SNEG IN ŽLED STA NAČELA CESTE torek, 25. februar 2014

SNEG IN ŽLED STA NAČELA CESTE

Letošnja sneg in žled sta močno načela mariborske ceste. Nizke temperature so povzročile nove poškodbe na cestiščih, ki so že nekaj let v zelo slabem stanju. Krpanje večjih udarnih jam ne zadostuje več. A za korenito obnovo cest primanjkuje denarja. V letošnjem proračunu, ki sicer še ni sprejet, je za vzdrževanje in investicije na cestah namenjenih približno 5 milijonov evrov. Za korenito ureditev cest bi jih potrebovali še vsaj enkrat toliko. Ena večjih letošnjih investicij je dokončanje prenove križišča na Ulici Pariške komune. Kot je znano, ta občanom že dlje časa povzroča največje preglavice. (Timotej Semenič)