Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

V prostorih nekdanjega mariborskega hotela, ki ga je Ministrstvo za delo kupilo za potrebe Zavoda Dornava, bodo lahko uporabniki v okviru programa zaposlitve pod posebnimi pogoji pridobivali različne veščine in prakso za delo, o načrtih pravi direktorica dornavskega zavoda Ivanka Limonšek: "In sicer v kavarni, kjer bi se uporabniki priučili izvajanja del v strežbi, potem bi uporabili tudi kar prostore obstoječe kuhinje v hotelu, kjer bi se zaposlitev zopet prilagodila samim uporabnikom pri pripravi enostavnejših jedi."

Predvidena je tudi delavnica s cvetličarsko dejavnostjo in prodaja najrazličnejših izdelkov in aranžmajev za različne priložnosti, kar bo, kot še izpostavlja direktorica: "Omogočalo vključenost v lokalno okolje, v družbo, ker bi te enote bile odprte tudi za zunanje obiskovalce."

To bo pomenilo dodano vrednost tako za uporabnike kot tudi za lokalno okolje, dodaja vodja centra za institucionalno varstvo odraslih oseb v zavodu Dornava Vesna Likovnik Gorjup:
"Gredo v življenje med nas povprečne ljudi in tu več ni ločnice med enimi in drugimi naenkrat postanejo del skupnosti in to je njihova največja vrednost."

V novih prostorih bodo uporabniki zavoda lahko pridobivali nekatera nova znanja in veščine. Enota pa bo odprta tudi za zunanje obiskovalce.

Bivalni del nekdanjega hotela bodo preuredili v dve stanovanjski enoti, namenjeni bivanju do 10-ih oseb. Dela bodo stekla že prihodnji teden, končana pa naj bi bila v treh mesecih, ko bo objekt polno zaživel z novo vsebino.