Direktorica Akosa in varuhinja ob predaji letnega poročila
Direktorica Akosa in varuhinja ob predaji letnega poročila

Izpostavila je odzive s področja, ki ga regulira Akos, predvsem glede obsega, oblik in vsebine televizijskih oglasov. Predstavila je tudi pričakovanja in omejitve v dostopnosti medijskih vsebin za gluhe in naglušne.

Direktorica Akosa in varuhinja sta izmenjali informacije o delu v času koronakrize in največjih izzivih v tem obdobju. Strinjali sta se, da je čas krize pokazal, kako pomembno je medijsko in informacijsko opismenjevanje vseh generacij, še posebej najmlajše. Na tem področju je tudi veliko možnosti za nadaljnje sodelovanje, predvsem v okviru Akosovega projekta MiPi ter protokola o sodelovanju na področju medijske in informacijske pismenosti, ki sta ga direktorica Akosa Tanja Muha in varuhinja Ilinka Todorovski podpisali lani. Jeseni bo morda priložnost za delovno srečanje o radijskem oglaševanju, ki bi ga pripravili po vzoru lanskega delovnega srečanja o televizijskih oglasih.

Kaj je MiPi?

Mipi je portal za promocijo medijske in informacijske pismenosti, s katerim želi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) širšo javnost ozaveščati o pomenu kritične in premišljene uporabe medijskih vsebin in informacijskih tehnologij.

Mipi najdete na tej povezavi: https://www.mipi.si/.