1. Več pojasnjevanja, dialoga, strpne razprave, stroke: priporočilo za premišljeno podajanje in nadgrajevanje vsebin (poročanje - pojasnjevanje in analiziranje - komentiranje in polemika), načrtovanje pogovornih oddaj, ki temeljijo na dialogu, nadaljevanje projektov, ki z analitičnimi in raziskovalnimi prijemi preverjajo dejstva, ter objavo poglobljenih člankov o kompleksnih tematikah.

2. Več o izzivih sedajosti in prihodnosti: priporočilo za medijsko spodbujanje vsebinske in strokovne razprave o prihodnosti, o družbi znanja, etike in vrednot ter o znanosti, gospodarstvu, inovacijah, razvoju in okolju v spreminjajočem se svetu.

3. Več konteksta, ozadja, povezovalnosti: priporočilo, da se tematike polpretekle zgodovine v vseh medijih in programih RTV obravnavajo v kontekstu, verodostojno, nepristransko, spoštljivo in pietetno, kot pomoč pri premagovanju družbenega razkola.

4. Več Slovenije: priporočilo za takšno snovanje oddaj, podkastov in spletnih vsebin (kulturnih, informativnih. umetniških, izobraževalnih, dokumentarnih in razvedrilnih), da bodo z izbiro tem in gostov predstavljeni in zastopani različnih kraji, regije in deli Slovenije, njihov govor in posebnosti.

5. Več domoznanstva: priporočilo za načrtovanje RTV-oddaj in spletnih vsebin o etnoloških, jezikovnih, kulturnih, zgodovinskih, verskih, naravnih in drugih posebnosti države in naroda, za pozorno spremljanje življenja Slovencev v sosednjih državah in po svetu ter narodnostnih skupnosti v Sloveniji, kakor tudi uvajanje in negovanje formatov, ki vsebujejo »zgodovinski koledar«.

6. Več domačega igranega in glasbenega programa: priporočilo za produkcijo in ponavljanje domačih filmov in nadaljevank ter ustvarjanje glasbenih programov, v katerih bodo sodelovali in se predstavljali slovenski izvajalci različnih žanrov.

7. Več posluha za ranljive družbene skupine: priporočilo za snovanje programov za različne generacije ter posvečanje posebne skrb za dostopnost vsebin občinstvu z različnimi oviranostmi.

8. Več o vrednotah javnega medijskega servisa: priporočilo za uporabo vseh medijskih poti za pojasnjevanje dejavnosti, delovanja, financiranja, vrednot RTV Slovenija.

9. Manj oglasov, TV-prodaje, infokanalov, ponovitev: priporočilo za iskanje rešitev za omejitev vsiljivih oglasnih blokov in trženjskih prijemov.

10. Česa si še želi ali kaj pohvali občinstvo: skrb za zborni jezik, ohranjanje poučnih vsebin, ustvarjanje kakovostnega razvedrila, pozorno spremljanje vseh športnih panog z uspešnimi slovenskimi tekmovalci, premišljen izbor tujih filmov in dokumentarcev, ohranjanje interaktivnosti z oddajami in formati, ki občinstvu omogočajo sodelovanje, povzemanje parlamentarnega dogajanja, spremljanje delovanja civilne družbe, spoštovanje sporedov, previdno poseganje v navade ob uvajanju sprememb, skrb za izvedbeno kakovost, npr. razumljivost govora v razmerju do glasbe ali šumov v ozadju.

Priporočila varuhinje iz prejšnjih let

Priporočila varuhinje ob pripravi PPN za 2020: dostopna na spletni strani.
Priporočila varuhinje ob pripravi PPN za 2019: dostopna v mesečnem poročilu za junij 2018, str. 47.
Priporočila varuhinje ob pripravi PPN za 2018: dostopna v mesčnem poročilu za maj 2017, str. 65.