Rotovški trg konec julija 2022. Končujejo rušitvena in zemeljska dela za utrditev terena pred izkopom gradbene jame. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Rotovški trg konec julija 2022. Končujejo rušitvena in zemeljska dela za utrditev terena pred izkopom gradbene jame. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Gradnja Centra Rotovž v Mariboru po petih mesecih od začetka del poteka v skladu z zastavljenimi roki, kljub temu da so gradbince presenetila nekatera dodatna dela. Končujejo eno najzahtevnejših faz z rušitvenimi deli, kmalu pa naj bi začeli izkop gradbene jame. Center Rotovž z novo osrednjo knjižnico je eden največjih gradbenih projektov v Mariboru. Pričakovati pa je, da se bo zaradi razmer na trgu s predvidenih 25 milijonov evrov podražil.

Stavbi stare knjižnice in njene uprave sta porušeni, zdaj na Rotovškem trgu utrjujejo teren za zavarovanje gradbene jame. V petih mesecih je bilo tudi nekaj nepredvidenih del, predvsem za utrditev sosednjih objektov. Vodja projekta pri Pomgradu Matej Benko: "Porušeni objekt in sosednji Zavod za varstvo kulturne dediščine sta imela skupno steno, tako ga smo jo morali najprej utrditi, da je statično ustrezna, utrditi je bilo treba nekaj sten sosednjih objektov in posanirati fasade, saj pri gradnji pilotov prihaja do tresljajev."

Koliko se bo gradnja zaradi dodatnih del in rasti cen podražila, za zdaj še ni mogoče govoriti, pravi vodja projekta pri mariborski občini Nina Težak Žlebnik: "Na končno ceno bodo gotovo vplivala dodatna, nepredvidena dela, razpis za opremo, ki je prav tako del projekta, pa bo objavljen šele prihodnje leto in tudi to bo vplivalo na končno ceno."

Sledi največji poseg na gradbišču – izkop gradbene jame, ki naj bi ga začeli v 14. dneh. Statiko sosednjih stavb stalno spremljajo in jih utrjujejo. Za okoliške prebivalce je bila najzahtevnejša faza rušitve, zaradi prahu, tresljajev in hrupa. "Z naše strani zahvala prebivalcem in lastnikom lokalov, res so razumevajoči," je dodala Nina Težak Žlebnik.

Delavci so tudi rekonstruirali obstoječe kleti, ki se ohranjajo, hkrati izvajajo kanalizacijo, ki bo povezovala Glavni in Slomškov trg. Dela so trenutno nekoliko zavrli dopusti in okužbe s covidom, vročina pa nanje ne vpliva bistveno. "Za delavce ustrezno pokrbimo, da imajo ustrezen ohlajen prostor in dovolj osvežitve, vode. Po 13.uri pa jih usmerimo na delo v notranje prostore objektov, kjer ni tako vroče," dodaja Benko.

Center Rotovž, v katerem bosta poleg knjižnice še razstavni prostor UGM in art kino, naj bi bil končan čez dve leti.