Foto: Reuters
Foto: Reuters

Danes, 3. decembra, je svetovni dan invalidov. Kakšna milijarda jih po nekaterih ocenah živi na svetu, kar predstavlja osmino človeštva. V Sloveniji jih živi okoli 170 tisoč. In čeprav se razmere zanje pri nas iz leta v leto izboljšujejo, veliko težav še ostaja.

Kakšna škoda nastaja, če invalidom ne omogočimo enakopravnosti, ponazarjajo na Fakulteti za varnostne vede mariborske univerze, kjer so izvedli raziskavo o vključenosti invalidov in kljub neustreznosti poslopja študij z nekaj prilagoditvami omogočili tetraplegični študentki.

"Z veseljem povem, da je več kot uspešno zaključila študij pri nas, z odlično diplomsko nalogo. To samo še dokazuje, kaj včasih v družbi spregledamo, kako zaradi nekih navideznih omejitev preprečimo briljantnim umom, da svoj talent tudi formalno izkažejo," pravi dekan Andrej Sotlar.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa, da je naloga države, da dosledno varuje vse, ki niso konkurenčni na trgu dela in ustvarjati pogoje, da lahko živijo dostojno življenje; kljub napredku pa obstaja še preveč ovir za invalide, tako v smislu mobilnosti kot enakopravnega vključevanja, pojasnjuje: "Ukvarjamo se z dostopnostjo nekaterih ustanov, sodišč, šol, občin, upravnih enot in drugih objektov v javni rabi in s tem nikakor ne moremo biti zadovoljni. Tukaj nas čaka še zelo veliko izzivov. Prav tako me ne navdušuje stanje na področju stanovanjske oskrbe, kjer primanjkuje ustreznih stanovanj, na primer za paraplegike in tetraplegike. Na področju potniškega prometa so nujne prilagoditve avtobusov ..." Veliko bo treba storiti tudi na področju zaposlovanja, oskrbe in zdravstva oziroma rehabilitacije.

Center za rehabilitacijo mariborskega zdravstvenega doma je oznanil okrepljeno sodelovanje s Slovenskim paralimpijskim komitejem. To ne bo koristilo le športnikom, ampak vsem invalidom in stroki. Pričakujejo pa več posluha države za sistemske rešitve obravnave invalidov.