V pogovoru je varuhinja izpostavila posebnosti letošnjega leta, polarizacijo prejetih odzivov, povezanih predvsem z epidemijo ter političnimi spremembami v letu 2020. Z voditeljem sta se dotaknila tudi odzivov, v katerih se je zrcalilo burno dogajanje na družbenih omrežjih. Varuhinja je poudarila, da se v prejetih odzivih še naprej kaže splošno nerazumevanje, kaj vse je javni medijski servis. V luči aktualnih razprav o stanju medijev v Sloveniji pa sta spregovorila tudi o pomenu javnega medija ter meji med nujno kritiko in razpravo ter nedopustnim pritiskom na novinarje.

Varuhinja o letnem poročilu