Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski se je oktobra ukvarjala tudi z dilemo, ali je primerno, da javni medij v informativnih oddajah o sodni zadevi in postopku, ki še nista končana, osvetljuje le eno plat. Povod za razmislek je bila oddaja Intervju s sodnikom Zvjezdanom Radonjićem (20. 10. 2019, TV SLO 1). O tem je v oktobrskem poročilu napisala mnenje in priporočilo.

Odzivi gledalcev TV Slovenija

Varuhinja je prejela šest pisnih in telefonskih odzivov gledalcev, o oddaji so jo vprašali tudi posamezni novinarji RTV Slovenija, ob robu rednih varuhinjinih srečanj z uredništvi. Iz odzivov:
»Tudi sam bi rad vedel končno kdo je morilec, ampak vi z vašimi dejanji ste se že vnaprej čvrsto odločili o zadevi, o kateri se še sodstvo ni izreklo! In to na način, ki je navijaško podel.« (J. P.)
»Sodnik trdi, da je bil pod pritiski. Etična komisija ugotovi, da je kršil kodeks, zoper njega je predlagan disciplinski postopek. Ali javni medij osvetli obe strani? Ne, predvidljivo enostransko, kot že prej v zadevi Novič.« (povzetek, F .F. po telefonu).
»S takšnimi oddajami, kot je bil nedeljski intervju z g.Radonjičem, si bo RTVSLO samo širila krog gledalcev.« (B. T.)
»Čestitam gospodu Jožetu Možini in Vam odgovornim na RTVSlo, da nam postrežete s takšno oddajo, ki bi jo sam poimenoval "Robovi podzemlja." Državljani imamo pravico izvedeti še drugo dimenzijo tistih resnic, ki nas utesnjujejo, pa marsikdo ne ve zakaj je v osebnem in družbenem krču. Skratka moj poklon gospodu Jožetu Možini za moč in voljo do tistega dela, ki je zagotovo trše od dnevnih zabav in prav tako naj gre zahvala Vam odgovornim, da podpirate vsebine, ki so še kako aktualne. S takšnimi oddajami televizija ogromno pridobiva.« (M. R.)
Varuhinji je pisala tudi gledalka, ki je v zadevi Novič osebno prizadeta. Vnaprej je izrazila dvom o nepristranskosti in objektivnosti Informativnega programa TV Slovenija. Spomnila je na uredniška pojasnila in varuhinjino mnenje po predvajanju dveh oddaj maja letos: Odkrito o pritiskih v pravosodju, v katerem je nastopil tudi obdolženec v zadevi, in oddaji Intervju z obdolženčevim odvetnikom (poročilo za maj str. 16). Iz odziva:
»Nikakor ni v moji pristojnosti, da se vpletam v uredniško politiko. A mislim, da kot naročnik in plačnik RTV storitev vsekakor imam pravico povedati, kaj si mislim o programu. Pri tem upravičeno pričakujem objektivno in celovito poročanje o zadevah. (…) Ta gost bo oddajo postavil v nov kontekst. Prosim vas za informacijo kdaj boste zagotovili uravnoteženo poročanje RTV Slovenije o umoru in sodnem postopku v zvezi s tem. Ne nazadnje to od vas zahteva zakon.«

Pojasnila odgovorne urednice Informativnega programa

Odgovorna urednica Informativnega programa Manica J. Ambrožič je pripravila dva odziva. Pritožnici, ki je v zadevi, o kateri poteka sodni postopek osebno prizadeta, je med drugim pisala:
»O sodnih postopkih, o pritiskih na sodstvo in o vseh temah, ki se tičejo sodne veje oblasti v Sloveniji, poročamo v skladu s profesionalnimi standardi in odgovorno. Domnevni pritiski na sodstvo in dolgotrajnost nekaterih sodnih postopkov so pogosto teme naših oddaj.
Omenjate oddajo, v kateri je na TVSLO 3 nastopil tudi gospod Novič. Lahko le dodam, da smo temo - torej pravosodje - v zadnjih mesecih samo na TVSLO 3 večkrat obravnavali z različnimi sogovorniki, tudi s predsednikoma Vrhovnega in Ustavnega sodišča. 6. septembra letos je bila v Državnem zboru okrogla miza Temelji pravne države, na kateri je sodeloval ves vrh sodne veje oblasti in pravosodna ministrica. Okroglo mizo smo v celoti predvajali na našem tretjem sporedu.
Sistemske težave na področju sodstva smo podrobneje analizirali tudi v naših večjih raziskovalnih projektih, kot sta Teš 6 in Stožice.
Sprašujete me, kdaj bomo celovito raziskali postopke in dogodke, ki so povezani s tragedijo vaše družine. Menim, da bo pravi čas za daljše raziskovalno delo, ko bodo končani sodni postopki.
V oddajo Intervju ne vabimo aktivnih politikov, imajo pa v njej prostor drugi sogovorniki z najrazličnejših področij družbe, tudi sodstva.«
Gledalcu J. P. pa je odgovorna urednica Manica J. Ambrožič odgovorila:
»O zadevi Novič smo poročali v različnih oddajah, osvetljevali so jo različni sogovorniki. Med sogovorniki oddaje Intervju je bilo letos že nekaj sodnikov, gospod Možina se je za pogovor s gospodom Radonjičem odločil, ker je ta javno opozoril na domnevne pritiske na svoje delo.
To ni bila oddaja o zadevi Novič, pač pa o delu sodnika Radonjiča, ki je ima za sabo več kot 20 let sodniške kariere, v kateri je razsojal o številnih odmevnih zadevah. V oddajo Intervju smo torej povabili sodnika, ki je opozoril na pritiske na svoje delo.«

