Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) je za uporabnike, ki imajo težave in niso zadovoljni s kakovostjo internetnih povezav, pripravila povzetek orodij in institutov – kot pomoč uporabnikom pri reševanju nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij.

Če se uporabnik in operater oz. ponudnik storitve ne moreta dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh, imata kar nekaj možnosti. Več o tem lahko preberete na spletnem portalu MiPi, ki je namenjen medijskemu in informacijskemu opismenjevanju.

Medijska pismenost, Akos in varuhinja

Varuhinja Ilinka Todorovski in direktorica Akosa Tanja Muha sta februarja 2020 podpisali protokol o izmenjavi informacij s področja medijske pismenosti, ki bi lahko koristile vsem uporabnikom medijskih, komunikacijskih in drugih storitev pri nas, tudi občinstvu javnega medija.