Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Mariborska občina je oblikovala stališča do pripomb, ki jih je prejela med javno razgrnitvijo predloga občinskega prostorskega načrta. Pripomb je bilo 633, tudi več na isto temo, med njimi pa so bile tudi takšne, ki so odmevale v javnosti.

Občina je prostorski načrt pripravila na podlagi starejše urbanistične zasnove mesta, ki na robovih vpadnic predvideva višje stavbe. Takšno gradnjo bi dovolili med drugim ob Puchovi ulici in Titovi cesti, javnost pa je najbolj razburila predvidena 18-nadstropna stolpnica ob poslovni stavbi Meltala:

"Kadar občinski prostorski načrt predvideva, da je treba na nekem območju izdelati še podrobni načrt, dejansko določa samo neke maksimalne pogoje, kaj je na tem območju možno zgraditi. To še ne pomeni, da bo do tega dejansko prišlo," pravi Maja Reichenberg Heričko iz Sektorja za urejanje prostora.

Zaradi kasnejših postopkov je za občino preuranjeno tudi nasprotovanje umestitvi sežigalnice v Snagin kompleks na Teznu:

"Zagotovo se tudi izdelavi celovite presoje vplivov na okolje ne bomo mogli izogniti in bo tudi iz tega aspekta vse pregledano in vse te študije bodo potem pokazale, ali je ta lokacija primerna."

V Bresternici pa nasprotujejo stanovanjski pozidavi območja nekdanjega motela, kjer si želijo narave in športa. Sogovornica pojasnjuje, da je gradnja dovoljena že zdaj, a bodo izvedli še javno razpravo in urbanistični natečaj:

"Da se ne bi zgodila neka prevelika pozidanost tistega območja, da je absolutno treba upoštevati pri načrtovanju neko preteklo identiteto tega območja ..."

Sicer pa se je večina pripomb nanašala na spremembo rabe zemljišč, a je občina nove razvojne pobude nehala obravnavati že leta 2017. Po sprejetju predlaganega načrta, predvidoma oktobra, jih nameravajo obravnavati ažurneje.

Sicer pa so vsa občinska stališča objavljena na povezavi:

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/08/Stalisca.pdf