Med drugim je spomnila na nerazumevanje vloge javnega medijskega servisa, ki se večkrat pokaže tudi v javni razpravi ali pa se od tam preslikava v kritične odzive. Primer so poenostavitve, da je RTV samo ali predvsem televizija oz. da se RTV-prispevek plačuje za gledanje posameznih televizijskih programov.

Svet delavcev je v okviru seznanitvenega sklepa vodstvo pozval, »da še bolj pojasnjuje javnosti vlogo javnega servisa RTV Slovenija.«

Varuhinja je na kratko povzela tudi odzive, prejete v prvih štirih mesecih letošnjega leta, ki zajemajo tudi čas epidemije in zamenjave vlade, kar se je močno odražalo v sporočilih gledalcev, poslušalcev in bralcev RTV-vsebin. Predstavnikom zaposlenih je predlagala tudi nekaj iztočnic za notranjo razpravo, samorefleksijo in razmislek o vrednotah in odgovornosti javnega medija.

Varuhinja llinka Todorovski bo 25. maja o odzivih občinstva v februarju, marcu in aprilu poročala Programskemu svetu RTV Slovenija, na nadaljevanju seje, ki se je začela 18. maja. Takrat so programski svetniki že razpravljali o delovanju RTV Slovenija v času epidemije in menili, da se je Zavod ustrezno odzval na nove okoliščine tako z vidika zagotovitve varnega delovanje kot tudi z vidika prilagoditve programov aktualnim potrebam. Pri tem so izpostavili povečanje obsega informativnega programa, vključno s sprotnim obveščanjem prebivalstva o ukrepih glede epidemije, preoblikovanja programske sheme za potrebe otroškega in izobraževalnega programa, uvedbo spletne šolske TV, uvedbo radijskega portala za hospitalizirane otroke, prilagoditev programske sheme madžarskega programa in programa za Slovence v zamejstvu ter prilagoditev načina produkcije programov novim razmeram. V zvezi s tem je bil sprejet tudi naslednji sklep: Programski svet RTV Slovenija izreka zahvalo vsem zaposlenim, ki v času epidemije omogočajo prilagojeno in odmevno delovanje RTV Slovenija, zlasti novinarjem, nosilcem verskega programa in tehničnim in zalednim službam, ki so omogočili nemoteno RTV produkcijo.