Osrednjo pozornost sta namenili Letnemu poročilu za leto 2022 in razlogom za izjemen porast odzivov v preteklem letu - med drugim trem volitvam in trem referendumom, ukinjanju oddaj in stavki na RTV Slovenija.

Dotaknili sta se tudi pohval in pobud občinstva, odzivov na radijske vsebine, pritožb na oglase ter občutljivosti gledalcev in poslušalcev na jezikovno in govorno kulturo, ki jo mora RTV Slovenija še posebej skrbno negovati in razvijati.

Varuhinja pravic gledalcev Marica Uršič Zupan