Foto: BoBo
Foto: BoBo

Svetniki občine Slovenska Bistrica so izrazili nasprotovanje gradnji vetrnih elektrarn na Pohorju in Ministrstvo za naravne vire in prostor pozvali k ustavitvi vseh postopkov umeščanja v prostor za vetrnice na Treh kraljih in Arehu.

Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar:

"Ta nov zakon o umeščanju teh elektrarn v prostor, vetrnic in fotovoltaike, je seveda prinesel neke spremembe glede na sprejete akte, ki jih imamo. Ta zakon na nek način izriva lokalno skupnost iz samega postopka odločanja. Čeprav mislim, da če se res držijo predpisov, je še vedno treba peljati postopke, da je javnost vključena."

Prebivalci naselij blizu načrtovanih elektrarn se bojijo negativnih posledic gradnje, investitor, podjetje Energija na veter, pa zagotavlja, da so vetrnice neškodljive.

Z Ministrstva za naravne vire in prostor pa sporočajo:

"Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je prejelo pobudo ministrstva, pristojnega za energijo, da se pripravi državni prostorski načrt (DPN) za polje vetrnih elektrarn Lasinja na območju Pohorja. Pobuda je v proučitvi in se MNVP do nje še ni opredelil, zato se tudi postopek priprave DPN oz. umeščanja v prostor še ni začel.

MNVP vodi tudi integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica na območju Trije Kralji in Areh. Sklep občinskega sveta odraža odnos lokalne skupnosti do načrtovanih ureditev, nima pa vpliva na ustavitev postopkov umeščanja v prostor. Ta postopek lahko ustavi le pristojno ministrstvo, ki je podalo pobudo za začetek.

Sklep občinskega sveta tudi ne more biti razlog za zaustavitev upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Ta se na zahtevo investitorja vodi skladno z določbami Gradbenega zakona ter Zakona o splošnem upravnem postopku."