Nova podobra severnega dela Gregorčičeve, ki bo osenčen, a brez parkirnih mest. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Nova podobra severnega dela Gregorčičeve, ki bo osenčen, a brez parkirnih mest. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Na prenovljenem severnem delu Gregorčičeve ulice v Mariboru so danes vendarle zasadili 11 dreves. Potem ko so na občini najprej želeli načrte spremeniti, je prišlo do preobrata in so številne pozive javnosti, stroke in politike vendarle upoštevali. Zaradi nestrokovne prometne ureditve v sosednji Tyrševi ulici, ki so jo medtem že odpravili, pa je podžupan Samo Peter Medved ponudil odstop, so potrdili na mariborski občini. Župan Saša Arsenovič ga ni sprejel.

11 novih dreves je že zasajenih tudi na severni strani Gregorčičeve, kakor predvideva projektni načrt. Ozelenitev je tudi v skladu z bojem proti vse večjemu segrevanju mest, da drevesa morajo biti, pa menijo tudi občani.

Predvsem pa se Mariborčani sprašujejo, kako se lahko sredi prenove nekdo na občini odloči, da na severni strani ulice dreves ne bo, čeprav so v projektu predvidena. Kdo je sprejel tako odločitev, na občini niso pojasnili, znano pa je, da je zasaditvi dreves nasprotoval podžupan Samo Peter Medved. Nekateri so mu očitali, da zaradi osebnih interesov, ker da tam živijo njegovi starši. Za komentar je bil podžupan Medved nedosegljiv. Za Večer je pojasnil, da je odstop ponudil, ker je prevzel odgovornost za nestrokovno prometno ureditev v sosednji Tyrševi ulici. Slednjo so medtem že odpravili in promet uredili v dogovoru s stanovalci in lastniki poslovnih lokalov. Prav tako je po pritiskih stroke in javnosti in številnih pozivih župan Saša Arsenovič odločil, da drevesa zasadijo tudi na severni strani prenovljenega dela Gregorčičeve, kot je bilo sprva predvideno.

Foto: Drevesa danes iz plastičnih korit v pripravljene luknje z zemljo. Radio Maribor/Vesna Martinec
Foto: Drevesa danes iz plastičnih korit v pripravljene luknje z zemljo. Radio Maribor/Vesna Martinec
Zaradi nestrokovne prometne ureditve v Tyrševi je mariborski podžupan Samo Peter Medved ponudil odstop. Prometni režim so na tem odseku sicer že spremenili in na novo zarisali talne oznake. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Zaradi nestrokovne prometne ureditve v Tyrševi je mariborski podžupan Samo Peter Medved ponudil odstop. Prometni režim so na tem odseku sicer že spremenili in na novo zarisali talne oznake. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec