Agencija za komunikacijska omrežja in storitve poudarja, da v nobenem izmed dokumentov, ki so jih prejeli od Ministrstva za javno upravo, niso niti omenjeni zdravstveni vidiki uvajanja 5G tehnologije. Foto: AP
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve poudarja, da v nobenem izmed dokumentov, ki so jih prejeli od Ministrstva za javno upravo, niso niti omenjeni zdravstveni vidiki uvajanja 5G tehnologije. Foto: AP

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister za javno upravo Rudi Medved, bo vprašanjem glede vplivov tehnologije 5G na zdravje namenjena tudi razprava, ki jo bodo pripravili ta mesec. Na njej pričakujejo široko udeležbo in "soočenje vseh mnenj".

"Zavedam se, da ne bomo prišli do končnega odgovora, saj ga ni niti na svetovni ravni. Tehnologija 5G v vsakdanji praksi še ni toliko uveljavljena, da bi študije podale rezultate, na podlagi katerih bi lahko z gotovostjo trdili, da je tehnologija 5G popolnoma nenevarna," je dejal minister. Kljub vsemu je poudaril, da je tehnologija 5G nedvomno tehnologija prihodnosti in nedopustno bi bilo, da bi Slovenija postala "osamljen otok" brez te tehnologije.

Komentiral je tudi umik strategije o delitvi frekvenčnih pasov, ki jo je pripravila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), z dnevnega reda vlade. Kot je dejal, je agencija strategijo pripravljala dlje od pričakovanj. "V zadnjem trenutku se je na njen račun pojavilo toliko kritik in pripomb, da smo jo umaknili z dnevnega reda in želimo dodaten razmislek," je pojasnil.

Minister Rudi Medved se zaveda, da opozoril o morebitnih negativnih vplivov tehnologije 5G na zdravje ljudi na podlagi doslej opravljenih študij ni mogoče popolnoma ovreči. Foto: BoBo/Borut Živulović
Minister Rudi Medved se zaveda, da opozoril o morebitnih negativnih vplivov tehnologije 5G na zdravje ljudi na podlagi doslej opravljenih študij ni mogoče popolnoma ovreči. Foto: BoBo/Borut Živulović

Minister je bil ob tem kritičen do tistih, ki v javni razpravi niso imeli pripomb, "zdaj pa se pojavljajo ideje o medresorskih delovnih skupinah, ki naj bi v strategijo vnašale takšna in drugačna priporočila in omejitve". "Popolnoma jasno je, kdo pripravi to strategijo in kdo je v okviru javne razprave dolžen upoštevati vse te vidike. Nismo zasledili, da bi v javni razpravi temu namenjali pozornost," je dejal.

Akos je ministrstvu za javno upravo namreč predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine, v katero bi bila vključena najmanj ministrstva za zdravje, za okolje in prostor ter za javno upravo. Do dela Akosa je bil kritičen tudi predsednik njegovega sveta Luka Dekleva. Kot je povedal, so se z vprašanji glede vplivov tehnologije 5G na zdravje seznanili že lani poleti in agenciji predlagali ukrepe. "Vodstvo agencije je ukrepe upoštevalo delno," je povedal. Strategija tako po mnenju sveta Akosa zdravstvenih vidikov 5G ne upošteva dovolj, prav tako premalo upošteva okoliščine, ki sledijo razpisu. "Menimo, da bi moralo vodstvo agencije zavzeti bolj proaktivno vlogo pri tem, da se zdravstveni vidiki čim bolj razčistijo in da pridemo do bolj vsebinskih zaključkov," je dodal.

