, da staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, je v praksi povzročila pravo zmedo. Ne le, da je aplikacija, iz katere naj bi šole črpale podatke o upravičenosti učencev do subvencioniranih obrokov, močno zamujala - v posredovanih evidencah ministrstva je mrgolelo napak. Zaradi nepopolnih podatkov in slabih navodil, so se šole pri reševanju iz zagat prisiljene znajti po svoje, opozarjajo ravnatelji mariborskih osnovnih šol. Ti sicer tudi ugotavljajo, da se je zaradi zaostrovanja socialne stiske močno povečalo število otrok, ki so upravičeni do brezplačnih obrokov v šoli. (Saška Jazbec)