Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica trenutno obiskuje 385 otrok, opažajo pa, da se potreba po odprtju vrtca iz tedna v teden povečuje. Foto: MMC RTV SLO
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica trenutno obiskuje 385 otrok, opažajo pa, da se potreba po odprtju vrtca iz tedna v teden povečuje. Foto: MMC RTV SLO

Pouk na daljavo v slovenskobistriških šolah poteka brez večjih zapletov, ravnateljice poročajo le o zelo opaznem padcu motivacije pri učencih po novoletnih praznikih.

Pouk na 2. osnovni šoli poteka brez večjih zapletov. Novembra so izvedli anketo, v kateri so starši pohvalili način dela od doma v jesenskem času, saj so učenci veliko bolj samostojni, poroča ravnateljica Sonja Arbeiter. "Opažamo pa, da je motivacija po novoletnih praznikih zelo padla." Enako ugotavlja tudi ravnateljica Osnovne šole Pohorskega odreda Tatjana Pufič, zato "želimo biti čim bolj inovativni, da privabimo učence in da so zadovoljni in da delajo. Želimo tudi, da čim več opravijo dopoldne in da so potem popoldne prosti. Res pa je, da si vsi želimo, da se vsi čim prej vrnemo v šole."

Ravnateljica Srednje šole Iva Pučnik Ozimič ocenjuje, da se tudi s poukom na daljavo v teh pogojih opravi veliko šolskega dela in tudi obšolskh dejavnosti. "Bomo pa maturantom in dijakom 1. letnika po vrnitvi namenili še posebno pozornost in podporo."

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica trenutno obiskuje 385 otrok, opažajo pa, da se potreba po odprtju vrtca iz tedna v teden povečuje. Skupin ne združujejo, ampak po potrebi organizirajo nove stalne skupine. Srečujejo pa se tudi s pomanjkanjem kadra, saj je veliko zaposlenih doma zaradi šoloobveznih otrok.