Varuhinja o pričakovanju občinstva

Varuhinja Ilinka Todorovski je v odgovorih na pritožbe zapisala mnenje, da občinstvo javne televizije upravičeno pričakuje takšno uredniško načrtovanje programa, da bo zadeva obravnavana celovito in večplastno, kot to določajo Poklicna merila in načela novinarske etike v točkah o nepristranskosti, uravnoteženosti in pravičnosti.
Tudi v tem primeru je poudarila:
»Vnovič poudarjam, da v javnem mediju ne more biti prepovedanih tem ali gostov, velja pa dolžnost odgovornega načrtovanja programskih vsebin, z določitvijo fokusa, konteksta in žanra – ob upoštevanju Poklicnih meril in načel novinarske etike.
Ko sodnik javno spregovori o pritiskih nase, na svoje delo in napade na neodvisnost sodstva, je treba biti vse plati zvona, javni medij mora z dolžno skrbnostjo in v imenu javnosti takšno tematiko obravnavati posebej vztrajno, natančno, poglobljeno, analitično, raziskovalno. Enostranskega prikaza z enim akterjem po mojem mnenju ni mogoče šteti za takšno obravnavo.«
Pred zapisom mnenja in priporočila o oddaji Intervju z Zvjezdanom Radonjićem je varuhinja počakala, ali bo po predvajanju te oddaje kontroverzna tematika osvetljena še kako drugače, morda v naslednji oddaji Intervju ali v naslednjih programskih pasovih Informativnega programa, morda z druge/drugih plati, z nasprotnimi argumenti, morda z relevantnimi in manj znanimi podrobnostmi iz sodnih spisov, analizo dosedanjega poteka procesa Novič. Vendar se to ni zgodilo. O tem je varuhinja napisala:
»Zavedam se, da je takšne oddaje težko odgovorno in kredibilno pripraviti v času, ko sodba še ni pravnomočna, saj kompetentni sogovorniki iz tožilstva in sodstva zadeve ne morejo komentirati dokler postopek še poteka. Ta okoliščina in omejitev pa je bila znana tudi uredništvu oz. jo je uredništvo lahko predvidelo in bi jo moralo upoštevati.«

Varuhinjino mnenje in priporočilo

Obravnavo zadeve je varuhinja končala z zapisom mnenja in priporočila, katerih namen je spodbuditi notranjo razpravo programskih ustvarjalcev o zavezah, zapisanih v kodeksih in standardih javnega medija.
MNENJE:
»Menim, da je bila vnovična obravnava zadeve Novič z zgolj ene strani uredniška napaka. Argument odgovorne urednice Manice J. Ambrožič je, da Intervju s sodnikom Radonjićem »ni bila oddaja o zadevi Novič, pač pa o delu sodnika Radonjiča, ki ima za sabo več kot 20 let sodniške kariere, v kateri je razsojal o številnih odmevnih zadevah. V oddajo Intervju smo torej povabili sodnika, ki je opozoril na pritiske na svoje delo.«
Menim, da je oddaja potrdila, da v konkretnem primeru tematik ni mogoče mehanično razločevati, saj so sodnikovi očitki o pritiskih neločljivo povezani prav z zadevo Novič. Zato se je neizogibno ponovil primer intervjuja z odvetnikom Jožetom Hribernikom, ki prav tako ni bil le pogovor o njegovi karieri, ampak predstavitev enega pogleda na konkretno zadevo Novič.
Menim, da je bila uredniška napaka tudi izbira žanra intervju, ki zaradi imanentne enostranskosti ni primeren za obravnavo kontroverznih tem, saj ne more razjasniti večplastne in kompleksne tematike. O tem sem pisala že večkrat, uredništvu sem prav v kontekstu nedeljske oddaje Intervju priporočala notranje razprave in upoštevanje pravil žanra.
Menim, da je v pripravi oddaj, ki se dotikajo najhujših kaznivih dejanj in s tem tudi pravic žrtev, treba vnaprej predvideti možnost nepietetnega govora ter načrtovati ustrezno ravnanje v takšnem primeru. Obžalujem, ker je bilo gostu omogočeno, da v oddaji javne televizije izreče kategorično trditev o vdovi oz. vdovinem ravnanju. Menim, da je šlo za neprimeren poseg v osebnostne pravice osebe, ki ni imela možnosti, da bi pred televizijskim avditorijem sama zaščitila sebe in svoje dostojanstvo.
PRIPOROČILO:
Odgovornim za programsko vsebino priporočam natančno branje in dosledno spoštovanje Poklicnih meril in načel novinarske etike ter Programskih standardov, z namenom, da se napake v tehtanju, presoji, odločanju ali izvedbi ne bi ponovile.«

O vsebini tudi programski svetniki

O programski vsebini je potekala živahna razprava na skupni seji komisij Programskega sveta za informativne, regionalne in zamejske vsebine 12. novembra 2019. O zadevi je varuhinja na kratko spregovorila tudi na plenarni seji Programskega sveta 18. novembra 2019, v okviru redne točke o odzivih in ugotovitvah v minulem mesecu. O konkretni vsebini in varuhinjinem poročilu je razpravljalo več programskih svetnikov. Sprejeta sta bila dva sklepa:

1. Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za mesec oktober 2019.
2. Programski svet RTV Slovenija podpira priporočila, ki jih uredništvu za informativni program daje varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev v zvezi z oddajo Intervju s sodnikom v delu, ki se nanaša na nedokončani sodni primer.