V Mariboru so danes slovesno odprli največji Center za krepitev zdravja v državi - prostore v šestem nadstropju zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Izbrani so bili na razpisu leta 2018, kasneje je njihovo dejavnost omejila pandemija, ki je poslabšala številne javnozdravstvene kazalnike in povzročila, da smo preventivo nastanka kroničnih bolezni potisnili nekoliko na stranski tir, zdaj pa spet prihaja v ospredje.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Center za krepitev zdravja v Mariboru je največji in najprepoznavnejši v Sloveniji, njihov tim sestavlja dvajset strokovnjakov z različnih področij zdravstva, od psihologov, kineziologov, klinične dietetičarke do fizioterapevtov. Izvajajo zdravstveno vzgojne in psihoedukativne delavnice, delujejo medsektorsko in se povezujejo tudi z lokalno skupnostjo. "Iz samega projekta smo pridobili 270 tisoč evrov, sam zdravstveni dom pa je dodal še 80 tisoč evrov, tako da je cela investicija vredna 360 tisoč evrov," pravi direktor zdravstvenega doma Maribor dr. Jernej Završnik.

Kolektiv bo naslavljal zdravstvene probleme prebivalstva, predvsem dejavnike tveganja za kronične bolezni, katerim so seveda izpostavljene tudi ranljive skupine prebivalstva. Predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja pri NIJZ Radivoj Pribaković Brinovec: "Debelost pri odraslih je problem, kako jo naslovit z vidika življenjskega sloga? Naš socialni položaj na to vpliva, naš ekonomski položaj..." zato potrebujejo veliko meddisciplinarnih znanj.

Skrb za zdravje ni samo osebni interes, ampak prerašča v družbeno normo, pravi predstojnica centra Nataša Vidnar: "Zdaj imamo paciente že v čakalnih vrstah, tako da jih vabimo v naše delavnice. Vemo, da ranljive skupine te aktivnosti še toliko bolj potrebujejo."

Motivacija za zdrav življenjski slog ima prednost pred zdravili – skupaj lahko krepimo in ohranjamo zdravje, so prepričani strokovnjaki v centru za krepitev zdravja.