Da je pri uporabi številk v novinarskih tekstih potrebna pazljivost, je septembra opozoril poslušalec in gledalec A. I., ki je dvakrat v enem tednu opazil napako pri podajanju številčnih podatkov, ko ni bila upoštevana razlika med odstotki in odstotnimi točkami.
Prvo pritožbo je podal ob poročanju o izidu avstrijskih parlamentarnih volitev v radijski Drugi jutranji kroniki in v televizijskih Poročilih ob 9h (23. 9.):
»Že ves dan v vaših informativnih oddajah objavljate novico, da je na volitvah v Avstriji svobodnjaška stranka svoj položaj poslabšala za 10 odstotkov.
Dejstvo je, da je svobodnjaška stranka na prejšnjih volitvah dosegla 26% delež, včeraj 16% delež. Razlika je 10 odstotnih točk ali zmanjšanje za 40 odstotkov, nikakor pa ne zmanjšanje za 10 odstotkov.
Vaši sodelavci očitno niso pozorni ali celo ne razumejo, da so razlike med odstotki odstotne točke in ne odstotki. Od največje medijske hiše v SLO se pričakuje vrhunska strokovnost in kompetentnost, ne pa »šlamastika«.«
Varuhinja je odgovorila, da je uredništvo novinarko opozorilo na napako, v radijskem in televizijskem poročilu ob 13h je bila uporabljena ustrezna formulacija.
Pritožnik A. I. je v odzivu menil, da gre »za širši problem«, zato je izrazil pričakovanje, »da bo odgovoril še kdo od vodilnih oziroma urednikov predvsem z idejo, kako to odpraviti.«
Varuhinja je odgovorila:
»Menim, da se vsakomur lahko pripeti napaka, zlasti dopisniku, ki s terena servisira več oddaj in programov hkrati. Verjamem, da novinarka po tej neprijetni izkušnji iste napake ne bo več ponovila. O tem, kdo je napako preslišal in jo spustil v eter, tako v radijska kot televizijska poročila, ne da bi nanjo pravočasno opozoril novinarko, težko sodim. Ne morem pa se strinjati s pavšalno oceno, da nihče na RTV ne razlikuje med odstotki in odstotnimi točkami. S tem tudi ne želim reči, da napak in površnosti ni ali da jih je mogoče odpraviti z zamahom roke. Menim pa, da že opozorila, kakršno je vaše, dosežejo svoj namen: resno razpravo v uredništvih.«
Pritožniku je odgovorila tudi odgovorna urednica Informativnega programa Manica J. Ambrožič:
»… s kolegi z radia smo se o napaki pogovorili. Če je javljanje v živo ali če urednik teksta ne vidi v naprej, težko prepreči napako. Kakšen spodrsljaj se zgodi tudi v časovni stiski, ki jo ima urednik ali pa novinar. In v tem primeru je bilo tako.
Vsekakor se vsi dobro zavedamo razlike med odstotki in odstotnimi točkami, a včasih prihaja do spodrsljajev. Nenamernih. In takoj, ko jih opazimo, jih popravimo. Tako je bilo tudi v ponedeljek.«
Napaka se je ponovila v Odmevih (1. 10.). Nanjo je vnovič opozoril A. I.:
»… menim, da je problem razlikovanja odstotki - odstotne točke res večji, kot ga želite zaznavati.
Pri komentarju razlike med povečanjem števila potnikov v svetu (leta 2017 + 6,7 odstotno povečanje, leta 2018 + 4,3 odstotno povečanje) je novinarka komentirala, da gre za padec za 2,4 odstotke. Zaključek je seveda nepravilen, gre za znižanje za 2,4 odstotne točke oziroma za 36 odstotkov (4,3 / 6,7 = 0,64).«
Varuhinja je v odgovoru spomnila na mnenje s priporočilom, ki je zapisano v poročilu za december 2018 (str. 12) in zapisala novo PRIPOROČILO. Uredništvom je predlagala, da se o podajanju in interpretaciji številk (rast/padec, naraščanje/upadanje, povečanje/zmanjšanje/krčenje, trend, odstotek, odstotna točka, delež itd.) podrobneje pogovorijo, morda skozi delavnice in krajša izobraževanja.
Odgovorna urednica Manica J. Ambrožič je napovedala, da bodo v uredništvu pripravili izobraževanje o uporabi statističnih podatkov ter o podajanju in interpretaciji številk.
Varuhinja še meni, da gre za tipično napako, ki bi jo bilo smiselno popraviti oz. razjasniti sproti. Številni evropski mediji, tudi radijski in televizijski, imajo v ta namen vzpostavljeno posebno spletno točko (v angleščini običajno z imenom »Corrections/Clarifications«). Pisarna varuhinje je opravila analizo primerov dobrih praks s tega področja. O možnostih uveljavitve podobnega mehanizma bo varuhinja skušala do konca leta opraviti razpravo s posameznimi uredniki oz. uredništvi.