Foto: BoBo
Foto: BoBo

Svetniki občine Slovenska Bistrica so na včerajšnji seji večinsko izrazili nasprotovanje gradnji vetrnih elektrarn na Pohorju. Občina zdaj pričakuje ustavitev postopka na pristojnih organih, v podjetju pa negativne posledice projekta zanikajo in želijo investicijo nadaljevati.

Slovenskobistriški svetniki so se seznanili s sklepom zbora krajanov naselja Tinje, kjer se prebivalci bojijo posegov v okolje in poslabšanja kakovosti bivanja. Seznanili so se tudi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za vetrnice na območju Treh Kraljev in Areha in Ministrstvo za naravne vire in prostor pozvali k ustavitvi integralnega postopka in vseh ostalih morebitnih postopkov umeščanja teh elektrarn. Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar:

"Nov zakon o umeščanju vetrnic in fotovoltaike v prostor je prinesel neke spremembe glede na sprejete akte, ki jih imamo pri nas, in na nek način izriva lokalno skupnost iz samega postopka odločanja. Čeprav mislim, da če se res držijo predpisov, morajo peljati postopke, da je javnost vključena."

Prepričan je, da bi investitor potreboval državni in občinski prostorski načrt. Odgovor ministrstva na našem radiu še čakamo. V podjetju Energija na veter pa pričakujejo izdajo gradbenih dovoljenj še letos, predstavnica Jana Habjan pa je ponovno sporočila, da raziskave kažejo na učinkovitost umestitve vetrnic na Pohorje in da te okolju ne škodijo:

"Kar se tiče ravnanj civilne iniciative in njihovo hujskaštvo, z zavajanjem krajanov poleg velike škode krajanom in občini ustvarjajo popolnoma nepotrebno vzdušje, s katerim civilna iniciativa razdvaja ljudi in krni kreativni razvoj."

Obljubljajo še koristi za občinsko blagajno, nadomestitev posekanih dreves, gradnjo dodatnih cest, ki bi ugajale tudi turizmu, in obnovo tistih, ki bi se med gradnjo poškodovale. Najbližjim prebivalcem pa bi zagotovili brezplačno ali cenejšo elektriko po modelu energetske skupnosti. Župan odgovarja, da bi pri takšnih ponudbah pričakoval konkretnejše načrte in pogodbe.