»Slovenija živi sredi epidemije, vstopa v gospodarsko recesijo in se srečuje s povečevanjem socialnih težav in stisk ljudi. Priča smo izjemnim prizadevanjem osebja v zdravstvu, v organizacijah oskrbe prebivalstva in zagotavljanja varnosti. Vlada in druge pristojne institucije pripravljajo in izvajajo velike posege v javno življenje ter projekte za podporo prebivalstvu in gospodarstvu. Slovenija se organizirano sooča s kompleksno krizo.

»Sledimo parafrazi poslanice predsednika republike: enotni bomo bolj učinkoviti pri spopadanju s krizo, toda izključno v okviru demokracije in spoštovanja ljudi.«

Programski svet RTV Slovenija

Javni mediji pri tem odigravajo pomembno vlogo obveščanja, seznanjanja, razlaganja, pomirjanja in odprte razprave. RTV Slovenija, osrednji slovenski elektronski javni medij, ki združuje televizijo, radio in splet ter edini olajšuje sprejem osebam s težavami sluha in vida, je v teh okoliščinah opravljanju svojega poslanstva prilagodil programske sheme. Povečal se je obseg ustreznih vsebin predvsem v informativnem programu, v okvirih kadrovskih in žal omejenih finančnih zmožnosti pa RTV izvaja tudi druge, zakonsko predpisane programske vsebine. To terja od vodstva, uredniškega zbora in vseh zaposlenih, še posebej novinarjev, veliko napora in požrtvovalnosti za profesionalno delo, hkrati ob skrbi za samozaščito.

Programski svet RTV Slovenija ceni njihova prizadevanja, jih podpira pri izvajanju nalog v zahtevnih razmerah in jim izreka zahvalo za trud in vsakodnevne programske storitve.

Programski svet RTV Slovenija obenem ugotavlja, da je RTV Slovenija in da so nekateri njeni sodelavci v tem obdobju tarča občasnih napadov, kar otežuje njihovo delo v javno korist. Pluralnost mnenj, odprta dialoškost in kritika so nekatera od trajnih vodil programske politike RTV Slovenija. Programski svet zmeraj podpira pokončno novinarstvo, brez ozira na politično, svetovno nazorsko ali versko pripadnost avtorjev. Po drugi strani je kritika programov, oddaj, nastopov vedno dobrodošla, ker pomaga k izboljšanju. Napade, ki pa bolj ali manj odkrito vsebujejo težnje, ki bi lahko prizadele neodvisnost RTV Slovenija in medijsko profesionalnost njenih sodelavcev, pa Programski svet RTV Slovenija odločno zavrača.

Sledimo parafrazi poslanice predsednika republike: enotni bomo bolj učinkoviti pri spopadanju s krizo, toda izključno v okviru demokracije in spoštovanja ljudi.«

Ciril Baškovič, predsednik programskega sveta