Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Najnovejši osnutek predloga zakona o dolgotrajni oskrbi je še bolj nesprejemljiv, pomanjkljiv in nedodelan od prejšnje različice, so se strinjali sogovorniki na okrogli mizi, ki jo je včeraj v Mariboru pripravilo Združenje za dostojno starost Srebrna nit. V Združenju so prepričani, da državni zbor zakona v takšni obliki ne bi smel sprejeti.

Potrebujemo dober Zakon o dolgotrajni oskrbi, a tudi različica z datumom 10. junij tega področja ne ureja ustrezno, poudarja predsednica Srebrne niti Biserka Marolt Meden: "Ne samo, da se ne opredeli do financiranja, do uvedbe novega socialnega zavarovanja, ampak tudi ne zagotavlja ustrezne javne mreže, v kateri bi bile kakovostne storitve enako dostopne vsem, ne glede na debelino denarnice."

Ni opredeljena javna mreža v odnosu do koncesionarjev, premalo jasno so opredeljene pravice uporabnikov, osnovni standardi, normativi in vrste storitev, dodaja Medenova.

Glavna pomanjkljivost pa so viri financiranja; dolgotrajno oskrbo naj bi najprej financirali iz proračuna, demografskega sklada, z evropskim denarjem in donacijami, obvezno zavarovanje pa naj bi uvedel poseben zakon šele leta 2024. Predsednica Sindikata upokojencev Francka Ćetković: "Financiranju iz demografskega sklada nasprotujemo. Sindikati menimo, da mora biti demografski sklad namenjen nalaganju sredstev za pokojnine za naslednje generacije. Ne momo sprejeti zakona, ki nima urejenih dolgoročnih, stabilnih virov financiranja."

Osnutek zakona veliko stvari pušča nedorečenih in naj bi jih naknadno uredili s pravilniki, kar ni dobro, poudarja sekretar Skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik: "Cena standardne nastanitve bo sprejeta naknadno s pravilnikom, ki ga bosta sprejela ministra, tudi podrobnejši kadrovski pogoji bodo urejeni s pravilnikom."

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je zdaj na vladi, v Združenju Srebrna nit pa pozivajo, naj ga v takšni obliki ne pošljejo v Državni zbor, pač pa ga ustrezno dopolnijo.