Zagotovitev uporabe odvisna tudi od sosednjih držav

Med posvetom z operaterji pred podelitvami frekvenc za mobilna omrežja pete generacije so se pred poslopjem Akosa zbrali protestniki in opozarjali na možne negativne učinke 5G-ja. Foto: BoBo
Med posvetom z operaterji pred podelitvami frekvenc za mobilna omrežja pete generacije so se pred poslopjem Akosa zbrali protestniki in opozarjali na možne negativne učinke 5G-ja. Foto: BoBo

Minister je bil kritičen tudi do Akosovih opozoril o kazni Evropske komisije, če Slovenija ne bo pohitela z dražbami za frekvence. "Prav nič ne zamujamo. Pri nas se okoli tega ustvarja veliko megle," je poudaril. To je izpostavil tudi državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Leon Behin, ki je spomnil, da je rok za zagotovitev uporabe določenih frekvenc 30. junij letos. "Tega pa članice ne morejo izvesti na celotnem območju države, če tega ne izvedejo tudi sosednje države članice," je opozoril.

V Sloveniji je pas okoli 700 Mhz "več ali manj počiščen", vendar pa so Hrvaška, Italija in Madžarska opozorile, da jim uporabe frekvenc verjetno ne bo uspelo zagotoviti do roka. Ministrstvo za infrastrukturo bo Evropsko komisijo zato obvestilo, da Sloveniji do 30. 6. uporabe frekvenc verjetno ne bo uspelo zagotoviti.

Behin je poudaril tudi, da ni nujno, da bo operater po pridobitvi frekvenc vzpostavil tehnologijo 5G. "Gre za tehnologije, ki so prijavljene na razpisu ob dodelitvi odločbe. Lahko gre tudi za 4G ali drugo tehnologijo," je še dejal.

Akos zavrača ministrove očitke

Na besede predstavnikov Ministrstva za javno upravo so se že odzvali tudi na Akosu, kjer nekatere njihove navedbe označujejo za zavajajoče in neresnične. V sporočilu za javnost so zapisali, da "iz zakona (o elektronskih komunikacijah) jasno izhaja samo to, da je agencija pristojna za pripravo najmanj triletne strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki jo mora predložiti v soglasje vladi in nato objaviti na svoji spletni strani."

Ob tem na agenciji poudarjajo, da v nobenem izmed dokumentov, ki so jih prejeli od Ministrstva za javno upravo, niso niti omenjeni zdravstveni vidiki uvajanja 5G tehnologije. "Agencija je v celotnem postopku priprave vseh verzij strategije do danes to predložila trikrat v javno posvetovanje, kjer prav tako ni nihče v podanih pripombah izpostavil vidika varovanja zdravja," so zapisali na Akosu.

Akos zatrjuje, da z vsebinami pritožb, ki jih je na novinarski konferenci omenjal minister Medved, niso bili seznanjeni. Foto: BoBo/Borut Živulović
Akos zatrjuje, da z vsebinami pritožb, ki jih je na novinarski konferenci omenjal minister Medved, niso bili seznanjeni. Foto: BoBo/Borut Živulović

Pri tem so na agenciji ponovno poudarili, da je njihova pristojnost pri uvajanju mobilnih tehnologij, da operaterjem v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva in Vlade RS preko javnega razpisa z javno dražbo podeli ustrezne radijske frekvence. Medtem ko skladno z veljavno zakonodajo nima neposredne pristojnosti na področju presojanja vplivov tehnologij na zdravje ljudi in se tudi ne ukvarja z raziskovanjem vplivov sevanj na ljudi in okolje. Po njihovih navedbah je to v pristojnosti Ministrstva za zdravje in Ministrstva za okolje in prostor.

"V povezavi z izraženim nezadovoljstvom ministra Rudija Medveda, ki je na današnji tiskovni konferenci povedal, da je prejel vrsto pritožb na delo agencije, želi agencija pojasniti, da z vsebino teh pritožb ni bila seznanjena, niti ji ni bila dana možnost, da ministru pojasni svoja stališča. Minister Medved se namreč kljub pozivom vodstva agencije od začetka svojega mandata do zdaj ni niti enkrat srečal z direktorico agencije, kar nedvomno hromi medsebojno sodelovanje," so še sporočili z Akosa, kjer so dodali, da je agencija zaradi narave svojega dela in pooblastil pogosto deležna številnih pritiskov deležnikov, ki želijo uveljaviti lastne interese.