Poleg števila odzivov in osnovnih ugotovitev iz letnega poročila je varuhinja predstavila tudi glavne sestavine kakovostnega novinarstva ter spregovorila o nalogah javnega medija, ki se mora truditi zagotavljati natančne, preverjene in celovite vsebine. Prispevek je pripravil Loris Braico.

La relazione per il 2019 del Garante Todorovski