Varuhinja je uvodoma predstavila delovanje RTV Slovenija, nekaj izstopajočih dosežkov in izzivov, poti za uresničevanje javnega interesa ter vlogo varuha, ki skozi obravnavo odzivov bdi nad spoštovanjem standardov in meril ter vodstvu in programskim ustvarjalcem pomaga razumeti pričakovanja občinstva.

Podrobneje je predstavila odzive, povezane z etično in poklicno ustrezno obravnavo invalidov in invalidskih tematik, enakopravnostjo v produkciji in uporabi vsebin, normalizacijo invalidnosti in še zlasti dostopnostjo vsebin. Odzivov glede dostopnosti je bilo v prvi polovici letošnjega leta še enkrat več kot v celotnem lanskem letu, kar je mogoče povezati s koronavirusno epidemijo, ko je bila potreba po sprotnem informiranju tem večja.

Prikaz iz varuhinjine predstavitve. Zadnji stolpec prikazuje število odzivov glede dostopnosti, ki jih je prejela v prvih šestih mesecih leta 2020.

Spregovorila je tudi o nesporazumih, napakah in težavah, predstavila nekaj konkretnih odzivov, mnenj in pobud.

Prikaz iz varuhinjine predstavitve (klikni na sliko za povečanje).
Prikaz iz varuhinjine predstavitve (klikni na sliko za povečanje).

Varuhinja je posebej omenila primere dobre prakse in med njimi letošnjo novost: ponudbo prilagojenih novic za vse tiste bralce, ki zaradi različnih oblik oviranosti potrebujejo lahko branje.

Pohvalila je povečanje obsega dostopnih vsebin za gluhe/naglušne in slepe/slabovidne ter kot največji izziv izpostavila razvoj tehnologije za zapis govorjenega jezika. Dosedanje tehnike dostopnosti je RTV Slovenija razvijala z lastnim znanjem in v okviru rednih prihodkov iz RTV prispevka. Nadaljnji napredek ne bo mogoč brez podpore in finančne pomoči države.

Poudarila je pomembno vlogo Odbora za problematiko invalidskih vsebin, ki ga vodi Tomislav Špilak, in koordinatorke invalidskih vsebin na RTV Slovenija Mateje Vodeb ter spomnila na moderen spletni portal DOSTOPNO, ki je stičišče vsebin in storitev za občinstvo z različnimi oblikami invalidnosti.

www.rtvslo.si/dostopno

DOSTOPNO je posebna spletna stran RTV Slovenija, na kateri so podrobno opisane prilagojene tehnike dostopnosti. Na tej strani najdete tudi novice v lahkem jeziku, televizijske vsebine v dostopnih tehnikah, vsebine o invalidih in podobno.
Uredništvu lahko pišete na naslov dostopno@rtvslo.si.

Odgovorila je tudi na več vprašanj, med drugim o lahkem branju, upoštevanju interesov gluhoslepih, slišnosti in razločnosti povedanega v teleizijskih programih ter obravnavi športnih dosežkov invalidov.

Varuhinja se je zahvalila predsedniku NSIOS Borutu Severju za dragoceno priložnost predstavitve svojega dela in pogledov ter pogovora o tako pomembni dejavnosti RTV Slovenija.