Ob poročanju o uvajanju nove tehnologije oz. mobilnega omrežja 5 G je varuhinja prejela več odzivov. Nekateri pritožniki so menili, da mora javni medij uravnoteženo poročati o argumentih za in proti, nekateri pa so opozarjali, da ni primerno izenačevati argumentov znanosti in psevdoznanosti.

Celovitost v obravnavi tematik, ki delijo

Varuhinja je v odgovorih vnovič spomnila, da mora javni medij pri obravnavi kontroverznih tematik, ki sprožajo nesoglasja, nasprotovanja in delitve, tem bolj skrbeti za celovito, nepristransko in verodostojno podajanje informacij. Ko se razpravlja o dilemah, povezanih z zdravjem, znanostjo, novimi tehnologijami itd. mora dajati prednost argumentom stroke, znanstvenim dognanjem, izsledkom, smernicam in dejstvom pred mnenji, občutki, prepričanji in subjektivnimi pogledi laične javnosti ali tako imenovane psevdo- oz. paraznanosti.

Lažno uravnoteževanje?

Kot je varuhinja že pojasnjevala v podobnih oz. sorodnih ali primerljivih zadevah (npr. glede razprave o klimatskih spremembah ali o cepljenju), je pri tovrstnih tematikah treba prisluhniti različnim mnenjem, ni pa mogoče uporabiti merila uravnoteženosti, ko bi matematično izravnavali argumente zagovornikov in nasprotnikov, pri tem pa prezrli, da gre na eni strani za stroko, na drugi strani pa za nedokazane trditve ali podatke, ki jih je stroka ovrgla.
Če se primerja neprimerljivo, govorimo o lažnem uravnoteževanju (false equivalence), ki ni združljivo z odgovornim novinarstvom.

Iskanje odgovorov v imenu zaskrbljenih

Po drugi strani pa je javni medij v tematikah, ki sprožajo delitve ali celo širijo preplah, dolžan spremljati tudi poglede, ki odstopajo od znanstvenega soglasja, in v imenu zaskrbljene javnosti od odločevalcev in stroke terjati odgovore, pojasnila, analize, razlage.
Tudi v primeru uvajanja tehnologije 5 G velja, da javni medij ne sme zviška gledati na tiste, ki so zaskrbljeni, imajo pomisleke in se bojijo škodljivih posledic, ampak mora upoštevati obstoj teh strahov in raziskovati vzroke teh zadržkov.
Pomembno je iskati in podajati mednarodne primerjave.

Preverjanje in črpanje iz verodostojnih virov

Posebej pomembno je, da medij informacije črpa iz verodostojnih virov, da preverja ozadja in avtorstva objav ter strogo ločuje med dejstvi, lažnimi novicami, senzacionalizmom, teorijami zarot in sejanjem strahu prek družbenih omrežij. Pri tem ima javni medij tudi izobraževalno vlogo.

Kaj je mobilno omrežje 5G?

O peti generaciji mobilne tehnologije je mogoče več prebrati na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija (AKOS). Pojasnila in podrobnejši podatki so dostopni na TEJ POVEZAVI.