Senat Univerze v Mariboru je dal soglasje k pripravi vloge za akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje na Fakulteti za zdravstvene vede - Nujna stanja v zdravstveni negi. Na ta program se lahko vpišejo diplomanti programa zdravstvene nege z letom dni delovnih izkušenj, pridobljenih v zdravstvu.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Študij vseživljenjskega programa Nujna stanja v zdravstveni negi na fakulteti razvijajo z namenom, da zadostijo specifičnim potrebam družbenega in strokovnega okolja pri razvoju in zagotavljanju visoko kakovostnih kadrov na področju urgentne dejavnosti. Vodja študijskega programa Zdravstvena nega na prvi stopnji Klavdija Čuček Trifkovič: "Študijski program ne nadomešča nobenega dosedanjega študijskega programa. Program izpopolnjevanja Nujna stanja v zdravstveni negi je namenjen diplomiranim medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenikom, ki delujejo na področju urgentnih stanj v zdravstvu in predstavlja nadgradnjo visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega."

V ta program se lahko vpišejo diplomanti na prvi stopnji, ki že imajo leto dni delovnih izkušenj v zdravstvu. Asistentka Zvonka Fekonja: "Poudarek tega programa je na izboljšanju in izpopolnjevanju veščin, postopkov in posegov ter prepoznava urgentnih stanj pri pacientih, poškodovancih in predvsem tudi poudarek na pravočasnih in pravilnih ukrepih."

Poudarek je tudi na kliničnih aktivnostih in izvedbi v realnih kliničnih situacijah:
"Zato bodo vsi udeleženci izpopolnili svoje dosedanje praktične veščine in tudi pridobili dodatne izkušnje v timskem delu in pa sodelovanju." Ob tem pa nadgradili svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja, odločanja in ukrepanja.

Program je v fazi pripravljanja, šel je skozi vse potrebne presoje na Univerzi v Mariboru, zdaj pa bodo vlogo posredovali tudi Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu, ki bo presodila o ustreznosti programa.