Uvodoma je varuhinja predstavila svoja mnenja in pripombe na decembra sprejet Programsko-produkcijski načrt za leto 2024, zlasti na krčenje kulturnih in umetniških vsebin, deloma tudi izobraževalnih, otroških, mladinskih in razvedrilnih, kar po njenem mnenju ni v javnem interesu, ki bi mu morala slediti javna RTV Slovenija. O tem je v decembru prejela precej odzivov posameznikov in ustanov.

Pred tem je novembra in decembra prejela tudi 220 odzivov na vesti o morebitnem ukinjanju nekaterih enot RTV Slovenija, tudi Regionalnega RTV-centra Maribor. Zato je na vprašanje voditeljice izpostavila pomen avtonomije regionalnih uredništev. Dodala je, da je ohranitev regionalnih in ostalih novinarskih vsebin na javni RTV Slovenija postala še pomembnejša v zadnjem času, ko slovenski mediji zaradi koncentracije lastništva ponujajo javnosti vse manj kakovostnih, preverjenih in verodostojnih informacij ter drugih nekomercialnih vsebin.

Na vprašanje voditeljice je predstavila še druge odzive občinstva v zadnjih treh mesecih, povedala, katere vsebine gledalci in poslušalci najpogosteje pohvalijo. Odgovorila je tudi na pritožbo poslušalke, da na televiziji in radiu glasba večkrat preglasi govor in na pripombo poslušalca, da je na radijskih postajah premalo zborovske glasbe.

Varuhinja o krčenjih na RTV: »Programski načrt ne izpolnjuje nalog javne službe«